เทพศิรินทร์

DSA Events
SUN
SAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
หน้าแรก
ประวัติสมาคมนักเรียนเก่า
ทำเนียบนายกสมาคม
คณะกรรมการสมาคม
ชมรมครูเก่าเทพศิรินทร์
หอเกียรติยศนักเรียนเก่า
บทความจากนักเรียนเก่า
การสนับสนุนโรงเรียน
ตารางเทียบรุ่น
อัลบั้มรูป
อัลบั้มวีดีโอ
เพลงเทพศิรินทร์
เทพศิรินทร์ network
แฟ้มจดหมายข่าว
สมาชิกเว็บฯ ของแต่ละรุ่น
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
ติดต่อเรา

โรงเรียนเทพศิรินทร์
Green-Yellow Pages
เว็บบอร์ด

Social Network

facebook twitter youtube


จำนวนครั้งเข้าชม

DSA98 (178)
DSA104 (146)
DSA97 (86)
DSA105 (50)
DSA100 (49)
DSA109 (45)
DSA102 (44)
DSA101 (42)
DSA110 (41)
DSA99 (37)

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 1284
จำนวนนักเรียนเก่าทั้งหมด 46719
บรมวงศานุวงศ์
รัฐมนตรี
ข้าราชการพลเรือน
ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต
ข้าราชการทหาร
วงการศึกษา นักวิชาการ
วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ
นักเขียนและสื่อมวลชน
วงการศิลปะและบันเทิง
ศิลปะการแสดง
วงการกีฬา
ภาคธุรกิจ
ภาคประชาชน
พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์พินิต เสด็จในกรมฯ (หม่อมเจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร) บรมวงศานุวงศ์ : ยศพระองค์เจ้า
(๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๗ - ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๒) ทศ.970 เข้าเรียนปี 2457 ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมนร.เก่าเทพฯคนแรก อุปนายก ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เจ้าของวังสวนผักกาด


พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล (พระองค์ชายใหญ่) บรมวงศานุวงศ์ : ยศพระองค์เจ้า
(27 พฤศจิกายน 2453 - 5 กุมภาพันธ์ 2538) ทศ.1489 เข้าเรียนปี2460 ทรงเป็นผู้อำนวยการสร้างและกำกับภาพยนตร์ชื่อดังของไทย ทรงได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2540 บุคคลยอดเยี่ยมแห่งวงการภาพยนตร์ไทย ทรงร่วมก่อตั้ง บริษัทไทยฟิล์ม ทรงประพันธ์บทพระนิพนธ์คำร้อง เพลงหลายเพลง อาทิ เพลงบัวขาว เพลงเรือนแพ เพลงลมหวน


พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลทิฆัมพร (พระองค์ชายกลาง) บรมวงศานุวงศ์ : ยศพระองค์เจ้า
(29 เมษายน 2456 - 1 ตุลาคม 2534)


พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ (พระองค์ชายเล็ก) บรมวงศานุวงศ์ : ยศพระองค์เจ้า
(1 เมษายน 2458 - 2 มกราคม 2541) เข้าเรียนปี 2468- 2470 ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2539 ด้านภาพยนตร์และละคร ก่อตั้ง บริษัทละโว้ภาพยนตร์ ทรงเป็นหนึ่งในบรรดาผู้สร้างยุคบุกเบิกที่มีบทบาทสำคัญของวงการภาพยนตร์ไทย


พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภัสสรวงศ์ (หม่อมเจ้าอาภัสสรวงศ์ ภาณุพันธุ์) บรมวงศานุวงศ์ : ยศพระองค์เจ้า
(20 มิถุนายน พ.ศ. 2452-24 ตุลาคม พ.ศ. 2525 ) ( ท.ศ. ๑๕๒๕ )


ศาสตราจารย์พิเศษพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ (หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์) บรมวงศานุวงศ์ : ยศพระองค์เจ้า
( 27 กรกฎาคม 2452- 13 ตุลาคม 2536 ) ทศ.1734 องคมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทรงประพันธ์เนื้อร้องประกอบทำนองเพลงพระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งสิ้น 28 เพลง อาทิ ยามเย็น สายฝน เทวาพาคู่ฝัน แก้วตาขวัญใจ ลมหนาว แสงเดือน พรปีใหม่ ฯลฯ ทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งวงดนตรี KU Band ซึ่งนับเป็นวงดนตรีประจำมหาวิทยาลัยวงแรกของประเทศ ไทย


พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดชภาณุพันธุ์ (หม่อมเจ้าพีรพงศ์ภาณุเดชภาณุพันธุ์ ) บรมวงศานุวงศ์ : ยศพระองค์เจ้า
ทศ.1705 เจ้าชายดาราทอง ทรงเป็นนักกีฬานักขับรถแข่งที่มีชื่อเสียงในยุโรป ระดับโลก


เรืออากาศเอกพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัชจุฑาธุช (หม่อมเจ้าวรานนท์ธวัช จุฑาธุช ) บรมวงศานุวงศ์ : ยศพระองค์เจ้า
(19 สิงหาคม พ.ศ. 2465-15 กันยายน พ.ศ. 2533) ทศ.2276 ทรงเป็นเจ้าของสายการบินแอร์สยาม สายการบินนานาชาติ


พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์ (หม่อมเจ้าสุขุมาภินันท์ บริพัตร) บรมวงศานุวงศ์ : ยศพระองค์เจ้า
(15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466 - 10 เมษายน พ.ศ. 2546)ทศ.4336 เลขาธิการสภากาชาดไทยและทรงเป็นอุปนายก ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย


พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประภาต บรมวงศานุวงศ์ : ยศพระองค์เจ้า
(พ.ศ. 2460-2485) ทศ.3022


ศาสตราจารย์พิเศษ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศพระองค์เจ้า
(12 สิงหาคม พ.ศ. 2458 - 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2524) ( ท.ศ. ๑๘๒๔ )ทรงรับราชการตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทย หลายประเทศ เป็นกวีและนักแปล ใช้นามปากกา เปรมไชยา


หม่อมเจ้าสกลวรรณกร วรวรรณ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(พ.ศ. 2431-2496) ทศ.6 เข้าเรียนปี 2446 ปลัดทูลฉลองกระทรวงเกษตรพาณิชยการ หรือปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


หม่อมเจ้าเลื่อน บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
ทศ.172 เข้าเรียนปี2450


หม่อมเจ้า ถ่องวิทยา กมลาศน์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(2439-2506 ) ทศ. 423 เข้าเรียนปี2452


พันโทหม่อมเจ้า จันทรศิริปริวัตร จันทรทัต บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(พ.ศ. 2445-2518) ทศ. 437 เข้าเรียนปี2452


หม่อมเจ้า สโมสรเกษม เกษมศรี บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(2445-2532)ทศ. 495 เข้าเรียนปี2453


หม่อมเจ้า สุทธิรักษ์ จรูญโรจน์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
ทศ. 497 เข้าเรียนปี2453


หม่อมเจ้าเฉลิมศรีจันทร์ทัต จันทรทัต บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(2438-2507) ทศ. 559 เข้าเรียนปี2454 วุฒิสภา


หม่อมเจ้าเกรียงไกรมรุพล วัฒนวงศ์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(2441-2464 ) ทศ. 930 เข้าเรียนปี 2455


หม่อมเจ้าโสภณภราไดย สวัสดิวัตน์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(8 ม.ค.2446-17ก.ค.2514) ทศ. 938 เข้าเรียนปี2455


หม่อมเจ้าสันตวงษ์ เกษมสันต์(ชายเล็ก) บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
( 13 ธ.ค. 2450- 29 ธ.ค. 2511) ทศ. 1093 เข้าเรียนปี 2456


หม่อมเจ้า ทองบรรณาการ ทองแถม บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(3 ธ.ค. 2446- 2506) ทศ. 1169ป. เข้าเรียนปี2458


หม่อมเจ้า วิมวาทิตย์ รพีพัฒน์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(15 ธันวาคม พ.ศ. 2445 - 29 ธันวาคม พ.ศ. 2501 ) ทศ. 1190 เข้าเรียนปี 2458 ปลัดทูลฉลอง กระทรวงเกษตรฯ /อธิบดีกรมสรรพากร/ กรมที่ดิน นายกลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ทรงเป็นนักกีฬาแข่งม้าชั้นนำของไทย


หม่อมเจ้า ปรีชาพล กมลาศน์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(2448-2506) ทศ. 1194ป. เข้าเรียนปี 2458


หม่อมเจ้า อัศนีฟ่องฟ้า เทวกุล บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(2450-2520) ทศ. 1419 (ทศ. 1539)


หม่อมเจ้า อรชุนชิษณุ สวัสดิวัตน์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(15 ม.ค.2453- 26ต.ค.2512 ) ทศ. 1420


