เทพศิรินทร์

DSA Events
SUN
SAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
หน้าแรก
ประวัติสมาคมนักเรียนเก่า
ทำเนียบนายกสมาคม
คณะกรรมการสมาคม
ชมรมครูเก่าเทพศิรินทร์
หอเกียรติยศนักเรียนเก่า
บทความจากนักเรียนเก่า
การสนับสนุนโรงเรียน
ตารางเทียบรุ่น
อัลบั้มรูป
อัลบั้มวีดีโอ
เพลงเทพศิรินทร์
เทพศิรินทร์ network
แฟ้มจดหมายข่าว
สมาชิกเว็บฯ ของแต่ละรุ่น
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
ติดต่อเรา

โรงเรียนเทพศิรินทร์
Green-Yellow Pages
เว็บบอร์ด

Social Network

facebook twitter youtube


จำนวนครั้งเข้าชม

DSA98 (178)
DSA104 (146)
DSA97 (86)
DSA105 (50)
DSA100 (49)
DSA109 (45)
DSA102 (44)
DSA101 (42)
DSA110 (41)
DSA99 (37)

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 1284
จำนวนนักเรียนเก่าทั้งหมด 46719
บรมวงศานุวงศ์
รัฐมนตรี
ข้าราชการพลเรือน
ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต
ข้าราชการทหาร
วงการศึกษา นักวิชาการ
วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ
นักเขียนและสื่อมวลชน
วงการศิลปะและบันเทิง
ศิลปะการแสดง
วงการกีฬา
ภาคธุรกิจ
ภาคประชาชน
พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์พินิต เสด็จในกรมฯ (หม่อมเจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร) บรมวงศานุวงศ์ : ยศพระองค์เจ้า
(๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๗ - ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๒) ทศ.970 เข้าเรียนปี 2457 ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมนร.เก่าเทพฯคนแรก อุปนายก ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เจ้าของวังสวนผักกาด


พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล (พระองค์ชายใหญ่) บรมวงศานุวงศ์ : ยศพระองค์เจ้า
(27 พฤศจิกายน 2453 - 5 กุมภาพันธ์ 2538) ทศ.1489 เข้าเรียนปี2460 ทรงเป็นผู้อำนวยการสร้างและกำกับภาพยนตร์ชื่อดังของไทย ทรงได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2540 บุคคลยอดเยี่ยมแห่งวงการภาพยนตร์ไทย ทรงร่วมก่อตั้ง บริษัทไทยฟิล์ม ทรงประพันธ์บทพระนิพนธ์คำร้อง เพลงหลายเพลง อาทิ เพลงบัวขาว เพลงเรือนแพ เพลงลมหวน


พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลทิฆัมพร (พระองค์ชายกลาง) บรมวงศานุวงศ์ : ยศพระองค์เจ้า
(29 เมษายน 2456 - 1 ตุลาคม 2534)


พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ (พระองค์ชายเล็ก) บรมวงศานุวงศ์ : ยศพระองค์เจ้า
(1 เมษายน 2458 - 2 มกราคม 2541) เข้าเรียนปี 2468- 2470 ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2539 ด้านภาพยนตร์และละคร ก่อตั้ง บริษัทละโว้ภาพยนตร์ ทรงเป็นหนึ่งในบรรดาผู้สร้างยุคบุกเบิกที่มีบทบาทสำคัญของวงการภาพยนตร์ไทย


พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภัสสรวงศ์ (หม่อมเจ้าอาภัสสรวงศ์ ภาณุพันธุ์) บรมวงศานุวงศ์ : ยศพระองค์เจ้า
(20 มิถุนายน พ.ศ. 2452-24 ตุลาคม พ.ศ. 2525 ) ( ท.ศ. ๑๕๒๕ )


ศาสตราจารย์พิเศษพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ (หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์) บรมวงศานุวงศ์ : ยศพระองค์เจ้า
( 27 กรกฎาคม 2452- 13 ตุลาคม 2536 ) ทศ.1734 องคมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทรงประพันธ์เนื้อร้องประกอบทำนองเพลงพระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งสิ้น 28 เพลง อาทิ ยามเย็น สายฝน เทวาพาคู่ฝัน แก้วตาขวัญใจ ลมหนาว แสงเดือน พรปีใหม่ ฯลฯ ทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งวงดนตรี KU Band ซึ่งนับเป็นวงดนตรีประจำมหาวิทยาลัยวงแรกของประเทศ ไทย


พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดชภาณุพันธุ์ (หม่อมเจ้าพีรพงศ์ภาณุเดชภาณุพันธุ์ ) บรมวงศานุวงศ์ : ยศพระองค์เจ้า
ทศ.1705 เจ้าชายดาราทอง ทรงเป็นนักกีฬานักขับรถแข่งที่มีชื่อเสียงในยุโรป ระดับโลก


เรืออากาศเอกพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัชจุฑาธุช (หม่อมเจ้าวรานนท์ธวัช จุฑาธุช ) บรมวงศานุวงศ์ : ยศพระองค์เจ้า
(19 สิงหาคม พ.ศ. 2465-15 กันยายน พ.ศ. 2533) ทศ.2276 ทรงเป็นเจ้าของสายการบินแอร์สยาม สายการบินนานาชาติ


พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์ (หม่อมเจ้าสุขุมาภินันท์ บริพัตร) บรมวงศานุวงศ์ : ยศพระองค์เจ้า
(15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466 - 10 เมษายน พ.ศ. 2546)ทศ.4336 เลขาธิการสภากาชาดไทยและทรงเป็นอุปนายก ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย


พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประภาต บรมวงศานุวงศ์ : ยศพระองค์เจ้า
(พ.ศ. 2460-2485) ทศ.3022


ศาสตราจารย์พิเศษ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศพระองค์เจ้า
(12 สิงหาคม พ.ศ. 2458 - 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2524) ( ท.ศ. ๑๘๒๔ )ทรงรับราชการตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทย หลายประเทศ เป็นกวีและนักแปล ใช้นามปากกา เปรมไชยา


หม่อมเจ้าสกลวรรณกร วรวรรณ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(พ.ศ. 2431-2496) ทศ.6 เข้าเรียนปี 2446 ปลัดทูลฉลองกระทรวงเกษตรพาณิชยการ หรือปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


หม่อมเจ้าเลื่อน บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
ทศ.172 เข้าเรียนปี2450


หม่อมเจ้า ถ่องวิทยา กมลาศน์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(2439-2506 ) ทศ. 423 เข้าเรียนปี2452


พันโทหม่อมเจ้า จันทรศิริปริวัตร จันทรทัต บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(พ.ศ. 2445-2518) ทศ. 437 เข้าเรียนปี2452


หม่อมเจ้า สโมสรเกษม เกษมศรี บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(2445-2532)ทศ. 495 เข้าเรียนปี2453


หม่อมเจ้า สุทธิรักษ์ จรูญโรจน์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
ทศ. 497 เข้าเรียนปี2453


หม่อมเจ้าเฉลิมศรีจันทร์ทัต จันทรทัต บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(2438-2507) ทศ. 559 เข้าเรียนปี2454 วุฒิสภา


หม่อมเจ้าเกรียงไกรมรุพล วัฒนวงศ์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(2441-2464 ) ทศ. 930 เข้าเรียนปี 2455


หม่อมเจ้าโสภณภราไดย สวัสดิวัตน์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(8 ม.ค.2446-17ก.ค.2514) ทศ. 938 เข้าเรียนปี2455


หม่อมเจ้าสันตวงษ์ เกษมสันต์(ชายเล็ก) บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
( 13 ธ.ค. 2450- 29 ธ.ค. 2511) ทศ. 1093 เข้าเรียนปี 2456


หม่อมเจ้า ทองบรรณาการ ทองแถม บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(3 ธ.ค. 2446- 2506) ทศ. 1169ป. เข้าเรียนปี2458


หม่อมเจ้า วิมวาทิตย์ รพีพัฒน์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(15 ธันวาคม พ.ศ. 2445 - 29 ธันวาคม พ.ศ. 2501 ) ทศ. 1190 เข้าเรียนปี 2458 ปลัดทูลฉลอง กระทรวงเกษตรฯ /อธิบดีกรมสรรพากร/ กรมที่ดิน นายกลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ทรงเป็นนักกีฬาแข่งม้าชั้นนำของไทย


หม่อมเจ้า ปรีชาพล กมลาศน์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(2448-2506) ทศ. 1194ป. เข้าเรียนปี 2458


หม่อมเจ้า อัศนีฟ่องฟ้า เทวกุล บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(2450-2520) ทศ. 1419 (ทศ. 1539)


หม่อมเจ้า อรชุนชิษณุ สวัสดิวัตน์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(15 ม.ค.2453- 26ต.ค.2512 ) ทศ. 1420


พลโทหม่อมเจ้าคัสตาวัส จักรพันธุ์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(2449-2526) ทศ. 1435 เข้าเรียนปี 2460


หม่อมเจ้า ชมิยบุตร ชุมพล บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(2452-2548) ทศ. 1566เข้าเรียนปี2461นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น2472


หม่อมเจ้า นนทิยาวัต สวัสดิวัตน์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(25 เม.ย.2452 -18ต.ค.2501) ทศ. 1671 เข้าเรียนปี2462 อดีตรัฐมนตรี


หม่อมเจ้า ปิยะรังสิต รังสิต บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
ทศ. 2757 เข้าเรียนปี 2467 (ทศ. 1707ป. เข้าเรียนปี 2463) นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น2472 คณบดีคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ผู้ทรงวางรากฐานการศึกษาสัตวแพทย์ในไทย เจ้าของบริษัทประชายนต์ จำกัดผู้บุกเบิกนำเข้ารถยนต์โฟล์กสวาเกนในเมืองไทย เป็นคนแรก และนำเข้ารถยุโรปชั้นนำ จัดตั้งบริษัทประมวลธุรกิจ จำกัด บริษัทอู่นพวงศ์(2517) จำกัด และเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการมาเป็นอู่ซ่อมรถ และรับตรวจสภาพรถโฟล์กที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย


หม่อมเจ้า เติม บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
ทศ. 1709 เข้าเรียนปี 2463


หม่อมเจ้า ทรงวุฒิไชย วุฒิไชย บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(27 มีนาคม 2454 - 27 ธันวาคม 2484) ทศ. 1732ป เข้าเรียนปี 2463


หม่อมเจ้า ถกลไกวัล รพีพัฒน์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
ทศ. 1738 เข้าเรียนปี2463


หม่อมเจ้า วีรดิศ ดิศกุล บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(2454-2489) ทศ. 1772 เข้าเรียนปี 2464 ทศ. 2438 เข้าเรียนปี 2466


หม่อมเจ้าอุรคินทร์ จันทรทัต บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(พ.ศ. 2456-2511) ทศ.2848 (ทศ. 1793ป ) เข้ารับการศึกษาปี 2464


หม่อมเจ้าน้อย บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
ทศ. 1841ป เข้าเรียนปี2465 ทศ. 2447 เข้าเรียนปี2466


