เทพศิรินทร์

DSA Events
SUN
SAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
หน้าแรก
ประวัติสมาคมนักเรียนเก่า
ทำเนียบนายกสมาคม
คณะกรรมการสมาคม
ชมรมครูเก่าเทพศิรินทร์
หอเกียรติยศนักเรียนเก่า
บทความจากนักเรียนเก่า
การสนับสนุนโรงเรียน
ตารางเทียบรุ่น
อัลบั้มรูป
อัลบั้มวีดีโอ
เพลงเทพศิรินทร์
เทพศิรินทร์ network
แฟ้มจดหมายข่าว
สมาชิกเว็บฯ ของแต่ละรุ่น
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
ติดต่อเรา

โรงเรียนเทพศิรินทร์
Green-Yellow Pages
เว็บบอร์ด

Social Network

facebook twitter youtube


จำนวนครั้งเข้าชม

DSA98 (178)
DSA104 (146)
DSA97 (86)
DSA105 (50)
DSA100 (49)
DSA109 (45)
DSA102 (44)
DSA101 (42)
DSA110 (41)
DSA99 (37)

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 1284
จำนวนนักเรียนเก่าทั้งหมด 46719
บรมวงศานุวงศ์
รัฐมนตรี
ข้าราชการพลเรือน
ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต
ข้าราชการทหาร
วงการศึกษา นักวิชาการ
วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ
นักเขียนและสื่อมวลชน
วงการศิลปะและบันเทิง
ศิลปะการแสดง
วงการกีฬา
ภาคธุรกิจ
ภาคประชาชน
หม่อมเจ้า วิมวาทิตย์ รพีพัฒน์ ข้าราชการพลเรือน : ปลัดกระทรวงและเทียบเท่า
(15 ธันวาคม พ.ศ. 2445 - 29 ธันวาคม พ.ศ. 2501 ) ทศ. 1190 เข้าเรียนปี 2458 ปลัดทูลฉลอง กระทรวงเกษตรฯ /อธิบดีกรมสรรพากร/ กรมที่ดิน นายกลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย


พระบำราศนราดูร ( หลง เวชชาชีวะ) ข้าราชการพลเรือน : ปลัดกระทรวงและเทียบเท่า
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ๒ สมัย


หม่อมราชวงศ์จักรทอง ทองใหญ่ ข้าราชการพลเรือน : ปลัดกระทรวงและเทียบเท่า
ท.ศ. 3984 เข้าเรียนปี 2473 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บิดาแห่งอนุกรมวิธานแมลง ของเมืองไทย รัฐมตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภาชุดที่ ๔ (สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๑๘)


ดร.สิริลักขณ์ จันทรางศุ ข้าราชการพลเรือน : ปลัดกระทรวงและเทียบเท่า
(2460- 18 กันยายน พ.ศ. 2540) ปลัดกระทรวงคมนาคม ราชบัณฑิตประเภทวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์ ผู้ร่วมก่อตั้งและนายกสมาคมวิศวกรรมสถานฯ วิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สนั่น เกตุทัต ข้าราชการพลเรือน : ปลัดกระทรวงและเทียบเท่า
(14 กรกฎาคม พ.ศ. 2458 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2548) ท.ศ.3898 เข้าเรียนม.6 ปี 2473 ปลัดกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมธนารักษ์ ผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์ นายกสภา มธบ.กิตติมศักดิ์


ด๊อกเตอร์ประชา คุณะเกษม ข้าราชการพลเรือน : ปลัดกระทรวงและเทียบเท่า
(29 ธันวาคม 2477-ถึงแก่กรรม) ท.ศ.6429 เข้าเรียนปี 2487 ปลัดกระทรวงต่างประเทศ นักเรียนทุนกระทรวงต่างประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๒ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศ เอกอัครราชทูตหลายประเทศ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการต่างประเทศ อธิบดีกรมการเมือง อธิบดีกรมเศรษฐกิจ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศและผู้แทนถาวรประเทศไทยประจำเอสแคป


นายแพทย์สมบุญ ผ่องอักษร ข้าราชการพลเรือน : ปลัดกระทรวงและเทียบเท่า
ท.ศ.3379 เข้าเรียนปี 2472 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุข ดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา นายกแพทยสภาคนที่ 2 นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย คนแรก


จรูญ วงศ์สายัณห์ ข้าราชการพลเรือน : ปลัดกระทรวงและเทียบเท่า
ท.ศ.4070 เข้าเรียนปี 2475 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปรมาจารย์ด้านภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์


ศาสตราจารย์ ยศ บุนนาค ข้าราชการพลเรือน : ปลัดกระทรวงและเทียบเท่า
ท.ศ.3103 เข้าเรียนปี 2468 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง พ.ศ. ๒๔๗๖ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์


ศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์บุญรอด บิณฑสันต์ ข้าราชการพลเรือน : ปลัดกระทรวงและเทียบเท่า
(18 กันยายน พ.ศ. 2458-) ท.ศ.2395 เข้าเรียนปี 2465 นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น ๒๔๗๒ ปลัดกระทรวงกระทรวงการพัฒนาการแห่งชาติ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐคนคนแรก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาการแห่งชาติ ปูชนียาจารย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานมูลนิธินิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยาวนานถึง 20 ปี เลขาธิการสำนักงานพลังงานแห่งชาติ ผู้ว่าการการประปานครหลวง


