เทพศิรินทร์

DSA Events
SUN
SAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
หน้าแรก
ประวัติสมาคมนักเรียนเก่า
ทำเนียบนายกสมาคม
คณะกรรมการสมาคม
ชมรมครูเก่าเทพศิรินทร์
หอเกียรติยศนักเรียนเก่า
บทความจากนักเรียนเก่า
การสนับสนุนโรงเรียน
ตารางเทียบรุ่น
อัลบั้มรูป
อัลบั้มวีดีโอ
เพลงเทพศิรินทร์
เทพศิรินทร์ network
แฟ้มจดหมายข่าว
สมาชิกเว็บฯ ของแต่ละรุ่น
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
ติดต่อเรา

โรงเรียนเทพศิรินทร์
Green-Yellow Pages
เว็บบอร์ด

Social Network

facebook twitter youtube


จำนวนครั้งเข้าชม

DSA98 (178)
DSA104 (146)
DSA97 (86)
DSA105 (50)
DSA100 (49)
DSA109 (45)
DSA102 (44)
DSA101 (42)
DSA110 (41)
DSA99 (37)

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 1284
จำนวนนักเรียนเก่าทั้งหมด 46719
บรมวงศานุวงศ์
รัฐมนตรี
ข้าราชการพลเรือน
ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต
ข้าราชการทหาร
วงการศึกษา นักวิชาการ
วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ
นักเขียนและสื่อมวลชน
วงการศิลปะและบันเทิง
ศิลปะการแสดง
วงการกีฬา
ภาคธุรกิจ
ภาคประชาชน
จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ศาสตระรุจิ) รัฐมนตรี : รองนายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี ผู้บัญชาการทหารเรือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม


ศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์เดือน บุนนาค รัฐมนตรี : รองนายกรัฐมนตรี
(5 กันยายน พ.ศ.2448-15 กรกฎาคม พ.ศ.2525 ) ท.ศ 1058 เข้าเรียนปี 2458 รองนายกรัฐมนตรี รองประธานสภาผู้แทนราษฎร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ๓ สมัย และกระทรวงพาณิชย์ ๒ สมัย เสรีไทย รักษาราชการแทนผู้ประศาสน์การ ม.ธ. คณบดีคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี และคณบดีคนแรกของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา


สุนทร หงส์ลดารมภ์ รัฐมนตรี : รองนายกรัฐมนตรี
(23 สิงหาคม 2455-6 กันยายน 2548) ท.ศ 2984 เข้าเรียนปี 2468 นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น ๒๔๗๒ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและกระทรวงเศรษฐการ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ เอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และหลายประเทศ เลขาธิการสภาพัฒน์ฯ คนแรกของประเทศไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักฟุตบอลชื่อดังโรงเรียนเทพศิรินทร์ พ.ศ.2469-2472


พลเอกและพลตำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร รัฐมนตรี : รองนายกรัฐมนตรี
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2456 - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553) ท.ศ 3089 เข้าเรียนปี 2468 นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น ๒๔๗๓ รองนายกรัฐมนตรีหลายสมัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ หัวหน้าพรรคชาติไทย ผู้บุกเบิกวงการอุตสาหกรรม ด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย นายกสมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


พลเอก(พลเรือเอก พลอากาศเอก) ชาติชาย ชุณหะวัณ (สมบุญ ชุณหะวัณ) รัฐมนตรี : รองนายกรัฐมนตรี
(5 เมษายน พ.ศ. 2463 - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2541) ท.ศ 4563 เข้าเรียนปี 2476 นายกรัฐมนตรีวลีเด็ด นโยบาย เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าและรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีในหลายกระทรวงคือ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม และ กระทรวงกลาโหม ผู้ก่อตั้งพรรคการเมือง หัวหน้าพรรค 2 พรรค คือ พรรคชาติไทย และ พรรคชาติพัฒนา อธิบดีกรมการเมือง กระทรวงการต่างประเทศ


ศาสตราจารย์พิเศษ เดช บุญ-หลง รัฐมนตรี : รองนายกรัฐมนตรี
( 8 มกราคม พ.ศ. 2473 -19 สิงหาคม พ.ศ. 2553) นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น ๒๔๘๗ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เลขาธิการนายกรัฐมนตรี


สุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรี : รองนายกรัฐมนตรี
นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น ๒๕๑๕-๑๗ รองนายกรัฐมนตรี๖ สมัย รัฐมนตรี ๑๑ สมัย ๗ กระทรวง นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ


ศาสตราจารย์ ด๊อกเตอร์เดือน บุนนาค รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงศึกษาธิการ
ท.ศ 1058 เข้าเรียนปี 2458


ศาสตราจารย์ (พิเศษ) มารุต บุนนาค รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงศึกษาธิการ
(21 สิงหาคม พ.ศ. 2467 - ) ท.ศ.5709 เข้าเรียนปี 2483 รุ่น 2484 ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และรัฐมนตรีหลายกระทรวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์


พลเอก กฤษณ์ สีวะรา(บุญชุบ สีวะรา) รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงกลาโหม
ท.ศ. 3984 เข้าเรียนปี 2473 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บัญชาการทหารบก และรักษาการผู้บัญชาการทหารสูงสุด นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์


พลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์ รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงกลาโหม
(1 เมษายน พ.ศ. 2464-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารอากาศ


พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (ถวัลย์ ธารีสวัสดิ์) รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงมหาดไทย
(21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2444- 3 ธันวาคม พ.ศ. 2531) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายกรัฐมนตรี นายกฯลิ้นทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ


สุทธิ จุณณานนท์ (พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ) รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงมหาดไทย
(29 มิถุนายน 2438- 27 มิถุนายน 2520) ท.ศ.550 เข้าเรียนปี2455 นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 2455 รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงเกษตราธิการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวบทกฎหมายของไทย อธิบดีกรมอัยการ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2503-2511 เสรีไทย


พลเอกและพลตำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงมหาดไทย
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2456 - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553) ท.ศ 3089 เข้าเรียนปี 2468 นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น ๒๔๗๓ รองนายกรัฐมนตรีหลายสมัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ หัวหน้าพรรคชาติไทย ผู้บุกเบิกวงการอุตสาหกรรม ด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย นายกสมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สภาอุตสาหกรรมในปัจจุบัน)


หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงต่างประเทศ
(20 พฤษภา คม พ.ศ. 2448- 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2541) ท.ศ1130ป เข้าเรียนปี 2458 นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์


พลเอก(พลเรือเอก พลอากาศเอก) ชาติชาย ชุณหะวัณ (สมบุญ ชุณหะวัณ) รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงต่างประเทศ
นายกรัฐมนตรี


โชติ คุณะเกษม รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงการคลัง
ท.ศ.516 เข้าเรียนปี 2462 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ว่าการการรถไฟ ๑ใน ๕๘ ผู้ก่อตั้งสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในประเทศอังกฤษ


ด๊อกเตอร์ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงการคลัง
ท.ศ.9020 เข้าเรียนปี 2502 รุ่น04-06 รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ( รักษาการ) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการบริหารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นักเขียน วินนี่ เดอะ ปุ๊ ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเทพศิริทร์


ศาสตราจารย์พิเศษ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2452- 13 ตุลาคม พ.ศ. 2536 องคมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อธิบดีกรมการข้าว อธิบดีกรมกสิกรรม นักบริหารทางการเกษตรที่ประสบความสำเร็จ นักประพันธ์ดนตรี


หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ (รองอำมาตย์เอกหลวงเดชสหกรณ์) รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(18 กุมภาพันธ์ 2441-8 กันยายน 2518) เข้าเรียนที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ พ.ศ. 2449 เลขประจำตัว 193 ประธานองคมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงเกษตราธิการ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเศรษฐการ ผู้วางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การกสิกรรม และกิจการสหกรณ์ของไทย และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย


ม่อมราชวงศ์จักรทอง ทองใหญ่ รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ท.ศ. 3984 เข้าเรียนปี 2473 รัฐมตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บิดาแห่งอนุกรมวิธานแมลง ของเมืองไทย


จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและกระทรวงวัฒนธรรม


วิบูลย์ ธรรมบุตร รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(หลวงวิบูลย์วนกิจ 27มิถุนายน 2441-2 กรกฎาคม 2509) เข้าเรียนปี 2454 รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร2 วาระ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้


พลเอกสุรจิต จารุเศรนี รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ท.ศ.1594 เข้าเรียนปี 2462 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วารสารศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ธรรมศาสตร์


รองอำมาตย์โทจรูญ สืบแสง รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(2 กรกฎาคม 2447-23 มีนาคม 2528) ท.ศ 2288 เข้าเรียนชั้นม.7 ปี2466 รัฐมนตรีกระทรวงเกษตราธิการ และกระทรวงคมนาคม อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมรถไฟ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์ รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงพาณิชย์
ท.ศ.458 เข้าเรียนปี 2452 กรรมการคณะราษฎร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง สมาชิกวงลายครามในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


พันตรีวิลาศ โอสถานนท์ รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงพาณิชย์
(7 พฤศจิกายน 2443- 13 มกราคม 2540 ) ท.ศ.680 เข้าเรียนปี 2453 ประธานรัฐสภา และประธานพฤฒสภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คนแรก ผู้ก่อตั้ง ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด, ธนาคารเกษตร จำกัด เสรีไทย


พลเรือตรีพระยาศรยุทธเสนี ร.น. (กระแส ประวาหะนาวิน) รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงพาณิชย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเศรษฐการ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานพฤฒสภา ประธานวุฒิสภา อธิบดีกรมเจ้าท่า


ร้อยตำรวจเอก สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงพาณิชย์
(11 พฤษภาคม พ.ศ. 2473 - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2551) ท.ศ.5940 เข้าเรียนปี 2485 รุ่น 2486 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงคมนาคม รองหัวหน้าพรรคกิจสังคม ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และประธานกรรมการบริหาร โอสถสภาเต๊กเฮงหยู ผู้สร้างตำนานการตลาดเมืองไทย ผู้ก่อตั้งมูลนิธิโอสถสภา นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศิลปินนักถ่ายภาพไทย ประจำปี 2545


ศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์ทองเปลว ชลภูมิ รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงพาณิชย์
ท.ศ. 3506 นักเรียนเก่าเทพฯ รุ่น 2472 กรรมการคณะราษฎร ผู้บุกเบิกการสอนวิชาฌศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ในไทย หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญในด้านเศรษฐกิจจนได้สมญานามว่า:สรรพาหาร เพื่อสร้างให้คนไทยเป็นพ่อค้าเอง เลขาธิการพรรคแนวรัฐธรรมนูญ เสรีไทย


ด๊อกเตอร์บุณย์ ไชยเจริญ รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงอุตสาหกรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และอินเดีย เสรีไทย ปรมาจารย์ในการสอนกฎหมายระหว่างประเทศ นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ที่สอบได้ที่ 1 ของทุนไปเรียนเมืองนอกถึง 3 ทุน เลือกไปเรียนกฎหมายที่ฝรั่งเศส ดาวเด่นของกระทรวงการต่างประเทศ


โอสถ โกศิน รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงอุตสาหกรรม
(25 สิงหาคม 2456 -19 ตุลาคม 2549) ท.ศ. 3002 นักเรียนเก่าเทพฯ รุ่น 2472 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าขาออก สมาชิกวุฒิสภา สุภาพบุรุษผู้ริเริ่มสร้างธุรกิจศูนย์การค้าแห่งแรกในกรุงเทพฯ ดำเนินการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย


ร้อยเอกนิธิพัฒน์ ชาลีจันทร์ รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงอุตสาหกรรม
(พ.ศ. 2463 - พ.ศ. 2536)ท.ศ.3741เข้าเรียนปี 2472 รุ่น 2478 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาธิการสำนักงานพลังงานแห่งชาติ เสรีไทยสายสหรัฐอเมริกา


พันตรีควง อภัยวงศ์ รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงคมนาคม
(หลวงโกวิทอภัยวงศ์17 พฤษภาคม 2445 - 15 มีนาคม 2511)เท.ศ.646 นายกรัฐมนตรี ผู้ก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์ อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข บุกเบิกก่อตั้งกระทรวงคมนาคมยุคใหม่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคนแรก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตราธิการ และกระทรวงมหาดไทย