หม่อมเจ้า วรพงษ์ทัศนา วรวุฒิ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
ทศ. 1874 เข้าเรียนปี2463


หม่อมเจ้าเพลารถ จิตรพงศ์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(3 ธันวาคม พ.ศ. 2457 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2537) ทศ. 2701


หม่อมเจ้า ตุ้น บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
ทศ. 1911 ป.เข้าเรียนปี2466 และทศ.๓๐๒๔


หม่อมเจ้า ยุธิษเฐียร สวัสดิวัตน์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(9 มี.ค.2460-24ก.ย.2528) ทศ. 1953ป เข้าเรียนปี 2467ทศ. 3256เข้าเรียนปี 2469 เสรีไทยสาย USA


หม่อมเจ้าอากาศดำเกิง รพีพัฒน์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(12 พฤศจิกายน 2448-18 พฤษภาคม 2474) ทศ.1957เข้าเรียนปี2463 นักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่ นามปากกา วรเศวต ได้สมญานามว่า เจ้าชายนักประพันธ์


หม่อมเจ้า เพลิงนภดล รพีพัฒน์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(๓๐ ธันวาคม ๒๔๔๙ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๒๘) ทศ. 1963 เข้าเรียนปี 2463 อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฏหมายของกระทรวงการต่างประเทศ


หม่อมเจ้า อติวงศ์วิวัสวัติ สุริยง บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(2460-2550) ทศ.1971ป เข้าเรียนปี 2467 ทศ. 3262 เข้าเรียนปี 2469


หม่อมเจ้า สุริยทัตรังสรรค์ สุริยง บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(๑๘ กันยายน ๒๔๖๐ - ๑ เมษายน ๒๕๑๔) ทศ. 1972ป เข้าเรียนปี 2467


หม่อมเจ้า พิริยดิศ ดิศกุล บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(2464-2543) ทศ. 2128 เข้าเรียนปี 2470 ผู้อำนวยการองค์การเหมืองแร่ในทะเล


พลโทหม่อมเจ้า ขจรจิรพันธ์ จิรประวัติ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(๑๖ ตุลาคม ๒๔๕๕ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๑๔) ทศ. 2205เข้าเรียนปี 2464 เป็น1ใน58 ผู้ก่อตั้งสมาคมนร.เก่าเทพฯ


หม่อมเจ้า ภีศเดช รัชนี บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(20 มกราคม พ.ศ. 2464-) ทศ. 2238 เข้าเรียนปี 2472 ทศ. 3944เข้าเรียนปี 2473 นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 2476 องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง และนายกกิตติมศักดิ์สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ


หม่อมเจ้า นางกูรสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(พ.ศ. 2463-2507) ทศ. 2279 เข้าเรียนปี 2473 ทศ. 4016 เข้าเรียนปี 2474


หม่อมเจ้า รัศมีสุริยัน สุริยง บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(29 มีนาคม 2456--19 มิถุนายน 2531) ทศ. 2386เข้าเรียนปี 2465 นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น2472


หม่อมเจ้า สุนทรากร วรวรรณ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(2464-2526) ทศ. 2410 เข้าเรียนปี 2476


หม่อมเจ้า รวิพรรณไพโรจน์ รพีพัฒน์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(๕ กันยายน ๒๔๕๕ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑) ทศ. 2457 เข้าเรียนปี 246


หม่อมเจ้า ทินชาติธำรง สุริยง บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(๑๔ กันยายน ๒๔๕๙ - ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐) ทศ. 2859 เข้าเรียนปี 2468


หม่อมเจ้า เกษมพันธ์พิสุทธิ์ เกษมสันต์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
( 24 สิงหาคม 2457- 12 กุมภาพันธ์ 2473 ) ทศ. 2860 เข้าเรียนปี 2468


หม่อมเจ้า ทองคำเปลว ทองใหญ่ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(1 เมษายน 2455- 2553) ทศ. 2938 เข้าเรียนช่วงปี 2468/2474 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา จันทบุรี


หม่อมเจ้า สนิธประยูรศักดิ์ รังสิต บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ - ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๘ )ทศ. 2978 เข้าเรียนปี 2468


หม่อมเจ้า อดิศรานุวงศ์ ศุขสวัสดิ์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(2457-2540) ทศ. 2989 เข้าเรียนปี 2468


ร้อยเอกหม่อมเจ้า วราทิวัติ จักรพันธุ์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
ทศ. 3001เข้าเรียนปี 2468


หม่อมเจ้า ฉันทนากร วรวรรณ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
ทศ. 3007เข้าเรียนปี 2468


หม่อมเจ้า เจตนาธร จักรพันธุ์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(2450-2525) ทศ. 3008 เข้าเรียนปี 2468


หม่อมเจ้า ไพโรจน์รัตน์ จรูญโรจน์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
ทศ. 3010เข้าเรียนปี 2468


หม่อมเจ้า โชติสีกฤติกา เทวกุล บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
ทศ. 3176เข้าเรียนปี 2468


หม่อมเจ้า ศศวินทุวิศาล จันทรทัต บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(2460-2527) ทศ. 3249เข้าเรียนปี 2469 ทศ. 4287เข้าเรียนปี 2475


หม่อมเจ้า อาชวะ จักรพันธุ์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
ทศ. 3602เข้าเรียนปี 2471


หม่อมเจ้า จันทร์พัฒน์โมฬีจุฑาพงศ์ รัชนี บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(12 มิ.ย. 2459 - 8 มิ.ย. 2535) ทศ. 3826เข้าเรียนปี2472


หม่อมเจ้า วัฒนานุวัตร วัฒนวงศ์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(2464-2547) ทศ. 4185เข้าเรียนปี 2474


หม่อมเจ้า สมานมิตร์ จักรพันธุ์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
ทศ. 4402เข้าเรียนปี2475


หม่อมเจ้าบุญทัดสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(2468-2539) ทศ. 4630 เข้าเรียนปี 2477


หม่อมเจ้า พันธุ์ภาณุ ภาณุพันธุ์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
ทศ. 4868 เข้าเรียนปี2477


หม่อมเจ้า ตรีอนุวัฒน์ วัฒนวงศ์ บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(2457-2491 ) เข้าเรียนปี 2477 นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น2478


พลเรือเอก หม่อมเจ้ากาฬวรรณดิศ ดิศกุล บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
สมุหราชองค์รักษ์


หม่อมเจ้าจุฬาไชย ชยางกูร บรมวงศานุวงศ์ : ยศหม่อมเจ้า
(๒๔๖๒-๒๕๓๔) ( ท.ศ.๔๐๙๖ )


จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ศาสตระรุจิ) รัฐมนตรี : รองนายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี ผู้บัญชาการทหารเรือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม


ศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์เดือน บุนนาค รัฐมนตรี : รองนายกรัฐมนตรี
(5 กันยายน พ.ศ.2448-15 กรกฎาคม พ.ศ.2525 ) ท.ศ 1058 เข้าเรียนปี 2458 รองนายกรัฐมนตรี รองประธานสภาผู้แทนราษฎร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ๓ สมัย และกระทรวงพาณิชย์ ๒ สมัย เสรีไทย รักษาราชการแทนผู้ประศาสน์การ ม.ธ. คณบดีคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี และคณบดีคนแรกของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา


สุนทร หงส์ลดารมภ์ รัฐมนตรี : รองนายกรัฐมนตรี
(23 สิงหาคม 2455-6 กันยายน 2548) ท.ศ 2984 เข้าเรียนปี 2468 นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น ๒๔๗๒ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและกระทรวงเศรษฐการ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ เอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และหลายประเทศ เลขาธิการสภาพัฒน์ฯ คนแรกของประเทศไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักฟุตบอลชื่อดังโรงเรียนเทพศิรินทร์ พ.ศ.2469-2472


พลเอกและพลตำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร รัฐมนตรี : รองนายกรัฐมนตรี
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2456 - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553) ท.ศ 3089 เข้าเรียนปี 2468 นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น ๒๔๗๓ รองนายกรัฐมนตรีหลายสมัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ หัวหน้าพรรคชาติไทย ผู้บุกเบิกวงการอุตสาหกรรม ด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย นายกสมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


พลเอก(พลเรือเอก พลอากาศเอก) ชาติชาย ชุณหะวัณ (สมบุญ ชุณหะวัณ) รัฐมนตรี : รองนายกรัฐมนตรี
(5 เมษายน พ.ศ. 2463 - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2541) ท.ศ 4563 เข้าเรียนปี 2476 นายกรัฐมนตรีวลีเด็ด นโยบาย เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าและรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีในหลายกระทรวงคือ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม และ กระทรวงกลาโหม ผู้ก่อตั้งพรรคการเมือง หัวหน้าพรรค 2 พรรค คือ พรรคชาติไทย และ พรรคชาติพัฒนา อธิบดีกรมการเมือง กระทรวงการต่างประเทศ


ศาสตราจารย์พิเศษ เดช บุญ-หลง รัฐมนตรี : รองนายกรัฐมนตรี
( 8 มกราคม พ.ศ. 2473 -19 สิงหาคม พ.ศ. 2553) นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น ๒๔๘๗ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เลขาธิการนายกรัฐมนตรี


สุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรี : รองนายกรัฐมนตรี
นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น ๒๕๑๕-๑๗ รองนายกรัฐมนตรี๖ สมัย รัฐมนตรี ๑๑ สมัย ๗ กระทรวง นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ


ศาสตราจารย์ ด๊อกเตอร์เดือน บุนนาค รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงศึกษาธิการ
ท.ศ 1058 เข้าเรียนปี 2458


ศาสตราจารย์ (พิเศษ) มารุต บุนนาค รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงศึกษาธิการ
(21 สิงหาคม พ.ศ. 2467 - ) ท.ศ.5709 เข้าเรียนปี 2483 รุ่น 2484 ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และรัฐมนตรีหลายกระทรวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์


พลเอก กฤษณ์ สีวะรา(บุญชุบ สีวะรา) รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงกลาโหม
ท.ศ. 3984 เข้าเรียนปี 2473 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บัญชาการทหารบก และรักษาการผู้บัญชาการทหารสูงสุด นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์


พลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์ รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงกลาโหม
(1 เมษายน พ.ศ. 2464-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารอากาศ


พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (ถวัลย์ ธารีสวัสดิ์) รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงมหาดไทย
(21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2444- 3 ธันวาคม พ.ศ. 2531) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายกรัฐมนตรี นายกฯลิ้นทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ


สุทธิ จุณณานนท์ (พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ) รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงมหาดไทย
(29 มิถุนายน 2438- 27 มิถุนายน 2520) ท.ศ.550 เข้าเรียนปี2455 นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 2455 รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงเกษตราธิการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวบทกฎหมายของไทย อธิบดีกรมอัยการ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2503-2511 เสรีไทย


พลเอกและพลตำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงมหาดไทย
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2456 - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553) ท.ศ 3089 เข้าเรียนปี 2468 นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น ๒๔๗๓ รองนายกรัฐมนตรีหลายสมัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ หัวหน้าพรรคชาติไทย ผู้บุกเบิกวงการอุตสาหกรรม ด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย นายกสมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สภาอุตสาหกรรมในปัจจุบัน)


หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงต่างประเทศ
(20 พฤษภา คม พ.ศ. 2448- 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2541) ท.ศ1130ป เข้าเรียนปี 2458 นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์


พลเอก(พลเรือเอก พลอากาศเอก) ชาติชาย ชุณหะวัณ (สมบุญ ชุณหะวัณ) รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงต่างประเทศ
นายกรัฐมนตรี


โชติ คุณะเกษม รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงการคลัง
ท.ศ.516 เข้าเรียนปี 2462 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ว่าการการรถไฟ ๑ใน ๕๘ ผู้ก่อตั้งสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในประเทศอังกฤษ


ด๊อกเตอร์ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงการคลัง
ท.ศ.9020 เข้าเรียนปี 2502 รุ่น04-06 รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ( รักษาการ) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการบริหารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นักเขียน วินนี่ เดอะ ปุ๊ ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเทพศิริทร์


ศาสตราจารย์พิเศษ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2452- 13 ตุลาคม พ.ศ. 2536 องคมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อธิบดีกรมการข้าว อธิบดีกรมกสิกรรม นักบริหารทางการเกษตรที่ประสบความสำเร็จ นักประพันธ์ดนตรี


หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ (รองอำมาตย์เอกหลวงเดชสหกรณ์) รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(18 กุมภาพันธ์ 2441-8 กันยายน 2518) เข้าเรียนที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ พ.ศ. 2449 เลขประจำตัว 193 ประธานองคมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงเกษตราธิการ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเศรษฐการ ผู้วางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การกสิกรรม และกิจการสหกรณ์ของไทย และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย


ม่อมราชวงศ์จักรทอง ทองใหญ่ รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ท.ศ. 3984 เข้าเรียนปี 2473 รัฐมตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บิดาแห่งอนุกรมวิธานแมลง ของเมืองไทย


จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและกระทรวงวัฒนธรรม


วิบูลย์ ธรรมบุตร รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(หลวงวิบูลย์วนกิจ 27มิถุนายน 2441-2 กรกฎาคม 2509) เข้าเรียนปี 2454 รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร2 วาระ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้


พลเอกสุรจิต จารุเศรนี รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ท.ศ.1594 เข้าเรียนปี 2462 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วารสารศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ธรรมศาสตร์


รองอำมาตย์โทจรูญ สืบแสง รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(2 กรกฎาคม 2447-23 มีนาคม 2528) ท.ศ 2288 เข้าเรียนชั้นม.7 ปี2466 รัฐมนตรีกระทรวงเกษตราธิการ และกระทรวงคมนาคม อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมรถไฟ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์ รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงพาณิชย์
ท.ศ.458 เข้าเรียนปี 2452 กรรมการคณะราษฎร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง สมาชิกวงลายครามในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


พันตรีวิลาศ โอสถานนท์ รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงพาณิชย์
(7 พฤศจิกายน 2443- 13 มกราคม 2540 ) ท.ศ.680 เข้าเรียนปี 2453 ประธานรัฐสภา และประธานพฤฒสภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คนแรก ผู้ก่อตั้ง ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด, ธนาคารเกษตร จำกัด เสรีไทย


พลเรือตรีพระยาศรยุทธเสนี ร.น. (กระแส ประวาหะนาวิน) รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงพาณิชย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเศรษฐการ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานพฤฒสภา ประธานวุฒิสภา อธิบดีกรมเจ้าท่า


ร้อยตำรวจเอก สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงพาณิชย์
(11 พฤษภาคม พ.ศ. 2473 - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2551) ท.ศ.5940 เข้าเรียนปี 2485 รุ่น 2486 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงคมนาคม รองหัวหน้าพรรคกิจสังคม ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และประธานกรรมการบริหาร โอสถสภาเต๊กเฮงหยู ผู้สร้างตำนานการตลาดเมืองไทย ผู้ก่อตั้งมูลนิธิโอสถสภา นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศิลปินนักถ่ายภาพไทย ประจำปี 2545


ศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์ทองเปลว ชลภูมิ รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงพาณิชย์
ท.ศ. 3506 นักเรียนเก่าเทพฯ รุ่น 2472 กรรมการคณะราษฎร ผู้บุกเบิกการสอนวิชาฌศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ในไทย หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญในด้านเศรษฐกิจจนได้สมญานามว่า:สรรพาหาร เพื่อสร้างให้คนไทยเป็นพ่อค้าเอง เลขาธิการพรรคแนวรัฐธรรมนูญ เสรีไทย


ด๊อกเตอร์บุณย์ ไชยเจริญ รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงอุตสาหกรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และอินเดีย เสรีไทย ปรมาจารย์ในการสอนกฎหมายระหว่างประเทศ นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ที่สอบได้ที่ 1 ของทุนไปเรียนเมืองนอกถึง 3 ทุน เลือกไปเรียนกฎหมายที่ฝรั่งเศส ดาวเด่นของกระทรวงการต่างประเทศ


โอสถ โกศิน รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงอุตสาหกรรม
(25 สิงหาคม 2456 -19 ตุลาคม 2549) ท.ศ. 3002 นักเรียนเก่าเทพฯ รุ่น 2472 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าขาออก สมาชิกวุฒิสภา สุภาพบุรุษผู้ริเริ่มสร้างธุรกิจศูนย์การค้าแห่งแรกในกรุงเทพฯ ดำเนินการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย


ร้อยเอกนิธิพัฒน์ ชาลีจันทร์ รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงอุตสาหกรรม
(พ.ศ. 2463 - พ.ศ. 2536)ท.ศ.3741เข้าเรียนปี 2472 รุ่น 2478 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาธิการสำนักงานพลังงานแห่งชาติ เสรีไทยสายสหรัฐอเมริกา


พันตรีควง อภัยวงศ์ รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงคมนาคม
(หลวงโกวิทอภัยวงศ์17 พฤษภาคม 2445 - 15 มีนาคม 2511)เท.ศ.646 นายกรัฐมนตรี ผู้ก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์ อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข บุกเบิกก่อตั้งกระทรวงคมนาคมยุคใหม่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคนแรก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตราธิการ และกระทรวงมหาดไทย


พันตรี หม่อมหลวงกรี เดชาติวงศ์ (หลวงเดชาติวงศ์วราวัตน์) รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงคมนาคม
(เสาร์ที่30 สิงหาคม 2445- 2490 ) ท.ศ. 999 เข้าเรียนที่เทพศิรินทร์ ปี2462 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อธิบดีกรมทางหลวง 1ใน58 ผู้ก่อตั้งสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ


สพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา (รองอำมาตย์เอกหลวงสุนทรเทพหัสดิน) รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงคมนาคม
ท.ศ.1921 เข้าเรียนปี 2463 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม 1ใน58 ผู้ก่อตั้งสมาคมนร.เก่าเทพฯ เสรีไทย


พระบำราศนราดูร ( นายแพทย์ หลง เวชชาชีวะ /บำราศ เวชชาชีวะ) รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงสาธารณสุข
รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขหลายสมัย


พระบริรักษ์เวชชการ (ไล่ฮวด ติตติรานนท์) รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงสาธารณสุข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข


ศาสตรจารย์ นายแพทย์อุดม โปษกฤษณะ รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงสาธารณสุข
ท.ศ. 3761 เข้าเรียนปี 2472 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ๒ สมัย ปูชนีบุคคลทางการแพทย์ มหาศัลยแพทย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์คณบดีแพทย์ศาสตร์และศิริราชพยาบาล


ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงสาธารณสุข
(31 พฤษภาคม พ.ศ. 2454-8 กรกฎาคม 2554) ท.ศ.2380 เข้าเรียนปี 2465 รุ่น 2472 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปูชนียบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับวงการสาธารณสุขไทยมากมาย การก่อตั้งธนาคารเลือด ผู้บุกเบิกการแพทย์ชนบท และการแพทย์สมัยใหม่ ราษฎรอาวุโส เรียนดีรับทุนการเรียนประเภทหมั่นเรียนมาโดยตลอด


เทอดพงษ์ ไชยนันทน์ รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงสาธารณสุข
(25 มีนาคม 2487 - ) ท.ศ.8480เข้าเรียนปี 2500 รุ่น 02_04 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี


พระนิติธารณ์พิเศษ (ชุบ มัธยมจันทร์) รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงยุติธรรม
(- ถึงแก่อนิจกรรม 18 กรกฎาคม 2496) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม


เขมชาติ บุณยรัตพันธุ์ รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงยุติธรรม
(22 เมษายน 2454- ) ท.ศ.2267 เข้าเรียนปี 24ุ72 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดเลือกตั้งครั้งแรกของจังหวัดร้อยเอ็ด เอกอัครราชทูตไทยท่านแรกอาร์เจนติน่า และเอกวาดอร์ ปารากวัย และโบลิเวีย


อุทัย พิมพ์ใจชน รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงยุติธรรม
(14 สิงหาคม พ.ศ. 2481-) ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าพรรคเอกภาพ


พลเอกเฉลิมชัย จารุวัสตร์ (ชื่อเดิม เฉลิมศรี จารุวัสตร์) รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ท.ศ.4367 เข้าเรียนปี 2476 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้บุกเบิกวงการท่องเที่ยว ผู้ว่าอ.ส.ทหรือททท. ประธานกรรมการบริษัทบางกอกอินเตอร์คอนติเนนตอลโฮเต็ลส จำกัด บรรณาธิการอนุสาร อ.ส.ท. คนแรก


ชัชวาลย์ ชมภูแดง รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(14 กันยายน พ.ศ. 2488-) ท.ศ.8691เข้าเรียนปี 2501รุ่น03_05 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคพลังสังคมประชาธิปไตย


ศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์บุญรอด บิณฑสันต์ รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงการพัฒนาการแห่งชาติ
(18 กันยายน พ.ศ. 2458-) ท.ศ.2395 เข้าเรียนปี 2465 นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น ๒๔๗๒ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐคนแรกของประเทศไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาการแห่งชาติ ปลัดกระทรวงกระทรวงการพัฒนาการแห่งชาติ ปูชนียาจารย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานมูลนิธินิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยาวนานถึง 20 ปี เลขาธิการสำนักงานพลังงานแห่งชาติ ผู้ว่าการการประปานครหลวง


ศาสตราจารย์พิเศษ เดช บุญ-หลง รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
( 8 มกราคม พ.ศ. 2473 -19 สิงหาคม พ.ศ. 2553) นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น ๒๔๘๗ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เลขาธิการนายกรัฐมนตรี


ด๊อกเตอร์ ตั้ว ลพานุกรม รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) รัฐมนตรีไม่ประจำกระทรวง
ท.ศ. 166 เข้าศึกษา 2452 กรรมการราษฎร(รัฐมนตรี) ชุดแรก รัฐบุรษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย เภสัชกรผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ก่อตั้งองค์การเภสัชกรรม นายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ท่านแรก


