เทพศิรินทร์

DSA Events
SUN
SAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
หน้าแรก
ประวัติสมาคมนักเรียนเก่า
ทำเนียบนายกสมาคม
คณะกรรมการสมาคม
ชมรมครูเก่าเทพศิรินทร์
หอเกียรติยศนักเรียนเก่า
บทความจากนักเรียนเก่า
การสนับสนุนโรงเรียน
ตารางเทียบรุ่น
อัลบั้มรูป
อัลบั้มวีดีโอ
เพลงเทพศิรินทร์
เทพศิรินทร์ network
แฟ้มจดหมายข่าว
สมาชิกเว็บฯ ของแต่ละรุ่น
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
ติดต่อเรา

โรงเรียนเทพศิรินทร์
Green-Yellow Pages
เว็บบอร์ด

Social Network

facebook twitter youtube


จำนวนครั้งเข้าชม

DSA98 (178)
DSA104 (146)
DSA97 (86)
DSA105 (50)
DSA100 (49)
DSA109 (45)
DSA102 (44)
DSA101 (42)
DSA110 (41)
DSA99 (37)

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 1284
จำนวนนักเรียนเก่าทั้งหมด 46719
บรมวงศานุวงศ์
รัฐมนตรี
ข้าราชการพลเรือน
ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต
ข้าราชการทหาร
วงการศึกษา นักวิชาการ
วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ
นักเขียนและสื่อมวลชน
วงการศิลปะและบันเทิง
ศิลปะการแสดง
วงการกีฬา
ภาคธุรกิจ
ภาคประชาชน
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์ (หม่อมเจ้าสุขุมาภินันท์ บริพัตร) ภาคประชาชน : ผู้ทำประโยชน์ให้สังคม
(15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466 - 10 เมษายน พ.ศ. 2546) ทศ.4336 เลขาธิการสภากาชาดไทยและทรงเป็นอุปนายก ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย


ดร.ปุ๋ย โรจนบุรานนท์ ภาคประชาชน : ผู้ทำประโยชน์ให้สังคม
อุปนายกพุทธสมาคม เผยแพร่ความรู้ทางหนังสือและวิทยุ


พันเอกวิเชียร บุรณศิริ ภาคประชาชน : ผู้ทำประโยชน์ให้สังคม
ทศ.4989 เข้าเรียนปี2478 นายกพุทธสมาคม นายกสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของสมเด็จพระจักรพรรดิ์คนแรก


วราพงษ์ พงษ์บริบูรณ์ ภาคประชาชน : ผู้ทำประโยชน์ให้สังคม
(ลุงขาวไขอาชีพ ๒๖ มิถุนายน ๒๔๗๑- ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑) จบชั้นมัธยมต้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นักประชาสัมพันธ์ นักพูด นักประดิษฐ์ นักสังคมสงเคราะห์ ผู้จัดตั้ง บริษัท ซื้อขายความคิด (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นที่แลกเปลี่ยนนวัตกรรมและความคิดทางปัญญา


มรว. เทพฤทธิ์ เทวกุล ภาคประชาชน : ผู้ทำประโยชน์ให้สังคม
ผู้เชี่ยวชาญการเกษตร งานฝนหลวง นักออกแบบนวัตกรรมด้านการประดิษฐ์วิจัยทางผลงานด้านการประดิษฐ์วิจัย


พระอุดมประชาทร ( อลงกต ติกฺขปญฺโญ ) ภาคประชาชน : ผู้ทำประโยชน์ให้สังคม
เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี


พระราชครูวามเทพมุณี ภาคประชาชน : ผู้ทำประโยชน์ให้สังคม
พราหมณ์ราชสำนัก


นายแพทย์ชู ศีตะจิต “พระเชฏฐไวทยาการ” ภาคประชาชน : ผู้ทำประโยชน์ให้โรงเรียนและสมาคมนักเรียนเก่า
นายกสมาคมนร.เก่าเทพฯ


ร.อ. เอนก บุโรดม ภาคประชาชน : ผู้ทำประโยชน์ให้โรงเรียนและสมาคมนักเรียนเก่า
ผู้ช่วยเหลือโรงเรียนและสมาคมนักเรียนเก่าอย่างต่อเนื่อง


สำเร็จ โชติมงคล ภาคประชาชน : ผู้ทำประโยชน์ให้โรงเรียนและสมาคมนักเรียนเก่า
ท.ศ. ๐๙-๑๑ นักเรียนติดบอร์ด ผู้แต่งเพลงเชียร์เทพศิรินทร์ เลขาธิการสมาคมสองสมัย


จรัญ บุณยรัตพันธุ์ (นายจำนงราชกิจ) ภาคประชาชน : ผู้ควรยกย่องอื่น
รองราชเลขาธิการ ราชเลขาธิการ ผู้ประพันธ์คำร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ยูงทอง


ร้อยเอก ทศ พันธุมเสน ภาคประชาชน : ผู้ควรยกย่องอื่น
ทศ.3517 เข้าเรียนปี พ.ศ. 2471 จบชั้นมัธยมปีที่8 ได้ที่ 1 ของประเทศ เข้าเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สอบชิงทุนรัฐบาลไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ


ศาสตราจารย์นายแพทย์ดนัย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ภาคประชาชน : ผู้ควรยกย่องอื่น
ทศ.4606 เข้าเรียนปี2476 แพทย์ประจำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


พลโท นายแพทย์หม่อมหลวงจินดา สนิทวงศ์ ภาคประชาชน : ผู้ควรยกย่องอื่น
ทศ.1969 ป เข้าเรียนปี2467 และ ทศ.2889 เข้าเรียนปี2476 แพทย์ประจำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


สมบุญ ไผทฉันท์ ภาคประชาชน : ผู้ควรยกย่องอื่น
เข้าปี ทศ. 4702เข้าเรียนปี2477 นายกสโมสรไลออนส์สากลในประเทศไทย เลขานุการคณะกรรมการบริษัทข้าวไทย


นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ภาคประชาชน : ผู้ควรยกย่องอื่น
ทศ.24136เข้าเรียนปี2528 รุ่น 27-30(102) คะแนนอันดับหนึ่งร.ร.นายเรืออากาศไทย ได้ทุนไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา รางวัลเกียรติยศคะแนนสูงสุดอันดับหนึ่งของโรงเรียนนายเรืออากาศสหรัฐอเมริกา


ลงชื่อเข้าใช้

Username
Password
ลืมรหัสผ่าน ?
สมัครสมาชิกเว็บไซต์