พลโทหม่อมเจ้าคัสตาวัส จักรพันธุ์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(2449-2526) ทศ. 1435 เข้าเรียนปี 2460


หม่อมเจ้า ชมิยบุตร ชุมพล บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(2452-2548) ทศ. 1566เข้าเรียนปี2461นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น2472


หม่อมเจ้า นนทิยาวัต สวัสดิวัตน์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(25 เม.ย.2452 -18ต.ค.2501) ทศ. 1671 เข้าเรียนปี2462 อดีตรัฐมนตรี


หม่อมเจ้า ปิยะรังสิต รังสิต บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
ทศ. 2757 เข้าเรียนปี 2467 (ทศ. 1707ป. เข้าเรียนปี 2463) นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น2472 คณบดีคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ผู้ทรงวางรากฐานการศึกษาสัตวแพทย์ในไทย เจ้าของบริษัทประชายนต์ จำกัดผู้บุกเบิกนำเข้ารถยนต์โฟล์กสวาเกนในเมืองไทย เป็นคนแรก และนำเข้ารถยุโรปชั้นนำ จัดตั้งบริษัทประมวลธุรกิจ จำกัด บริษัทอู่นพวงศ์(2517) จำกัด และเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการมาเป็นอู่ซ่อมรถ และรับตรวจสภาพรถโฟล์กที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย


หม่อมเจ้า เติม บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
ทศ. 1709 เข้าเรียนปี 2463


หม่อมเจ้า ทรงวุฒิไชย วุฒิไชย บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(27 มีนาคม 2454 - 27 ธันวาคม 2484) ทศ. 1732ป เข้าเรียนปี 2463


หม่อมเจ้า ถกลไกวัล รพีพัฒน์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
ทศ. 1738 เข้าเรียนปี2463


หม่อมเจ้า วีรดิศ ดิศกุล บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(2454-2489) ทศ. 1772 เข้าเรียนปี 2464 ทศ. 2438 เข้าเรียนปี 2466


หม่อมเจ้าอุรคินทร์ จันทรทัต บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(พ.ศ. 2456-2511) ทศ.2848 (ทศ. 1793ป ) เข้ารับการศึกษาปี 2464


หม่อมเจ้าน้อย บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
ทศ. 1841ป เข้าเรียนปี2465 ทศ. 2447 เข้าเรียนปี2466


หม่อมเจ้า วรพงษ์ทัศนา วรวุฒิ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
ทศ. 1874 เข้าเรียนปี2463


หม่อมเจ้าเพลารถ จิตรพงศ์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(3 ธันวาคม พ.ศ. 2457 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2537) ทศ. 2701


หม่อมเจ้า ตุ้น บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
ทศ. 1911 ป.เข้าเรียนปี2466 และทศ.๓๐๒๔


หม่อมเจ้า ยุธิษเฐียร สวัสดิวัตน์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(9 มี.ค.2460-24ก.ย.2528) ทศ. 1953ป เข้าเรียนปี 2467ทศ. 3256เข้าเรียนปี 2469 เสรีไทยสาย USA


หม่อมเจ้าอากาศดำเกิง รพีพัฒน์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(12 พฤศจิกายน 2448-18 พฤษภาคม 2474) ทศ.1957เข้าเรียนปี2463 นักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่ นามปากกา วรเศวต ได้สมญานามว่า เจ้าชายนักประพันธ์


หม่อมเจ้า เพลิงนภดล รพีพัฒน์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(๓๐ ธันวาคม ๒๔๔๙ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๒๘) ทศ. 1963 เข้าเรียนปี 2463 อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฏหมายของกระทรวงการต่างประเทศ


หม่อมเจ้า อติวงศ์วิวัสวัติ สุริยง บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(2460-2550) ทศ.1971ป เข้าเรียนปี 2467 ทศ. 3262 เข้าเรียนปี 2469


หม่อมเจ้า สุริยทัตรังสรรค์ สุริยง บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(๑๘ กันยายน ๒๔๖๐ - ๑ เมษายน ๒๕๑๔) ทศ. 1972ป เข้าเรียนปี 2467


หม่อมเจ้า พิริยดิศ ดิศกุล บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(2464-2543) ทศ. 2128 เข้าเรียนปี 2470 ผู้อำนวยการองค์การเหมืองแร่ในทะเล


พลโทหม่อมเจ้า ขจรจิรพันธ์ จิรประวัติ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(๑๖ ตุลาคม ๒๔๕๕ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๑๔) ทศ. 2205เข้าเรียนปี 2464 เป็น1ใน58 ผู้ก่อตั้งสมาคมนร.เก่าเทพฯ