พลเรือตรีพระยาปรีชาชลยุทธ (วัน จารุภา ) ชื่อเดิมคือแต้ม จารุภา รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) รัฐมนตรีไม่ประจำกระทรวง
ท.ศ. 549 เข้าศึกษา 2452 กรรมการราษฎร รัฐมนตรี ผู้บัญชาการทหารเรือ นายกกรรมการราชนาวิกสภา เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ


ชวลิต อภัยวงศ์ รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) รัฐมนตรีไม่ประจำกระทรวง
ท.ศ.1290 รัฐมนตรีชุดที่20 (2491) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) คนแรกของพระตะบอง เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ๔๔ หม่อมเจ้า นนทิยาวัต สวัสดิวัตน์ (อาทิตย์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2452 - 18 ตุลาคม พ.ศ. 2501) ท.ศ.1671เข้าเรียนปี 2462 รัฐมนตรี


พระดุลยธารณปรีชาไวท์ (ยม สุทนุศาสน์) รัฐมนตรี : รัฐมนตรี ( แยกตามกระทรวง) รัฐมนตรีไม่ประจำกระทรวง
รัฐมนตรีหลายสมัย


หม่อมราชวงศ์ทองแท่ง ทองแถม รัฐมนตรี : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
(14 มิ.ย 2456 – 22 ก.ย 2529) ท.ศ.2293 เข้าเรียนปี 2465/2472 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง อธิบดีกรมศุลกากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน


สงวน จูทะเตมีย์ (หลวงนฤเบศร์มานิต) รัฐมนตรี : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
รัฐมนตรีชุดแรกๆของไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง อธิบดีกรมสรรพสามิต


ชม จารุรัตน์ รัฐมนตรี : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการกระทรวงคมนาคม เลขาธิการคณะรัฐมนตรี


หม่อมหลวงชูชาติ กำภู รัฐมนตรี : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
(4 มกราคม พ.ศ. 2448 -13 เมษายน 2512 ) ท.ศ. 1001เข้าเรียนปี 2456 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาแห่งชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ราชบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อธิบดีกรมชลประทาน


พลอากาศเอก บุญชู จันทรุเบกษา รัฐมนตรี : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ท.ศ. 2502 เข้าเรียนปี 2466 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ๓ สมัย ผู้บัญชาการทหารอากาศ ประธานกรรมการธนาคารออมสิน


นายแพทย์สมบุญ ผ่องอักษร รัฐมนตรี : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ท.ศ.3379 เข้าเรียนปี 2472 รัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา นายกแพทยสภา คนที่ 2นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย คนแรก


พลโทอัมพร ศรีไชยยันต์ รัฐมนตรี : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ท.ศ.1215 เข้าเรียนปี 2466 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม เจ้ากรมพระธรรมนูญ นักเรียนทุนไทยกลุ่มแรกไปศึกษาที่เยอรมันประมาณ พ.ศ. 2471-72 ด้านนิติศาสตร์และวิทยาศาสตร์


ศาสตราจารย์หม่อมหลวงจิรายุ นพวงศ์ รัฐมนตรี : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
(16 มิถุนายน พ.ศ. 2455 - 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546) องคมนตรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม แห่งราชบัณฑิตยสภา ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลีและสันสกฤต คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการแผนกอักษรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล


ศาสตราจารย์ทวี แรงขำ รัฐมนตรี : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ท.ศ.2519 เข้าเรียนปี 2466 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นครปฐม นักฟุตบอลเทพศิรินทร์ที่เด่นมาก นายกสมาคมบริดจ์แห่งประเทศไทย


สนั่น เกตุทัต รัฐมนตรี : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
(14 กรกฎาคม พ.ศ. 2458 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2548) ท.ศ.3898 เข้าเรียนม.6 ปี 2473 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการคลัง อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมธนารักษ์ ผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์ นายกสภา มธบ.กิตติมศักดิ์


หม่อมหลวง เชิงชาญ กำภู รัฐมนตรี : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ท.ศ. 2423 เข้าเรียนปี 2476 รุ่น2484 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงคมนาคม อธิบดีกรมชลประทาน รองประธานกรรมการคณะกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล


ธรรมนูญ เทียนเงิน รัฐมนตรี : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์


พลเอกจิตติ นาวีเสถียร รัฐมนตรี : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
( ถึงแก่กรรม กันยายน 2525 ) ท.ศ.3168เข้าเรียนปี 2469 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารสูงสุด ประธานกรรมการธนาคารทหารไทย


ปรก อัมระนันทน์ รัฐมนตรี : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ท.ศ. 4719 เข้าเรียนปี 2474 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศและช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ เอกอัครราชทูตฯ


พลตำรวจเอกชุมพล โลหะชาละ (หงส์ โลหะชาละ) รัฐมนตรี : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ท.ศ.4627เข้าเรียนปี 2477 รุ่น 2478 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รองอธิบดีกรมตำรวจ นายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ประธานสมาพันธ์แบดมินตันแห่งเอเชีย


พันตำรวจโท บุญเลิศ เลิศปรีชา (บุญเลิศ เลิศเฮง) รัฐมนตรี : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ท.ศ.4670 เข้าเรียนปี 2477 รุ่น 2478 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รองหัวหน้าพรรคกิจสังคม


พันธุ์เลิศ บูรณศิลปิน รัฐมนตรี : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
(-12 ธ.ค. 2552 ) ท.ศ.4802เข้าเรียนปี 2477 แม่โจ้รุ่น 9 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บุกเบิกและริเริ่มทำสวนส้มขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าของสวนส้มวังน้ำค้าง


ประมุท บูรณศิริ รัฐมนตรี : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ท.ศ.5489 เข้าเรียนปี 2481 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)


ด๊อกเตอร์ประชา คุณะเกษม รัฐมนตรี : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
(29 ธันวาคม 2477-ถึงแก่กรรม) ท.ศ.6429 เข้าเรียนปี 2487 นักเรียนทุนกระทรวงต่างประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๒ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศ ปลัดกระทรวงต่างประเทศ เอกอัครราชทูตหลายประเทศ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการต่างประเทศ อธิบดีกรมการเมือง อธิบดีกรมเศรษฐกิจ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศและผู้แทนถาวรประเทศไทยประจำเอสแคป


ชวลิต โอสถานุเคราะห์ รัฐมนตรี : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ท.ศ. 6422 เข้าเรียนปี 2487 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง


ศาสตราจารย์ นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม รัฐมนตรี : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข รองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


รองศาตราจารย์พิเศษ ด๊อกเตอร์อดิศร เพียงเกษ รัฐมนตรี : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
(6 กันยายน พ.ศ. 2495 - ) ท.ศ.11260เข้าเรียนปี 2511รุ่น10-12 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทราวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม


ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรี : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
(25 ธันวาคม 2498-) เข้ารับการศึกษาที่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปี พ.ศ. 2514 เลขประจำตัวนักเรียน ท.ศ.12559 รุ่น 14-16 (DSA88) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เลขาธิการพรรครวมชาติพัฒนาและพรรคประชาธิปัตย์ นายกสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย


ด๊อกเตอร์ ประวัฒน์ อุตตะโมต รัฐมนตรี : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
( 22 มิถุนายน 2497- ) ท.ศ.11025 เข้าเรียนปี2510รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


หม่อมเจ้า วิมวาทิตย์ รพีพัฒน์ ข้าราชการพลเรือน : ปลัดกระทรวงและเทียบเท่า
(15 ธันวาคม พ.ศ. 2445 - 29 ธันวาคม พ.ศ. 2501 ) ทศ. 1190 เข้าเรียนปี 2458 ปลัดทูลฉลอง กระทรวงเกษตรฯ /อธิบดีกรมสรรพากร/ กรมที่ดิน นายกลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย


พระบำราศนราดูร ( หลง เวชชาชีวะ) ข้าราชการพลเรือน : ปลัดกระทรวงและเทียบเท่า
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ๒ สมัย


หม่อมราชวงศ์จักรทอง ทองใหญ่ ข้าราชการพลเรือน : ปลัดกระทรวงและเทียบเท่า
ท.ศ. 3984 เข้าเรียนปี 2473 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บิดาแห่งอนุกรมวิธานแมลง ของเมืองไทย รัฐมตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภาชุดที่ ๔ (สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๑๘)


ดร.สิริลักขณ์ จันทรางศุ ข้าราชการพลเรือน : ปลัดกระทรวงและเทียบเท่า
(2460- 18 กันยายน พ.ศ. 2540) ปลัดกระทรวงคมนาคม ราชบัณฑิตประเภทวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์ ผู้ร่วมก่อตั้งและนายกสมาคมวิศวกรรมสถานฯ วิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สนั่น เกตุทัต ข้าราชการพลเรือน : ปลัดกระทรวงและเทียบเท่า
(14 กรกฎาคม พ.ศ. 2458 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2548) ท.ศ.3898 เข้าเรียนม.6 ปี 2473 ปลัดกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมธนารักษ์ ผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์ นายกสภา มธบ.กิตติมศักดิ์


ด๊อกเตอร์ประชา คุณะเกษม ข้าราชการพลเรือน : ปลัดกระทรวงและเทียบเท่า
(29 ธันวาคม 2477-ถึงแก่กรรม) ท.ศ.6429 เข้าเรียนปี 2487 ปลัดกระทรวงต่างประเทศ นักเรียนทุนกระทรวงต่างประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๒ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศ เอกอัครราชทูตหลายประเทศ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการต่างประเทศ อธิบดีกรมการเมือง อธิบดีกรมเศรษฐกิจ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศและผู้แทนถาวรประเทศไทยประจำเอสแคป


นายแพทย์สมบุญ ผ่องอักษร ข้าราชการพลเรือน : ปลัดกระทรวงและเทียบเท่า
ท.ศ.3379 เข้าเรียนปี 2472 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุข ดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา นายกแพทยสภาคนที่ 2 นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย คนแรก


จรูญ วงศ์สายัณห์ ข้าราชการพลเรือน : ปลัดกระทรวงและเทียบเท่า
ท.ศ.4070 เข้าเรียนปี 2475 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปรมาจารย์ด้านภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์


ศาสตราจารย์ ยศ บุนนาค ข้าราชการพลเรือน : ปลัดกระทรวงและเทียบเท่า
ท.ศ.3103 เข้าเรียนปี 2468 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง พ.ศ. ๒๔๗๖ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์


ศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์บุญรอด บิณฑสันต์ ข้าราชการพลเรือน : ปลัดกระทรวงและเทียบเท่า
(18 กันยายน พ.ศ. 2458-) ท.ศ.2395 เข้าเรียนปี 2465 นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น ๒๔๗๒ ปลัดกระทรวงกระทรวงการพัฒนาการแห่งชาติ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐคนคนแรก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาการแห่งชาติ ปูชนียาจารย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานมูลนิธินิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยาวนานถึง 20 ปี เลขาธิการสำนักงานพลังงานแห่งชาติ ผู้ว่าการการประปานครหลวง


หม่อมหลวง เชิงชาญ กำภู ข้าราชการพลเรือน : ปลัดกระทรวงและเทียบเท่า
ท.ศ. 2423 เข้าเรียนปี 2476 รุ่น2484 ปลัดกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม อธิบดีกรมชลประทาน รองประธานกรรมการคณะกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล


พลเอก สิริชัย ธัญญสิริ ข้าราชการพลเรือน : ปลัดกระทรวงและเทียบเท่า
ท.ศ.8790 เข้าเรียนปี 2501 นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 03_05 ปลัดกระทรวงกลาโหม


ธีรกุล นิยม ข้าราชการพลเรือน : ปลัดกระทรวงและเทียบเท่า
ท.ศ ๑๓๑๒๐ รุ่น ๒๕๑๔- ๒๕๑๖ ปลัดกระทรวงต่างประเทศ อธิบดีกรมการกงศุล เอกอัครราชทูต


จินดา ณ สงขลา ข้าราชการพลเรือน : ปลัดกระทรวงและเทียบเท่า
เลขาธิการสำนักงานข้าราชการพลเรือน


หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ (รองอำมาตย์เอกหลวงเดชสหกรณ์) ข้าราชการพลเรือน : ผู้นำองค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
เลขประจำตัว 193 เข้าเรียนปี...... ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ประธานองคมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงเกษตราธิการ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเศรษฐการ


โชติ คุณะเกษม ข้าราชการพลเรือน : ผู้นำองค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
ท.ศ.516 เข้าเรียนปี 2462 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ว่าการการรถไฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


สงวน ตุลารักษ์ ข้าราชการพลเรือน : ผู้นำองค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
ประธานสำนักงานโรงงานยาสูบในกระทรวงการคลัง เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐจีนคนแรก


พลตรี หลวงชำนาญยุทธศิลป์ (ชื่อเดิม เชย รมยะนันทน์) ข้าราชการพลเรือน : ผู้นำองค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
ผู้อำนวยการยาสูบ กระทรวงการคลัง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการ


พลอากาศเอกจรรยา สุคนธทรัพย์ ข้าราชการพลเรือน : ผู้นำองค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
ท.ศ. 5642 เข้าเรียนปี2482 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์


ดำรงค์ ชลวิจารณ์ ข้าราชการพลเรือน : ผู้นำองค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
ผู้ว่าการประปานครหลวงคนแรก อธิบดีกรมโยธาธิการ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์


มล.ปืนไทย มาลากุล ณ อยุธยา ข้าราชการพลเรือน : ผู้นำองค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน


ดุษฎี สวัสดิ์ชูโต ข้าราชการพลเรือน : ผู้นำองค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน


พลอากาศเอกกำธน สินธุวานนท์ ข้าราชการพลเรือน : ผู้นำองค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
ท.ศ. รุ่น 2485 ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต องคมนตรี นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์


พล.ต.ศ.ดร.หม่อมราชวงศ์สุตพันธ์ ทวีวงศ์ ข้าราชการพลเรือน : ผู้นำองค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
2290/2473 ผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย


จำรูญ วัชราภัย ข้าราชการพลเรือน : ผู้นำองค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
ท.ศ. 4857 เข้าเรียนปี 2477 ผู้ว่าการการนิคมแห่งประเทศไทย คนที่2 ผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข


เสถียร ปิตกานันท์ ข้าราชการพลเรือน : ผู้นำองค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
ท.ศ. 7751 เข้าเรียนปี2495 ผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท.)


เรืออากาศเอกพินิจ สาหร่ายทอง ข้าราชการพลเรือน : ผู้นำองค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกรุงเทพ บริษัท ท่าอากาศยาน ไทย จำกัด (มหาชน)


ประมุท สูตะบุตร ข้าราชการพลเรือน : ผู้นำองค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
ท.ศ. 7260เข้าเรียนปี 2492 ผู้อำนวยการคนแรกของ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย


ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ข้าราชการพลเรือน : ผู้นำองค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
ท.ศ. ๒๕๐๔-๐๖ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงไทย


ประสาน ตันประเสริฐ ข้าราชการพลเรือน : ผู้นำองค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
ท.ศ. ๐๖-๐๘ ประธานกรรมการนิคมอุตสาหกรรม ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ


สมบัติ ศานติจารี ข้าราชการพลเรือน : ผู้นำองค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต


ต่อศักดิ์ โชติมงคล ข้าราชการพลเรือน : ผู้นำองค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
ผู้อำนวยการโรงงานยาสูบ


วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ข้าราชการพลเรือน : ผู้นำองค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์


รองอำมาตย์โทจรูญ สืบแสง ข้าราชการพลเรือน : อธิบดี
เข้าเรียนชั้นม.7 ปี2466 อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมรถไฟ รัฐมนตรีกระทรวงเกษตราธิการ และกระทรวงคมนาคม


หม่อมราชวงศ์ทองแท่ง ทองแถม ข้าราชการพลเรือน : อธิบดี
ท.ศ.2293 เข้าเรียนปี 2465/2472 อธิบดีกรมศุลกากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง


พลเรือตรีพระยาศรยุทธเสนี ร.น. (กระแส ประวาหะนาวิน) ข้าราชการพลเรือน : อธิบดี
อธิบดีกรมเจ้าท่า


ฟุ้ง ศรีวิจารณ์ ข้าราชการพลเรือน : อธิบดี
ท.ศ. 816 เข้าเรียนปี 2462 อธิบดีกรมศาสนา ครูเทพศิรินทร์


สมโภช อัศวนนท์ (หลวงประเจิดอัษรลักษณ์) ข้าราชการพลเรือน : อธิบดี
อธิบดีกรมที่ดิน 1ใน58 ผู้ก่อตั้งสมาคมนัเรียนเก่าเทพศิรินทร์


หลวงยุกตเสวีวิวัฒน์ (สิระ ยุกตะเสวี ชื่อเดิม ศรี ยุกตะเสวี) ข้าราชการพลเรือน : อธิบดี
ท.ศ. 1893 เข้าเรียนปี 2463 อธิบดีกรมโยธาเทศบาล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครกรุงเทพมหานคร


สง่า ศุขะบุตร ข้าราชการพลเรือน : อธิบดี
ท.ศ. 1528 เข้าเรียนปี 2461 อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ


ศาสตราจารย์นายแพทย์เอิบ ณ บางช้าง ข้าราชการพลเรือน : อธิบดี
ท.ศ. 2996เข้าเรียนปี 2470 อธิบดีกรมอนามัย ดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา


ฉลอง กัลยาณมิตร ข้าราชการพลเรือน : อธิบดี
ท.ศ. 6765 เข้าเรียนปี 2489 อธิบดีกรมการปกครอง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย


ปริญญา สูตะบุตร ข้าราชการพลเรือน : อธิบดี
ท.ศ. 6861เข้าเรียนปี 2489 อธิบดีกรมทางหลวง


ดำรงค์ ชลวิจารณ์ ข้าราชการพลเรือน : อธิบดี
อธิบดีกรมโยธาธิการ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์


สกลจิตต์ พนมวัน ณ อยุธยา ข้าราชการพลเรือน : อธิบดี
อธิบดีกรมโยธาธิการ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์


ด๊อกเตอร์บรรเจิด พลางกูร ข้าราชการพลเรือน : อธิบดี
ท.ศ. 2126ป เข้าเรียนปี 2470 รุ่น 2478 อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินนาน ๒๐ ปี


ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.บุญ อินทรัมพรรย์ ข้าราชการพลเรือน : อธิบดี
อธิบดีกรมประมงนาน ๑๗ ปี ราชบัณทิต ผู้ก่อตั้งและคณบดีคนแรกของคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


จริย์ ตุลยานนท์ ข้าราชการพลเรือน : อธิบดี
ท.ศ. 5719 เข้าเรียนปี2483 อธิบดีกรมชลประทาน ประธานกรรมการบริหารจัดการน้ำบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวพระราชดำริ


จำรูญ วัชราภัย ข้าราชการพลเรือน : อธิบดี
ท.ศ. 4857 เข้าเรียนที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ปี 2477 อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข ผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย


ชลิต ดำรงศักดิ์ ข้าราชการพลเรือน : อธิบดี
ท.ศ.๒๕๑๒-๑๔ อธิบดีกรมชลประทาน รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์


เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ข้าราชการพลเรือน : อธิบดี
นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 16-18 อธิบดีกรมชลประทาน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ณรงค์ มีนะนันทน์ ข้าราชการพลเรือน : อธิบดี
ท.ศ. 6855 เข้าเรียนปี 2489 รุ่น 2493-95 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายกสมาคมโรคพืชแห่งประเทศไทย


ศาสตราจารย์ ยศ บุนนาค ข้าราชการพลเรือน : อธิบดี
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม


นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ ข้าราชการพลเรือน : อธิบดี
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข


ดร.ประเทศ สูตะบุตร ข้าราชการพลเรือน : อธิบดี
เทพศิรินทร์ ปี ๒๔๙๐-๙๖ อธิบดีกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นักฟุตบอลทีมชาติและเทพศิรินทร์


พระสารการประสิทธิ์(พิณ คุณะเกษม) ข้าราชการพลเรือน : อธิบดี
อธิบดีกรมอัยการ


อุทัย กัปปิยบุตร ข้าราชการพลเรือน : อธิบดี
ท.ศ. 3935เข้าเรียนปี 2475 อธิบดีกรมอัยการคนที่ ๑๕.


อร่าม สุทธะพินทุ ข้าราชการพลเรือน : อธิบดี
ท.ศ. 3805 เข้าเรียนปี2472 อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์


เกษม สุขุม ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต : ผู้ว่าราชการจังหวัด
ท.ศ. 1673เข้าเรียนปี 2462 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ฉะเชิงเทรา ปัตตานี


ร.ต.อ เอิบ อินทะกนก ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต : ผู้ว่าราชการจังหวัด
ท.ศ. 2673เข้าเรียนปี 2471ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี สระบุรี


ธรรมนูญ เทียนเงิน ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต : ผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


เลิศ หงษ์ภักดี ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต : ผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผู้ราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย


เฉลิม ถาวรเวช ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต : ผู้ว่าราชการจังหวัด
ท.ศ. 2416เข้าเรียนปี2476ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย


หม่อมเจ้าทองคำเปลว ทองใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต : ผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา จันทบุรี


เปรมศักด์ วิเชียรภักดี ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต : ผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล


พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต : เอกอัครราชทูต
ท.ศ. ๑๘๒๔ ทรงเข้าเรียนปี 2465 เอกอัครราชฑูต หลายประเทศ


หม่อมราชวงศ์ทวยเทพ เทวกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต : เอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร


หม่อมหลวงปีกทิพย์ มาลากุล ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต : เอกอัครราชทูต
ท.ศ. 1406 เข้าเรียนปี 2428-2461 เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศพม่า คนแรก


พลตรีหม่อมราชวงศ์สังขดิศ ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต : เอกอัครราชทูต
ท.ศ. 4397เข้าเรียนปี2475 เอกอัครราชฑูตไทย


สงวน ตุลารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต : เอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐจีนคนแรก


ศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์มนู อมาตยกุล( เดิมชื่อ ขวัญใจ อมาตยกุล) ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต : เอกอัครราชทูต
ท.ศ. 1649 เข้าเรียนปี 2462 เอกอัครฑูตรัสเซีย/สเปน/บราซิล/เปรู


ปรก อัมระนันทน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต : เอกอัครราชทูต
ท.ศ. 4719 เข้าเรียนปี 2474 เอกอัครราชทูตฯหลายประเทศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ


พลโทอำนวย ไชยโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต : เอกอัครราชทูต
ท.ศ. 3317 เข้าเรียนปี 2469/2471 เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส


บุณย์ ไชยเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต : เอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และอินเดีย


สุนธร คงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต : เอกอัครราชทูต
ท.ศ. 4226 เข้าเรียนปี 2473 เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ


ด๊อกเตอร์โกศล สินธวานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต : เอกอัครราชทูต
ท.ศ. 5782 เข้าเรียนปี 2483 เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน


พันเอก จินต์ กุญชร ณ อยุธยา ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต : เอกอัครราชทูต
ท.ศ. 3159 เข้าเรียนปี 2469/2473 เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงบอนน์2510


สัจจพันธุ์ อัตถากร ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต : เอกอัครราชทูต
ท.ศ. 9801 เข้าเรียนปี 2505 เอกอัครราชทูต ศรีลังกา


โอวาท สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต : เอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูต


ร้อยเอก พจน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต : เอกอัครราชทูต
ท.ศ. 3373 เอกอัครราชทูต กรุงโรม


พลเอก กฤษณ์ สีวะรา ข้าราชการทหาร : ผู้บัญชาการเหล่าทัพ นายทหารยศจอมพลหรือเทียบเท่า ทหารบก
ผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการทหารสูงสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม


พลเอก หลวงสุทธิสารรณกร ข้าราชการทหาร : ผู้บัญชาการเหล่าทัพ นายทหารยศจอมพลหรือเทียบเท่า ทหารบก
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด


พลเอก สิริชัย ธัญญสิริ ข้าราชการทหาร : ผู้บัญชาการเหล่าทัพ นายทหารยศจอมพลหรือเทียบเท่า ทหารบก
ท.ศ.8790 เข้าเรียนปี 2501 รุ่น 03_05 ปลัดกระทรวงกลาโหม


พลเอก โชติ หิรัณยัษฐิติ ข้าราชการทหาร : ผู้บัญชาการเหล่าทัพ นายทหารยศจอมพลหรือเทียบเท่า ทหารบก
รองผู้บัญชาการทหารบก จเรทหารทั่วไป


พลเอก เจริญ พงษ์พานิช ข้าราชการทหาร : ผู้บัญชาการเหล่าทัพ นายทหารยศจอมพลหรือเทียบเท่า ทหารบก
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดรักษาราชการแทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด


พลเอก บุลฤทธิ์ ทรรทรานนท์ ข้าราชการทหาร : ผู้บัญชาการเหล่าทัพ นายทหารยศจอมพลหรือเทียบเท่า ทหารบก
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด.ประธานกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรม


จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ศาสตระรุจิ) ข้าราชการทหาร : ผู้บัญชาการเหล่าทัพ นายทหารยศจอมพลหรือเทียบเท่า ทหารเรือ
ผู้บัญชาการทหารเรือ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม


พลเรือตรีพระยาปรีชาชลยุทธ (วัน จารุภา -ชื่อเดิม แต้ม จารุภา) ข้าราชการทหาร : ผู้บัญชาการเหล่าทัพ นายทหารยศจอมพลหรือเทียบเท่า ทหารเรือ
ท.ศ. 549 เข้าศึกษา 2452 ผู้บัญชาการทหารเรือ


พลเรือเอก อดุล ตุลยานนท์ ข้าราชการทหาร : ผู้บัญชาการเหล่าทัพ นายทหารยศจอมพลหรือเทียบเท่า ทหารเรือ
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด


พลเรือเอกหม่อมราชวงศ์พันธุม ทวีวงศ์ ข้าราชการทหาร : ผู้บัญชาการเหล่าทัพ นายทหารยศจอมพลหรือเทียบเท่า ทหารเรือ
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด


พลเรือเอก โอภาส จามิกรณ์ ข้าราชการทหาร : ผู้บัญชาการเหล่าทัพ นายทหารยศจอมพลหรือเทียบเท่า ทหารเรือ
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด. เสนาธิการทหารเรือ


พลเรือเอก สถิรพันธ์ เกยานนท์ ข้าราชการทหาร : ผู้บัญชาการเหล่าทัพ นายทหารยศจอมพลหรือเทียบเท่า ทหารเรือ
ผู้บัญชาการทหารเรือ


พลอากาศเอก บุญชู จันทรุเบกษา ข้าราชการทหาร : ผู้บัญชาการเหล่าทัพ นายทหารยศจอมพลหรือเทียบเท่า ทหารอากาศ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ


พลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์ ข้าราชการทหาร : ผู้บัญชาการเหล่าทัพ นายทหารยศจอมพลหรือเทียบเท่า ทหารอากาศ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ


พลอากาศเอก ทะแกล้ว ศุษิลวรณ์ ข้าราชการทหาร : ผู้บัญชาการเหล่าทัพ นายทหารยศจอมพลหรือเทียบเท่า ทหารอากาศ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ


พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ ข้าราชการทหาร : ผู้บัญชาการเหล่าทัพ นายทหารยศจอมพลหรือเทียบเท่า ทหารอากาศ
ท.ศ. ๒๕๐๗-๐๙ รักษาราชการผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


พลอากาศเอกหะริน หงสกุล ข้าราชการทหาร : ผู้ควรยกย่องอื่น
เข้าเรียนปี 2474 รองผู้บัญชาการทหารอากาศ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธาน รัฐสภา


พลเรือเอก หม่อมเจ้ากาฬวรรณดิศ ดิศกุล ข้าราชการทหาร : ผู้ควรยกย่องอื่น
สมุหราชองค์รักษ์


พลเอกประยูร สุคนธทรัพย์ ข้าราชการทหาร : ผู้ควรยกย่องอื่น
ท.ศ. 1148 เข้าเรียนปี 2458 รองปลัดกระทรวงกลาโหม


พลเอก ศักดิ์ บุญทระกุล ชื่อเดิม บุญเสริม บุญทระกุล ข้าราชการทหาร : ผู้ควรยกย่องอื่น
เทพศิรินทร์ รุ่น 2481 รองผู้บัญชาการทหารบก ประธานกรรมการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ


พลเอกจิตติ นาวีเสถียร ข้าราชการทหาร : ผู้ควรยกย่องอื่น
เข้าเรียนปี 2469 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารสูงสุด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร ประธานกรรมการธนาคารทหารไทย


พลเอก แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา ข้าราชการทหาร : ผู้ควรยกย่องอื่น
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์กองทัพ บกช่อง 5


พลเรือเอก สถาปน์ เกยานนท์ ข้าราชการทหาร : ผู้ควรยกย่องอื่น
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ นายกเทศมนตรีเมืองพัทยาคนแรก


นาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน ข้าราชการทหาร : ผู้ควรยกย่องอื่น
ท.ศ. 11167 เข้าเรียนปี2511 อดีตพระสวามีในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ดูแลมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


พล.ต.อ.พงษ์อำมาตย์ อมาตยกุล ข้าราชการทหาร : ผู้ควรยกย่องอื่น
รองอธิบดีกรมตำรวจ


พล.ต.อ.เสริม จารุรัตน์ ข้าราชการทหาร : ผู้ควรยกย่องอื่น
หัวหน้านายตำรวจราชสำนัก


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล หรือ พระองค์ชายใหญ่ วงการศึกษา นักวิชาการ : นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี
ทศ.1489 เข้าเรียนปี2460 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร


ศาสตราจารย์พิเศษพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ วงการศึกษา นักวิชาการ : นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี
ทศ.1734 อธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องคมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ศ.น.พ.กำจร พลางกูร ( พระอัพภันตราพาธพิศาล) วงการศึกษา นักวิชาการ : นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี
ทุนเล่าเรียนหลวง เหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา ราชบัณทิต ศาสตราจารย์คนไทยคนแรก อธิการบดี(ผู้บัญชาการ) มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์คนแรก นายกแพทยสมาคมแห่งกรุงสยาม


ศ.น.พ. ชัชวาลย์ โอสถานนท์ วงการศึกษา นักวิชาการ : นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี
ท.ศ.2623 อธิการบดี มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์


มล.ชูชาติ กำภู วงการศึกษา นักวิชาการ : นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี
ทุนเล่าเรีนยหลวง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์สุดใจ เหล่าสุนทร (สุดใจ-เหล้าสุน) วงการศึกษา นักวิชาการ : นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี
ท.ศ.2398 เข้าเรียนปี 2465 รุ่น 2472 อธิการบดีวิทยาลัยการศึกษา และอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฆคนแรก


รองอำมาตย์โทจรูญ สืบแสง วงการศึกษา นักวิชาการ : นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี
ท.ศ 2288 เข้าเรียนชั้นม.7 ปี2466 นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์บุญรอด บิณฑสันต์ วงการศึกษา นักวิชาการ : นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี
ท.ศ.2395 เข้าเรียนปี 2465 นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น ๒๔๗๒รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐคนแรกของประเทศไทย ปูชนียาจารย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานมูลนิธินิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยาวนานถึง 20 ปี


ศาสตราจารย์จำรัส ฉายะพงษ์ วงการศึกษา นักวิชาการ : นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี
ทุนเล่าเรียนหลวง นายกสภามหาวิทยาลัยคนแรกของม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี


สุทธิ จุณณานนท์ (พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ) วงการศึกษา นักวิชาการ : นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี
ท.ศ.550 เข้าเรียนปี2455 นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 2455 นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


วิบูลย์ ธรรมบุตร (หลวงวิบูลย์วนกิจ) วงการศึกษา นักวิชาการ : นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี
เข้าเรียนปี 2454 นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ชมพู อรรถจินดา วงการศึกษา นักวิชาการ : นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี
รุ่น 2472นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ศาสตราจารย์พิเศษ บุญ อินทรัมพรรย์(ชื่อเดิม บุญช่วย) วงการศึกษา นักวิชาการ : นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี
ท.ศ.1694เข้าเรียนปี 2467ราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ผู้ก่อตั้งและเป็นคณบดีคนแรกของคณะประมง และเป็นคณบดีที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดรวม 18 ปี


ศาสตราจารย์ รอง ศยามานนท์ วงการศึกษา นักวิชาการ : นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี
ท.ศ. 2751เข้าเรียนปี 2467/2469 ปรมาจารย์ด้านประวัติศาสตร์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนาน ๒๐ ปี ที่ปรึกษาสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์


พลเอก เสรี พุกกะมาน วงการศึกษา นักวิชาการ : นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี
ท.ศ.7781 เข้าเรียนปี2495 ผู้ก่อตั้งและคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์


ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ปราโมทย์ วีรานุวัตติ์ วงการศึกษา นักวิชาการ : นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี
ท.ศ. 5825 เข้าเรียนปี2484 รุ่น 2488 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ศาสตราจารย์ ม.ล. จิรายุ นพวงศ์ วงการศึกษา นักวิชาการ : ศาสตราจารย์
ท.ศ. เข้าเรียนปี องคมนตรี - ประธานคณะราชบัณฑิตที่ปรึกษา - ประธานสำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถานราชบัณฑิต คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


ศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์ บุญพฤกษ์ จาฏามระ วงการศึกษา นักวิชาการ : ศาสตราจารย์
ท.ศ. 4778เข้าเรียนปี 2477นายกราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๓๒-๒๕๔๐ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คนไทยคนแรกที่ The Royal Society Chemistry ประเทศอังกฤษ เลือกตั้งให้ได้รับวุฒิ C. Chem., F.R.S.C., ๒๕๒๔


ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล วงการศึกษา นักวิชาการ : ศาสตราจารย์
ผู้วางรากฐานการศึกษาทางชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ราชบัณทิตในสำนักวิทยาศาสตร์รุ่นแรก เลขาธิการสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย


ศาสตราจารย์ ดร. ทองศุข พงศทัต วงการศึกษา นักวิชาการ : ศาสตราจารย์
ปรมาจารย์ด้านวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์


ศาสตราจารย์ ทวี แรงขำ วงการศึกษา นักวิชาการ : ศาสตราจารย์
คณบดีคนที่ ๓ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . รมช.มหาดไทย รองประธานสภานิติบัญญัติ.