หม่อมหลวง เชิงชาญ กำภู ข้าราชการพลเรือน : ปลัดกระทรวงและเทียบเท่า
ท.ศ. 2423 เข้าเรียนปี 2476 รุ่น2484 ปลัดกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม อธิบดีกรมชลประทาน รองประธานกรรมการคณะกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล


พลเอก สิริชัย ธัญญสิริ ข้าราชการพลเรือน : ปลัดกระทรวงและเทียบเท่า
ท.ศ.8790 เข้าเรียนปี 2501 นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 03_05 ปลัดกระทรวงกลาโหม


ธีรกุล นิยม ข้าราชการพลเรือน : ปลัดกระทรวงและเทียบเท่า
ท.ศ ๑๓๑๒๐ รุ่น ๒๕๑๔- ๒๕๑๖ ปลัดกระทรวงต่างประเทศ อธิบดีกรมการกงศุล เอกอัครราชทูต


จินดา ณ สงขลา ข้าราชการพลเรือน : ปลัดกระทรวงและเทียบเท่า
เลขาธิการสำนักงานข้าราชการพลเรือน


หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ (รองอำมาตย์เอกหลวงเดชสหกรณ์) ข้าราชการพลเรือน : ผู้นำองค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
เลขประจำตัว 193 เข้าเรียนปี...... ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ประธานองคมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงเกษตราธิการ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเศรษฐการ


โชติ คุณะเกษม ข้าราชการพลเรือน : ผู้นำองค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
ท.ศ.516 เข้าเรียนปี 2462 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ว่าการการรถไฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


สงวน ตุลารักษ์ ข้าราชการพลเรือน : ผู้นำองค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
ประธานสำนักงานโรงงานยาสูบในกระทรวงการคลัง เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐจีนคนแรก


พลตรี หลวงชำนาญยุทธศิลป์ (ชื่อเดิม เชย รมยะนันทน์) ข้าราชการพลเรือน : ผู้นำองค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
ผู้อำนวยการยาสูบ กระทรวงการคลัง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการ


พลอากาศเอกจรรยา สุคนธทรัพย์ ข้าราชการพลเรือน : ผู้นำองค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
ท.ศ. 5642 เข้าเรียนปี2482 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์


ดำรงค์ ชลวิจารณ์ ข้าราชการพลเรือน : ผู้นำองค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
ผู้ว่าการประปานครหลวงคนแรก อธิบดีกรมโยธาธิการ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์


มล.ปืนไทย มาลากุล ณ อยุธยา ข้าราชการพลเรือน : ผู้นำองค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน


ดุษฎี สวัสดิ์ชูโต ข้าราชการพลเรือน : ผู้นำองค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน


พลอากาศเอกกำธน สินธุวานนท์ ข้าราชการพลเรือน : ผู้นำองค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
ท.ศ. รุ่น 2485 ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต องคมนตรี นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์


พล.ต.ศ.ดร.หม่อมราชวงศ์สุตพันธ์ ทวีวงศ์ ข้าราชการพลเรือน : ผู้นำองค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
2290/2473 ผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย


จำรูญ วัชราภัย ข้าราชการพลเรือน : ผู้นำองค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
ท.ศ. 4857 เข้าเรียนปี 2477 ผู้ว่าการการนิคมแห่งประเทศไทย คนที่2 ผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข


เสถียร ปิตกานันท์ ข้าราชการพลเรือน : ผู้นำองค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
ท.ศ. 7751 เข้าเรียนปี2495 ผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท.)


เรืออากาศเอกพินิจ สาหร่ายทอง ข้าราชการพลเรือน : ผู้นำองค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกรุงเทพ บริษัท ท่าอากาศยาน ไทย จำกัด (มหาชน)


ประมุท สูตะบุตร ข้าราชการพลเรือน : ผู้นำองค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
ท.ศ. 7260เข้าเรียนปี 2492 ผู้อำนวยการคนแรกของ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย


ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ข้าราชการพลเรือน : ผู้นำองค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
ท.ศ. ๒๕๐๔-๐๖ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงไทย


ประสาน ตันประเสริฐ ข้าราชการพลเรือน : ผู้นำองค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
ท.ศ. ๐๖-๐๘ ประธานกรรมการนิคมอุตสาหกรรม ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ


สมบัติ ศานติจารี ข้าราชการพลเรือน : ผู้นำองค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต


ต่อศักดิ์ โชติมงคล ข้าราชการพลเรือน : ผู้นำองค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
ผู้อำนวยการโรงงานยาสูบ


วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ข้าราชการพลเรือน : ผู้นำองค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์


รองอำมาตย์โทจรูญ สืบแสง ข้าราชการพลเรือน : อธิบดี
เข้าเรียนชั้นม.7 ปี2466 อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมรถไฟ รัฐมนตรีกระทรวงเกษตราธิการ และกระทรวงคมนาคม


