เทพศิรินทร์

DSA Events
SUN
SAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
หน้าแรก
ประวัติสมาคมนักเรียนเก่า
ทำเนียบนายกสมาคม
คณะกรรมการสมาคม
ชมรมครูเก่าเทพศิรินทร์
หอเกียรติยศนักเรียนเก่า
บทความจากนักเรียนเก่า
การสนับสนุนโรงเรียน
ตารางเทียบรุ่น
อัลบั้มรูป
อัลบั้มวีดีโอ
เพลงเทพศิรินทร์
เทพศิรินทร์ network
แฟ้มจดหมายข่าว
สมาชิกเว็บฯ ของแต่ละรุ่น
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
ติดต่อเรา

โรงเรียนเทพศิรินทร์
Green-Yellow Pages
เว็บบอร์ด

Social Network

facebook twitter youtube


จำนวนครั้งเข้าชม

DSA98 (178)
DSA104 (146)
DSA97 (86)
DSA105 (50)
DSA100 (49)
DSA109 (45)
DSA102 (44)
DSA101 (42)
DSA110 (41)
DSA99 (37)

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 1284
จำนวนนักเรียนเก่าทั้งหมด 46719
บรมวงศานุวงศ์
รัฐมนตรี
ข้าราชการพลเรือน
ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต
ข้าราชการทหาร
วงการศึกษา นักวิชาการ
วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ
นักเขียนและสื่อมวลชน
วงการศิลปะและบันเทิง
ศิลปะการแสดง
วงการกีฬา
ภาคธุรกิจ
ภาคประชาชน
เกษม สุขุม ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต : ผู้ว่าราชการจังหวัด
ท.ศ. 1673เข้าเรียนปี 2462 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ฉะเชิงเทรา ปัตตานี


ร.ต.อ เอิบ อินทะกนก ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต : ผู้ว่าราชการจังหวัด
ท.ศ. 2673เข้าเรียนปี 2471ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี สระบุรี


ธรรมนูญ เทียนเงิน ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต : ผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


เลิศ หงษ์ภักดี ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต : ผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผู้ราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย


เฉลิม ถาวรเวช ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต : ผู้ว่าราชการจังหวัด
ท.ศ. 2416เข้าเรียนปี2476ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย


หม่อมเจ้าทองคำเปลว ทองใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต : ผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา จันทบุรี


เปรมศักด์ วิเชียรภักดี ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต : ผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล


พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต : เอกอัครราชทูต
ท.ศ. ๑๘๒๔ ทรงเข้าเรียนปี 2465 เอกอัครราชฑูต หลายประเทศ


หม่อมราชวงศ์ทวยเทพ เทวกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต : เอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร


หม่อมหลวงปีกทิพย์ มาลากุล ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต : เอกอัครราชทูต
ท.ศ. 1406 เข้าเรียนปี 2428-2461 เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศพม่า คนแรก


พลตรีหม่อมราชวงศ์สังขดิศ ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต : เอกอัครราชทูต
ท.ศ. 4397เข้าเรียนปี2475 เอกอัครราชฑูตไทย


สงวน ตุลารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต : เอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐจีนคนแรก


ศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์มนู อมาตยกุล( เดิมชื่อ ขวัญใจ อมาตยกุล) ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต : เอกอัครราชทูต
ท.ศ. 1649 เข้าเรียนปี 2462 เอกอัครฑูตรัสเซีย/สเปน/บราซิล/เปรู


ปรก อัมระนันทน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต : เอกอัครราชทูต
ท.ศ. 4719 เข้าเรียนปี 2474 เอกอัครราชทูตฯหลายประเทศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ


พลโทอำนวย ไชยโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต : เอกอัครราชทูต
ท.ศ. 3317 เข้าเรียนปี 2469/2471 เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส


บุณย์ ไชยเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต : เอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และอินเดีย


สุนธร คงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต : เอกอัครราชทูต
ท.ศ. 4226 เข้าเรียนปี 2473 เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ


ด๊อกเตอร์โกศล สินธวานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต : เอกอัครราชทูต
ท.ศ. 5782 เข้าเรียนปี 2483 เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน


พันเอก จินต์ กุญชร ณ อยุธยา ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต : เอกอัครราชทูต
ท.ศ. 3159 เข้าเรียนปี 2469/2473 เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงบอนน์2510


สัจจพันธุ์ อัตถากร ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต : เอกอัครราชทูต
ท.ศ. 9801 เข้าเรียนปี 2505 เอกอัครราชทูต ศรีลังกา


โอวาท สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต : เอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูต


ร้อยเอก พจน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต : เอกอัครราชทูต
ท.ศ. 3373 เอกอัครราชทูต กรุงโรม


ลงชื่อเข้าใช้

Username
Password
ลืมรหัสผ่าน ?
สมัครสมาชิกเว็บไซต์