หม่อมเจ้า ภีศเดช รัชนี บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(20 มกราคม พ.ศ. 2464-) ทศ. 2238 เข้าเรียนปี 2472 ทศ. 3944เข้าเรียนปี 2473 นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 2476 องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง และนายกกิตติมศักดิ์สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ


หม่อมเจ้า นางกูรสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(พ.ศ. 2463-2507) ทศ. 2279 เข้าเรียนปี 2473 ทศ. 4016 เข้าเรียนปี 2474


หม่อมเจ้า รัศมีสุริยัน สุริยง บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(29 มีนาคม 2456--19 มิถุนายน 2531) ทศ. 2386เข้าเรียนปี 2465 นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น2472


หม่อมเจ้า สุนทรากร วรวรรณ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(2464-2526) ทศ. 2410 เข้าเรียนปี 2476


หม่อมเจ้า รวิพรรณไพโรจน์ รพีพัฒน์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(๕ กันยายน ๒๔๕๕ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑) ทศ. 2457 เข้าเรียนปี 246


หม่อมเจ้า ทินชาติธำรง สุริยง บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(๑๔ กันยายน ๒๔๕๙ - ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐) ทศ. 2859 เข้าเรียนปี 2468


หม่อมเจ้า เกษมพันธ์พิสุทธิ์ เกษมสันต์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
( 24 สิงหาคม 2457- 12 กุมภาพันธ์ 2473 ) ทศ. 2860 เข้าเรียนปี 2468


หม่อมเจ้า ทองคำเปลว ทองใหญ่ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(1 เมษายน 2455- 2553) ทศ. 2938 เข้าเรียนช่วงปี 2468/2474 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา จันทบุรี


หม่อมเจ้า สนิธประยูรศักดิ์ รังสิต บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ - ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๘ )ทศ. 2978 เข้าเรียนปี 2468


หม่อมเจ้า อดิศรานุวงศ์ ศุขสวัสดิ์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(2457-2540) ทศ. 2989 เข้าเรียนปี 2468


ร้อยเอกหม่อมเจ้า วราทิวัติ จักรพันธุ์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
ทศ. 3001เข้าเรียนปี 2468


หม่อมเจ้า ฉันทนากร วรวรรณ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
ทศ. 3007เข้าเรียนปี 2468


หม่อมเจ้า เจตนาธร จักรพันธุ์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(2450-2525) ทศ. 3008 เข้าเรียนปี 2468


หม่อมเจ้า ไพโรจน์รัตน์ จรูญโรจน์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
ทศ. 3010เข้าเรียนปี 2468


หม่อมเจ้า โชติสีกฤติกา เทวกุล บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
ทศ. 3176เข้าเรียนปี 2468


หม่อมเจ้า ศศวินทุวิศาล จันทรทัต บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(2460-2527) ทศ. 3249เข้าเรียนปี 2469 ทศ. 4287เข้าเรียนปี 2475


หม่อมเจ้า อาชวะ จักรพันธุ์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
ทศ. 3602เข้าเรียนปี 2471


หม่อมเจ้า จันทร์พัฒน์โมฬีจุฑาพงศ์ รัชนี บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(12 มิ.ย. 2459 - 8 มิ.ย. 2535) ทศ. 3826เข้าเรียนปี2472


หม่อมเจ้า วัฒนานุวัตร วัฒนวงศ์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(2464-2547) ทศ. 4185เข้าเรียนปี 2474


หม่อมเจ้า สมานมิตร์ จักรพันธุ์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
ทศ. 4402เข้าเรียนปี2475


หม่อมเจ้าบุญทัดสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(2468-2539) ทศ. 4630 เข้าเรียนปี 2477


หม่อมเจ้า พันธุ์ภาณุ ภาณุพันธุ์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
ทศ. 4868 เข้าเรียนปี2477


หม่อมเจ้า ตรีอนุวัฒน์ วัฒนวงศ์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(2457-2491 ) เข้าเรียนปี 2477 นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น2478


พลเรือเอก หม่อมเจ้ากาฬวรรณดิศ ดิศกุล บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
สมุหราชองค์รักษ์


หม่อมเจ้าจุฬาไชย ชยางกูร บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(๒๔๖๒-๒๕๓๔) ( ท.ศ.๔๐๙๖ )


ลงชื่อเข้าใช้

Username
Password
ลืมรหัสผ่าน ?
สมัครสมาชิกเว็บไซต์