หม่อมราชวงศ์ทองแท่ง ทองแถม ข้าราชการพลเรือน : อธิบดี
ท.ศ.2293 เข้าเรียนปี 2465/2472 อธิบดีกรมศุลกากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง


พลเรือตรีพระยาศรยุทธเสนี ร.น. (กระแส ประวาหะนาวิน) ข้าราชการพลเรือน : อธิบดี
อธิบดีกรมเจ้าท่า


ฟุ้ง ศรีวิจารณ์ ข้าราชการพลเรือน : อธิบดี
ท.ศ. 816 เข้าเรียนปี 2462 อธิบดีกรมศาสนา ครูเทพศิรินทร์


สมโภช อัศวนนท์ (หลวงประเจิดอัษรลักษณ์) ข้าราชการพลเรือน : อธิบดี
อธิบดีกรมที่ดิน 1ใน58 ผู้ก่อตั้งสมาคมนัเรียนเก่าเทพศิรินทร์


หลวงยุกตเสวีวิวัฒน์ (สิระ ยุกตะเสวี ชื่อเดิม ศรี ยุกตะเสวี) ข้าราชการพลเรือน : อธิบดี
ท.ศ. 1893 เข้าเรียนปี 2463 อธิบดีกรมโยธาเทศบาล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครกรุงเทพมหานคร


สง่า ศุขะบุตร ข้าราชการพลเรือน : อธิบดี
ท.ศ. 1528 เข้าเรียนปี 2461 อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ


ศาสตราจารย์นายแพทย์เอิบ ณ บางช้าง ข้าราชการพลเรือน : อธิบดี
ท.ศ. 2996เข้าเรียนปี 2470 อธิบดีกรมอนามัย ดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา


ฉลอง กัลยาณมิตร ข้าราชการพลเรือน : อธิบดี
ท.ศ. 6765 เข้าเรียนปี 2489 อธิบดีกรมการปกครอง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย


ปริญญา สูตะบุตร ข้าราชการพลเรือน : อธิบดี
ท.ศ. 6861เข้าเรียนปี 2489 อธิบดีกรมทางหลวง


ดำรงค์ ชลวิจารณ์ ข้าราชการพลเรือน : อธิบดี
อธิบดีกรมโยธาธิการ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์


สกลจิตต์ พนมวัน ณ อยุธยา ข้าราชการพลเรือน : อธิบดี
อธิบดีกรมโยธาธิการ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์


ด๊อกเตอร์บรรเจิด พลางกูร ข้าราชการพลเรือน : อธิบดี
ท.ศ. 2126ป เข้าเรียนปี 2470 รุ่น 2478 อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินนาน ๒๐ ปี


ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.บุญ อินทรัมพรรย์ ข้าราชการพลเรือน : อธิบดี
อธิบดีกรมประมงนาน ๑๗ ปี ราชบัณทิต ผู้ก่อตั้งและคณบดีคนแรกของคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


จริย์ ตุลยานนท์ ข้าราชการพลเรือน : อธิบดี
ท.ศ. 5719 เข้าเรียนปี2483 อธิบดีกรมชลประทาน ประธานกรรมการบริหารจัดการน้ำบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวพระราชดำริ


จำรูญ วัชราภัย ข้าราชการพลเรือน : อธิบดี
ท.ศ. 4857 เข้าเรียนที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ปี 2477 อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข ผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย


ชลิต ดำรงศักดิ์ ข้าราชการพลเรือน : อธิบดี
ท.ศ.๒๕๑๒-๑๔ อธิบดีกรมชลประทาน รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์


เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ข้าราชการพลเรือน : อธิบดี
นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 16-18 อธิบดีกรมชลประทาน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ณรงค์ มีนะนันทน์ ข้าราชการพลเรือน : อธิบดี
ท.ศ. 6855 เข้าเรียนปี 2489 รุ่น 2493-95 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายกสมาคมโรคพืชแห่งประเทศไทย


ศาสตราจารย์ ยศ บุนนาค ข้าราชการพลเรือน : อธิบดี
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม


นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ ข้าราชการพลเรือน : อธิบดี
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข


ดร.ประเทศ สูตะบุตร ข้าราชการพลเรือน : อธิบดี
เทพศิรินทร์ ปี ๒๔๙๐-๙๖ อธิบดีกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นักฟุตบอลทีมชาติและเทพศิรินทร์


พระสารการประสิทธิ์(พิณ คุณะเกษม) ข้าราชการพลเรือน : อธิบดี
อธิบดีกรมอัยการ


อุทัย กัปปิยบุตร ข้าราชการพลเรือน : อธิบดี
ท.ศ. 3935เข้าเรียนปี 2475 อธิบดีกรมอัยการคนที่ ๑๕.


อร่าม สุทธะพินทุ ข้าราชการพลเรือน : อธิบดี
ท.ศ. 3805 เข้าเรียนปี2472 อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์


ลงชื่อเข้าใช้

Username
Password
ลืมรหัสผ่าน ?
สมัครสมาชิกเว็บไซต์