เทพศิรินทร์

DSA Events
SUN
SAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
หน้าแรก
ประวัติสมาคมนักเรียนเก่า
ทำเนียบนายกสมาคม
คณะกรรมการสมาคม
ชมรมครูเก่าเทพศิรินทร์
หอเกียรติยศนักเรียนเก่า
บทความจากนักเรียนเก่า
การสนับสนุนโรงเรียน
ตารางเทียบรุ่น
อัลบั้มรูป
อัลบั้มวีดีโอ
เพลงเทพศิรินทร์
เทพศิรินทร์ network
แฟ้มจดหมายข่าว
สมาชิกเว็บฯ ของแต่ละรุ่น
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
ติดต่อเรา

โรงเรียนเทพศิรินทร์
Green-Yellow Pages
เว็บบอร์ด

Social Network

facebook twitter youtube


จำนวนครั้งเข้าชม

DSA98 (178)
DSA104 (146)
DSA97 (86)
DSA105 (50)
DSA100 (49)
DSA109 (45)
DSA102 (44)
DSA101 (42)
DSA110 (41)
DSA99 (37)

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 1284
จำนวนนักเรียนเก่าทั้งหมด 46719
บรมวงศานุวงศ์
รัฐมนตรี
ข้าราชการพลเรือน
ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต
ข้าราชการทหาร
วงการศึกษา นักวิชาการ
วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ
นักเขียนและสื่อมวลชน
วงการศิลปะและบันเทิง
ศิลปะการแสดง
วงการกีฬา
ภาคธุรกิจ
ภาคประชาชน
อบ ไชยวสุ (ฮิวเมอริสต์) วงการศิลปะและบันเทิง : ศิลปินแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๒๙ สาขาวรรณศิลป์


หม่อมราชวงศ์มิตรารุณ เกษมศรี วงการศิลปะและบันเทิง : ศิลปินแห่งชาติ
พ.ศ. ปี ๒๕๓๐ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม


พลโท พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ วงการศิลปะและบันเทิง : ศิลปินแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๐ สาขาศิลปะการแสดง ( ภาพยนตร์ ละคร )


ประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง วงการศิลปะและบันเทิง : ศิลปินแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๑ สาขาศิลปะการแสดง ( ดนตรีสากล –นักแต่งเพลง)


นายอดุล จันทรศักดิ์ วงการศิลปะและบันเทิง : ศิลปินแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๑ สาขาวรรณศิลป์ ( กวีนิพนธ์)


หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ วงการศิลปะและบันเทิง : ศิลปินแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๑ (ดนตรีสากล-ขับร้อง) เทพศิรินทร์ รุ่น ๒๔๘๕


ศิริ วิชเวช วงการศิลปะและบันเทิง : ศิลปินแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๑ ท.ศ. ๖๔๑๐ เข้าปี ๒๔๘๗ สาขา ศิลปะการแสดง ( คีตศิลป์ –ดนตรีไทย)


ระบิล บุนนาค ร.บุนนาค วงการศิลปะและบันเทิง : ทัศนศิลป์
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นักถ่ายภาพชั้นนำของไทย บุคคลนักอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๕


พันเอก จำลอง อรัณยกานนท์ วงการศิลปะและบันเทิง : ทัศนศิลป์
4382/2475 นายกสมาคมฯสถาปนิกสยามฯหลายสมัย


รองศาสตราจารย์ เลิศ อุรัสยะนันทน์ วงการศิลปะและบันเทิง : ทัศนศิลป์
ท.ศ. 5328เข้าเรียนปี 2480 อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬา


รศ รังสรรค์ ต่อสุวรรณ วงการศิลปะและบันเทิง : ทัศนศิลป์
สถาปนิกชื่อดัง ออกแบบอาคารขนาดใหญ่มากมาย


ลงชื่อเข้าใช้

Username
Password
ลืมรหัสผ่าน ?
สมัครสมาชิกเว็บไซต์