พันตรี หม่อมหลวงกรี เดชาติวงศ์ (หลวงเดชาติวงศ์วราวัตน์) รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงคมนาคม
(เสาร์ที่30 สิงหาคม 2445- 2490 ) ท.ศ. 999 เข้าเรียนที่เทพศิรินทร์ ปี2462 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อธิบดีกรมทางหลวง 1ใน58 ผู้ก่อตั้งสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ


สพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา (รองอำมาตย์เอกหลวงสุนทรเทพหัสดิน) รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงคมนาคม
ท.ศ.1921 เข้าเรียนปี 2463 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม 1ใน58 ผู้ก่อตั้งสมาคมนร.เก่าเทพฯ เสรีไทย


พระบำราศนราดูร ( นายแพทย์ หลง เวชชาชีวะ /บำราศ เวชชาชีวะ) รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงสาธารณสุข
รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขหลายสมัย


พระบริรักษ์เวชชการ (ไล่ฮวด ติตติรานนท์) รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงสาธารณสุข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข


ศาสตรจารย์ นายแพทย์อุดม โปษกฤษณะ รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงสาธารณสุข
ท.ศ. 3761 เข้าเรียนปี 2472 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ๒ สมัย ปูชนีบุคคลทางการแพทย์ มหาศัลยแพทย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์คณบดีแพทย์ศาสตร์และศิริราชพยาบาล


ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงสาธารณสุข
(31 พฤษภาคม พ.ศ. 2454-8 กรกฎาคม 2554) ท.ศ.2380 เข้าเรียนปี 2465 รุ่น 2472 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปูชนียบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับวงการสาธารณสุขไทยมากมาย การก่อตั้งธนาคารเลือด ผู้บุกเบิกการแพทย์ชนบท และการแพทย์สมัยใหม่ ราษฎรอาวุโส เรียนดีรับทุนการเรียนประเภทหมั่นเรียนมาโดยตลอด


เทอดพงษ์ ไชยนันทน์ รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงสาธารณสุข
(25 มีนาคม 2487 - ) ท.ศ.8480เข้าเรียนปี 2500 รุ่น 02_04 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี


พระนิติธารณ์พิเศษ (ชุบ มัธยมจันทร์) รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงยุติธรรม
(- ถึงแก่อนิจกรรม 18 กรกฎาคม 2496) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม


เขมชาติ บุณยรัตพันธุ์ รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงยุติธรรม
(22 เมษายน 2454- ) ท.ศ.2267 เข้าเรียนปี 24ุ72 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดเลือกตั้งครั้งแรกของจังหวัดร้อยเอ็ด เอกอัครราชทูตไทยท่านแรกอาร์เจนติน่า และเอกวาดอร์ ปารากวัย และโบลิเวีย


อุทัย พิมพ์ใจชน รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงยุติธรรม
(14 สิงหาคม พ.ศ. 2481-) ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าพรรคเอกภาพ


พลเอกเฉลิมชัย จารุวัสตร์ (ชื่อเดิม เฉลิมศรี จารุวัสตร์) รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ท.ศ.4367 เข้าเรียนปี 2476 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้บุกเบิกวงการท่องเที่ยว ผู้ว่าอ.ส.ทหรือททท. ประธานกรรมการบริษัทบางกอกอินเตอร์คอนติเนนตอลโฮเต็ลส จำกัด บรรณาธิการอนุสาร อ.ส.ท. คนแรก


ชัชวาลย์ ชมภูแดง รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(14 กันยายน พ.ศ. 2488-) ท.ศ.8691เข้าเรียนปี 2501รุ่น03_05 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคพลังสังคมประชาธิปไตย


ศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์บุญรอด บิณฑสันต์ รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงการพัฒนาการแห่งชาติ
(18 กันยายน พ.ศ. 2458-) ท.ศ.2395 เข้าเรียนปี 2465 นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น ๒๔๗๒ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐคนแรกของประเทศไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาการแห่งชาติ ปลัดกระทรวงกระทรวงการพัฒนาการแห่งชาติ ปูชนียาจารย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานมูลนิธินิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยาวนานถึง 20 ปี เลขาธิการสำนักงานพลังงานแห่งชาติ ผู้ว่าการการประปานครหลวง


ศาสตราจารย์พิเศษ เดช บุญ-หลง รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
( 8 มกราคม พ.ศ. 2473 -19 สิงหาคม พ.ศ. 2553) นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น ๒๔๘๗ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เลขาธิการนายกรัฐมนตรี


ด๊อกเตอร์ ตั้ว ลพานุกรม รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) รัฐมนตรีไม่ประจำกระทรวง
ท.ศ. 166 เข้าศึกษา 2452 กรรมการราษฎร(รัฐมนตรี) ชุดแรก รัฐบุรษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย เภสัชกรผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ก่อตั้งองค์การเภสัชกรรม นายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ท่านแรก


พลเรือตรีพระยาปรีชาชลยุทธ (วัน จารุภา ) ชื่อเดิมคือแต้ม จารุภา รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) รัฐมนตรีไม่ประจำกระทรวง
ท.ศ. 549 เข้าศึกษา 2452 กรรมการราษฎร รัฐมนตรี ผู้บัญชาการทหารเรือ นายกกรรมการราชนาวิกสภา เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ


ชวลิต อภัยวงศ์ รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) รัฐมนตรีไม่ประจำกระทรวง
ท.ศ.1290 รัฐมนตรีชุดที่20 (2491) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) คนแรกของพระตะบอง เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ๔๔ หม่อมเจ้า นนทิยาวัต สวัสดิวัตน์ (อาทิตย์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2452 - 18 ตุลาคม พ.ศ. 2501) ท.ศ.1671เข้าเรียนปี 2462 รัฐมนตรี


พระดุลยธารณปรีชาไวท์ (ยม สุทนุศาสน์) รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) รัฐมนตรีไม่ประจำกระทรวง
รัฐมนตรีหลายสมัย


หม่อมราชวงศ์ทองแท่ง ทองแถม รัฐมนตรี : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
(14 มิ.ย 2456 – 22 ก.ย 2529) ท.ศ.2293 เข้าเรียนปี 2465/2472 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง อธิบดีกรมศุลกากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน


สงวน จูทะเตมีย์ (หลวงนฤเบศร์มานิต) รัฐมนตรี : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
รัฐมนตรีชุดแรกๆของไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง อธิบดีกรมสรรพสามิต


ชม จารุรัตน์ รัฐมนตรี : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการกระทรวงคมนาคม เลขาธิการคณะรัฐมนตรี


หม่อมหลวงชูชาติ กำภู รัฐมนตรี : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
(4 มกราคม พ.ศ. 2448 -13 เมษายน 2512 ) ท.ศ. 1001เข้าเรียนปี 2456 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาแห่งชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ราชบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อธิบดีกรมชลประทาน


พลอากาศเอก บุญชู จันทรุเบกษา รัฐมนตรี : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ท.ศ. 2502 เข้าเรียนปี 2466 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ๓ สมัย ผู้บัญชาการทหารอากาศ ประธานกรรมการธนาคารออมสิน


นายแพทย์สมบุญ ผ่องอักษร รัฐมนตรี : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ท.ศ.3379 เข้าเรียนปี 2472 รัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา นายกแพทยสภา คนที่ 2นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย คนแรก


พลโทอัมพร ศรีไชยยันต์ รัฐมนตรี : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ท.ศ.1215 เข้าเรียนปี 2466 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม เจ้ากรมพระธรรมนูญ นักเรียนทุนไทยกลุ่มแรกไปศึกษาที่เยอรมันประมาณ พ.ศ. 2471-72 ด้านนิติศาสตร์และวิทยาศาสตร์


ศาสตราจารย์หม่อมหลวงจิรายุ นพวงศ์ รัฐมนตรี : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
(16 มิถุนายน พ.ศ. 2455 - 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546) องคมนตรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม แห่งราชบัณฑิตยสภา ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลีและสันสกฤต คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการแผนกอักษรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล


ศาสตราจารย์ทวี แรงขำ รัฐมนตรี : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ท.ศ.2519 เข้าเรียนปี 2466 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นครปฐม นักฟุตบอลเทพศิรินทร์ที่เด่นมาก นายกสมาคมบริดจ์แห่งประเทศไทย


สนั่น เกตุทัต รัฐมนตรี : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
(14 กรกฎาคม พ.ศ. 2458 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2548) ท.ศ.3898 เข้าเรียนม.6 ปี 2473 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการคลัง อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมธนารักษ์ ผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์ นายกสภา มธบ.กิตติมศักดิ์


หม่อมหลวง เชิงชาญ กำภู รัฐมนตรี : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ท.ศ. 2423 เข้าเรียนปี 2476 รุ่น2484 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงคมนาคม อธิบดีกรมชลประทาน รองประธานกรรมการคณะกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล


ธรรมนูญ เทียนเงิน รัฐมนตรี : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์


พลเอกจิตติ นาวีเสถียร รัฐมนตรี : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
( ถึงแก่กรรม กันยายน 2525 ) ท.ศ.3168เข้าเรียนปี 2469 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารสูงสุด ประธานกรรมการธนาคารทหารไทย


ปรก อัมระนันทน์ รัฐมนตรี : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ท.ศ. 4719 เข้าเรียนปี 2474 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศและช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ เอกอัครราชทูตฯ


พลตำรวจเอกชุมพล โลหะชาละ (หงส์ โลหะชาละ) รัฐมนตรี : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ท.ศ.4627เข้าเรียนปี 2477 รุ่น 2478 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รองอธิบดีกรมตำรวจ นายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ประธานสมาพันธ์แบดมินตันแห่งเอเชีย


พันตำรวจโท บุญเลิศ เลิศปรีชา (บุญเลิศ เลิศเฮง) รัฐมนตรี : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ท.ศ.4670 เข้าเรียนปี 2477 รุ่น 2478 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รองหัวหน้าพรรคกิจสังคม


พันธุ์เลิศ บูรณศิลปิน รัฐมนตรี : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
(-12 ธ.ค. 2552 ) ท.ศ.4802เข้าเรียนปี 2477 แม่โจ้รุ่น 9 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บุกเบิกและริเริ่มทำสวนส้มขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าของสวนส้มวังน้ำค้าง


ประมุท บูรณศิริ รัฐมนตรี : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ท.ศ.5489 เข้าเรียนปี 2481 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)


ด๊อกเตอร์ประชา คุณะเกษม รัฐมนตรี : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
(29 ธันวาคม 2477-ถึงแก่กรรม) ท.ศ.6429 เข้าเรียนปี 2487 นักเรียนทุนกระทรวงต่างประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๒ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศ ปลัดกระทรวงต่างประเทศ เอกอัครราชทูตหลายประเทศ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการต่างประเทศ อธิบดีกรมการเมือง อธิบดีกรมเศรษฐกิจ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศและผู้แทนถาวรประเทศไทยประจำเอสแคป


ชวลิต โอสถานุเคราะห์ รัฐมนตรี : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ท.ศ. 6422 เข้าเรียนปี 2487 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง


ศาสตราจารย์ นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม รัฐมนตรี : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข รองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


รองศาตราจารย์พิเศษ ด๊อกเตอร์อดิศร เพียงเกษ รัฐมนตรี : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
(6 กันยายน พ.ศ. 2495 - ) ท.ศ.11260เข้าเรียนปี 2511รุ่น10-12 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทราวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม


ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรี : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
(25 ธันวาคม 2498-) เข้ารับการศึกษาที่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปี พ.ศ. 2514 เลขประจำตัวนักเรียน ท.ศ.12559 รุ่น 14-16 (DSA88) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เลขาธิการพรรครวมชาติพัฒนาและพรรคประชาธิปัตย์ นายกสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย


ด๊อกเตอร์ ประวัฒน์ อุตตะโมต รัฐมนตรี : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
( 22 มิถุนายน 2497- ) ท.ศ.11025 เข้าเรียนปี2510รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ลงชื่อเข้าใช้

Username
Password
ลืมรหัสผ่าน ?
สมัครสมาชิกเว็บไซต์