ศาสตราจารย์ ดร.มล.ตุ้ย ชุมสาย วงการศึกษา นักวิชาการ : ศาสตราจารย์
ผู้บุกเบิกการสอนวิชาจิตวิทยา ศาสตราจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ศ.ดร.ประดิษฐ์ เชี่ยวสกุล วงการศึกษา นักวิชาการ : ศาสตราจารย์
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ปูชนียบุคคลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี


ศ.พิเศษ ปัตตพงษ์ วงการศึกษา นักวิชาการ : ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ คนที่ ๔ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬา คณบดีคณะวิศวฯจุฬาฯ ที่ปรึกษาสมาคมนักเรียนเก่าเทพฯ


ศาสตรจารย์ ดร.กำธร สนิทวงศ์ วงการศึกษา นักวิชาการ : ศาสตราจารย์
จบปี ๒๔๘๒ ผู้วางรากฐานการศึกษาดนตรีสากลในอุดมศึกษา ศาสตราจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักเรียนทุนรัฐบาลไทยคนแรกที่ได้ทุนไปเรียนวิชาดนตรีที่ประเทศอังกฤษ


ศาสตราจารย์ ดร. เต็ม สมิตินันทน์ วงการศึกษา นักวิชาการ : ศาสตราจารย์
ท.ศ. 5148 เข้าเรียนปี 2479 ราชบัณทิต สำนักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา: พฤกษศาสตร์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญทางพฤกษศาสตร์ป่าไม้ กรมป่าไม้


ศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์สกล พันธุ์ยิ้ม วงการศึกษา นักวิชาการ : ศาสตราจารย์
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล


ศาสตราจารย์บุญยง นิโครธานนท์ วงการศึกษา นักวิชาการ : ศาสตราจารย์
เข้าเรียนปี เข้าปี2468 ศาสตราจารย์คณะสถาปัตย์ฯจุฬาฯ สถาปนิก ผู้ออกแบบปกชื่นชุมนุมหลายปี ศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์ดิเรก ฤกษ์หร่าย ท.ศ. 8352 เข้าเรียนปี2499 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


ศาสตราจารย์พลเอกประสิทธิ์ ใจชื่น วงการศึกษา นักวิชาการ : ศาสตราจารย์
ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายทหาร ผู้ให้การสนับสนุนสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯอย่างต่อเนื่อง


ศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์ศรีศักดิ์ จามรมาน วงการศึกษา นักวิชาการ : ศาสตราจารย์
7184/2491 รุ่น 98-00 นักวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดัง นายกก่อตั้งสาขาประเทศไทยของสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นายกสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์


ศาสตราจารย์ .ดร.ทศพร วงศ์รัตน์ วงการศึกษา นักวิชาการ : ศาสตราจารย์
ราชบัณทิต สาขาสัตววิทยา บุคคลดีเด่นของชาติสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย


ศาสตรจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมย์ วงการศึกษา นักวิชาการ : ศาสตราจารย์
ทศ. ๒๕๐๒-๐๔นักวิชาการดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์


รองศาสตราจารย์ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์ วงการศึกษา นักวิชาการ : ศาสตราจารย์
ราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทางเทคโนโลยี สวทช.


หลวงจรัสการคุรุกรรม (จรัส บุญนาค) วงการศึกษา นักวิชาการ : ผู้ควรยกย่องอื่น
อาจารย์ใหญ่โรงเรียน เทพศิรินทร์ เมื่อ ๗ มิถุนายนพ.ศ. ๒๔๙๐ -๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๑/1ใน58 ผู้ก่อตั้งสมาคมนร.เก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์


นายแพทย์ประเสริฐ นุตกุล วงการศึกษา นักวิชาการ : ผู้ควรยกย่องอื่น
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล


ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ วงการศึกษา นักวิชาการ : ผู้ควรยกย่องอื่น
นักวิชาการด้านการตลาดและการวางแผนกลยุทธที่มีชื่อเสียง ผู้ช่วยรัฐมนตรี


ศ.นพ.ม.ล.เกษตร สนิทวงศ์ วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : แพทย์และสาธารณสุข
ท.ศ.1496 เข้าเรียนปี 2461 เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้บุกเบิกการวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย 1 ใน58 ผู้ก่อตั้งสมาคมนร.เก่าเทพฯ


ศาสตราจารย์นายแพทย์ เอิบ ณ บางช้าง วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : แพทย์และสาธารณสุข
อธิบดีกรมอนามัยบุคคลสำคัญในงานสาธารณสุขไทยในยุคแรก


พลตรีสาย คชเสนี พระศัลยเวทย์วิศิษฎ์ (อำมาตย์โท หลวงอายุรแพทย์พิเศษ ) วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : แพทย์และสาธารณสุข
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช


ศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดม โปษกฤษณะ วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : แพทย์และสาธารณสุข
ท.ศ. 3761 เข้าเรียนปี 2472 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ๒ สมัย ปูชนีบุคคลทางการแพทย์ มหาศัลยแพทย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์คณบดีแพทย์ศาสตร์และศิริราชพยาบาล


ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : แพทย์และสาธารณสุข
ท.ศ.2380 เข้าเรียนปี 2465 รุ่น 2472 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปูชนียบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับวงการสาธารณสุขไทยมากมาย การก่อตั้งธนาคารเลือด ผู้บุกเบิกการแพทย์ชนบท และการแพทย์สมัยใหม่ ราษฎรอาวุโส


ศ.(เกียรติคุณ) นายแพทย์ทินรัตน์ สถิตนิมานการ วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : แพทย์และสาธารณสุข
(7 สิงหาคม 2463 -21 เมษายน 2550)


น.พ. บรรจง กรลักษณ์ วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : แพทย์และสาธารณสุข
ท.ศ.998 ศัลยแพทย์ผ่าตัดทางสมอง คนแรกของประเทศไทย นายกลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย


นายแพทย์กมล ผลาชีวะ วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : แพทย์และสาธารณสุข
ท.ศ. 1495 เข้า ปี พ.ศ. 2461 แพทย์ศิริราช รุ่น 35 / ปี พ.ศ. 2472 ผู้บุกเบิกการแพทย์เวชศาสตร์การบินของกองทัพอากาศ


น.พ. กมล สินธวานนท์ วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : แพทย์และสาธารณสุข
ท.ศ.2357 นายกแพทยสภา แพทย์อายุรกรรม


ศาสตราจารย์ทันตแพทย์ด๊อกเตอร์หม่อมราชวงศ์อ๊อด กฤดากร วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : แพทย์และสาธารณสุข
ท.ศ. 2099เข้าเรียนปี 2469 หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยาคนแรก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ศาสตราจารย์ร้อยเอกนายแพทย์หิรัญ สาหร่ายทอง วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : แพทย์และสาธารณสุข
ท.ศ.3634 เข้าเรียนที่เทพศิรินทร์ช่วงปี2471/2472 หัวหน้าภาควิชาภาควิชารังสีวิทยา คณะทันตแพทย์คนแรกของจุฬาฯ


ศ.นพ.วีกิจ วีรานุวัฒน์ วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : แพทย์และสาธารณสุข
ที่หนึ่งประเทศไทย แผนกวิทย์ พ.ศ. ๒๔๘๑ ผู้นำวงการแพทย์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล นายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยคนแรก


ศ.น.พ. เกษม ชินประหัษฐ์ วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : แพทย์และสาธารณสุข
ท.ศ.5192 ศัลยแพทย์ ชื่อดังของไทย


ศ.น.พ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : แพทย์และสาธารณสุข
ท.ศ.7647 นายกแพทยสภาหลายสมัย


ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประสิทธิ์ กองเกตุใหญ่ วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : แพทย์และสาธารณสุข
ท.ศ. 7715 เข้า ปี พ.ศ. 2495 ศัลยแพทย์กระดูก(กระดูกและข้อ)


นายแพทย์ อนันต์ กรลักษณ์ วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : แพทย์และสาธารณสุข
ท.ศ. 11195เข้าเรียนปี2511 นายกสมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทยฯ หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาสถาบันมะเร็งแห่งชาติ


พันเอกนายแพทย์สุรจิต สุนทรธรรม วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : แพทย์และสาธารณสุข
ท.ศ.14333 เข้าเรียนปี 2517 รุ่น19_21 รับพระราชทานทุนมูลนิธิ “อานันทมหิดล” ไปศึกษาต่อในสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและเวชพิษวิทยา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


หลวงเมธีนฤปกร (สดวก บุนนาค) วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : กฎหมายและยุติธรรม
จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสถาน ผู้พิพากษาศาลแพ่ง ศาลอาญา และศาลคดีต่างประเทศ


ศาสตราจารย์ ประมูล สุวรรณศร วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : กฎหมายและยุติธรรม
(23 ธันวาคม พ.ศ. 2446- ) ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา อาจารย์กฎหมายที่คนนับถือ จริยธรรมเด่น ๑ใน ๕๘ ผู้ก่อตั้งสมาคมนร.เก่าเทพฯ


พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ จุณณานนท์) วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : กฎหมายและยุติธรรม
ผู้บุกเบิกวงการอัยการ อธิบดีกรมอัยการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ๕ สมัย


ศาสตราจารย์ ประมูล สุวรรณศร วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : กฎหมายและยุติธรรม
อาจารย์กฎหมายที่คนนับถือ เด่นด้านจริยธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ๑ใน ๕๘ ผู้ก่อตั้งสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในประเทศอังกฤษ


โอสถ โกศิน วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : กฎหมายและยุติธรรม
นักกฏหมายชั้นนำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรม


ชมพู อรรถจินดา วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : กฎหมายและยุติธรรม
นายกสมาคมทนายความคนแรก นายกสมาคมธรรมศาสตร์ นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้จัดการสโมสรนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ - ผู้ริเริ่มงานวันศุกร์ต้นเดือน


ศาสตราจารย์ธรรมนูญ ลัดพลี วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : กฎหมายและยุติธรรม
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ


วิธวิทย์ หิรัญรุจิพงศ์ วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : กฎหมายและยุติธรรม
ท.ศ.07-09 รองประธานศาลฎีกา


อัชพร จารุจินดา วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : กฎหมายและยุติธรรม
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์ชัย มุกตพันธุ์ วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : วิทยาศาสตร์ เกษตรศาตร์ วิศวกรรมศาสตร์
ท.ศ. 1287 เข้าเรียนปี 2459 บิดาแห่งวิชาปฐพีกลศาสตร์แห่งประเทศไทย เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน ราชบัณฑิต ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์อธิบดีกรมอาชีวศึกษา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปูชนียบุคคลที่สำคัญของชาวไทย ซึ่งประสิทธิประสาทวิชาการ แก่วิศวกร


ด๊อกเตอร์สมาน บุณยรัตพันธุ์ วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : วิทยาศาสตร์ เกษตรศาตร์ วิศวกรรมศาสตร์
ท.ศ. 1240ป เข้าเรียนปี2457 และ ท.ศ.1334เข้าเรียนปี2467 ผู้ค้นคิดประดิษฐ์เครื่องโทรพิมพ์ภาษาไทยและอังกฤษคนแรก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬา2510


ศาสตราจารย์เริ่ม บูรณฤกษ์ วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : วิทยาศาสตร์ เกษตรศาตร์ วิศวกรรมศาสตร์
ศาสตรจารย์ทางเกษตรศาสตร์อดีตผู้อำนวยการคนที่2วิทยาลัยเกษตรกรรม บางเขน


พลอากาศตรีด๊อกเตอร์ สวัสดิ์ ศรีศุข วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : วิทยาศาสตร์ เกษตรศาตร์ วิศวกรรมศาสตร์
( - 22 ตุลาคม 2543) ทศ.4303 เข้าเรียนปี2475 สอบได้ที่2ของประเทศ2479 นร.ทุนรัฐบาล รางวัลนักนิวเคลียร์เกียรติคุณสาขาส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์-2539 นักฟุตบอลยอดเยี่ยมของเทพฯ


ศาสตราจารย์ .ดร.รชฏ กาญจนวนิช วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : วิทยาศาสตร์ เกษตรศาตร์ วิศวกรรมศาสตร์
ปรมาจารย์ด้านวิศวกรรมโยธา นายกวิศวกรรมสถานแห่ง


ด๊อกเตอร์สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : วิทยาศาสตร์ เกษตรศาตร์ วิศวกรรมศาสตร์
ติดบอร์ดอันดับ ๓ แผนกอักษร พ.ศ. ๒๕๐๑ เลขาธิการสภาวิจัยแห่งชาติ นายกสมาคมภูมิศาสตร์


ศ. ดร.สมชาติ ฉันทศิริวรรณ วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ : วิทยาศาสตร์ เกษตรศาตร์ วิศวกรรมศาสตร์
ทศ. ๒๓-๒๖ ทุนเล่าเรียนหลวง ศจ.คนแรกของคณะวิศวะ มธ. นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นรุ่นใหม่


หลวงบุณยมานพพาณิชย์ ( อรุณ บุณยมานพ หรือ แสงทอง) นักเขียนและสื่อมวลชน : นักเขียน
บรมครูวงการเขียนของไทย


เก็บ จันทนบุบผา (รองเสวกเอก นายพลพัน หุ้มแพร นามปากกา สมุห์หอม) นักเขียนและสื่อมวลชน : นักเขียน
ท.ศ.800 เข้าเรียนปี 2454 นักแปล นักเขียนรูปการ์ตูนประกอบ


อบ ไชยวสุ ( ฮิวเมอริสต์) นักเขียนและสื่อมวลชน : นักเขียน
ท.ศ. 849 เข้าเรียนปี 2462 ครูเทพศิรินทร์ บรรณาธิการคนที่สองของหนังสือแถลงการศึกษาเทพศิรินทร์ นักประพันธ์ชั้นครู ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านภาษาไทย ผู้บุกเบิกงานเขียนเชิงหัสคดีของไทย ผลงานเรื่องรวมเรื่องสั้นบางเรื่องของฮิวเมอริสต์ได้รับการยกย่องให้เป็นเล่มหนึ่งในหนังสือดี ๑๐๐ เล่มที่คนไทยควรอ่าน ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พศ. ๒๕๒๙


หม่อมเจ้า อากาศดำเกิง รพีพัฒน์ นักเขียนและสื่อมวลชน : นักเขียน
ผู้บุกเบิกงานเขียนนวนิยายแนวต่างแดน ได้รับการยกย่องในแสตมป์ ๑๐๐ ปีนักเขียนไทย พระนิพนธ์เรื่องละครแห่งชีวิตได้รับยกย่องให้เป็นหนึ่งในหนังสือดี ๑๐๐ เล่มที่คนไทยควรอ่าน


กุหลาบ สายประดิษฐ์ ( ศรีบูรพา) นักเขียนและสื่อมวลชน : นักเขียน
หนึ่งในผู้ก่อตั้งคณะสุภาพบุรุษ ผู้บุกเบิกงานเขียนนวนิยายแนวสังคม ได้รับการยกย่องในแสตมป์ ๑๐๐ ปีนักเขียนไทย ผลงานเรื่องแลไปข้างหน้าได้รับการยกย่องให้เป็นเล่มหนึ่งในหนังสือดี ๑๐๐ เล่มที่คนไทยควรอ่าน นายกสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญผู้มีผลงานดีเด่นระดับโลกจาก UNESCO


มาลัย ชูพินิจ ( เรียมเอง แม่อนงค์ น้อย อินทนนท์ ) นักเขียนและสื่อมวลชน : นักเขียน
หนึ่งในผู้ก่อตั้งคณะสุภาพบุรุษ นักเขียนผลงานหลากหลายแนวและหลายนามปากกา นวนิยายเรื่องทุ่งมหาราชได้รับการยกย่องให้เป็นเล่มหนึ่งในหนังสือดี ๑๐๐ เล่มที่คนไทยควรอ่าน


โชติ แพร่พันธ์ ( ยาขอบ) นักเขียนและสื่อมวลชน : นักเขียน
นักเขียนกลุ่มสุภาพบุรุษ ผลงานเรื่องผู้ชนะสิบทิศได้รับยกย่องให้เป็นเล่มหนึ่งในหนังสือดี ๑๐๐ เล่มที่คนไทยควรอ่าน นายกสมาคมหนังสือพิมม์ฯ


สด กูรมะโรหิต นักเขียนและสื่อมวลชน : นักเขียน
ท.ศ. 1512 เข้าเรียนปี 2468 หนึ่งในนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ของวงการไทย มีผลงานเขียนหลากหลาย ทั้งสารคดี เรื่องสั้น นวนิยาย นวนิยายแปล ผลงานเรื่องปักกิ่งนครแห่งความหลัง ได้รับการยกย่องให้เป็นเล่มหนึ่งในหนังสือดี ๑๐๐ เล่มที่คนไทยควรอ่าน นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย


สนิท เจริญรัฐ นักเขียนและสื่อมวลชน : นักเขียน
นักเขียนกลุ่มสุภาพบุรุษ ผลงานเขียนเรื่องโอ้ว่า อาณาประชาราษฎร์ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งเล่มในหนังสือ ดี ๑๐๐ เล่มที่คนไทยควรอ่าน


ชะเอม อันตรเสน (ศรีเสนันตร์) นักเขียนและสื่อมวลชน : นักเขียน
ท.ศ.2518 เข้าเรียนปี 2466 นักเขียนคณะสุภาพบุรุษ ใช้นามปากกาว่า ศรีสุรินทร์


อุเทน ( ชื่อเดิมทองใบ) พูลโภคา นักเขียนและสื่อมวลชน : นักเขียน
นักเรียนและครูเทพศิรินทร์ นักเขียนคณะสุภาพบุรุษ ใช้นามปากกาช่อมาลี และนายต่วยตีแปลง เจ้าของสำนักพิมพ์อุเทน


แสน ธรรมยศ ( ส. ธรรมยศ) นักเขียนและสื่อมวลชน : นักเขียน
นักเขียนเรื่องสั้น นักวิจารณ์วรรณกรรม นักปรัชญาและนักประวัติศาสตร์ ผลงานเรื่องเสาชิงช้า เอแลนบารองและเรื่องสั้นอื่นๆของส.ธรรมยศ ได้รับการยกย่องให้เป็นเล่มหนึ่งในหนังสือดี ๑๐๐ เล่มที่คนไทยควรอ่าน


สันต์ ท. โกมลบุตร ( สันต์ เทวรักษ์) ชื่อเดิม บุญยืน โกมลบุตร นักเขียนและสื่อมวลชน : นักเขียน
(2451-2521) ท.ศ. 1138 เข้าเรียนปี 2456 นักเขียนนวนิยายยอดนิยม


ป่วน บูรณศิลปิน ( ป.บูรณปกรณ์) นักเขียนและสื่อมวลชน : นักเขียน
บรณาธิการหนังสือพิมพ์และ นักเขียนหลากหลายนามปากกา ผลงานรวมเรื่องสั้นของป.บูรณปกรณ์ได้รับการยกย่องอยู่ในหนังสือดี ๑๐๐ เล่มที่คนไทยควรอ่าน


เปลื้อง ณ นคร ( นายตำรา ณ เมืองใต้) นักเขียนและสื่อมวลชน : นักเขียน
ท.ศ. 2131 เข้าเรียนปี 2470 นักวิชาการด้านภาษาไทย เป็นผู้แต่งปทานุกรมนักเรียน มีผลงานเขียนเรื่องอ่านเล่น สารคดี เรียงความ รวมถึงงานแปลเป็นจำนวนมาก


ม.ล. ต้อย ชุมสาย ( น้อย อภิรุม) นักเขียนและสื่อมวลชน : นักเขียน
(พ.ศ. 2449 - 2504) ผู้เป็นทั้งนักเขียนและช่างภาพผู้บุกเบิกการถ่ายภาพเปลือยในยุคแรกของไทย


ประหยัด ศ.นาคะนาท ( นายรำคาญ) นักเขียนและสื่อมวลชน : นักเขียน
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์และนักเขียนมีชื่อ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักเขียนอาวุโส รางวัลนราธิป ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2544


ม.ล.มานิจ ชุมสาย นักเขียนและสื่อมวลชน : นักเขียน
ท.ศ. 1684 เข้าเรียนปี 2462 นักเขียน นักภาษาศาสตร์ นักประวัติศาสตร์ นักการศึกษา ครูใหญ่คนแรกของวิทยาลัยจันทรเกษม นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย รางวัลนราธิปครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๖ ผลงานอมตะคือพจนานุกรมอังกฤษไทย


ม.ล.ตุ้ย ชุมสาย นักเขียนและสื่อมวลชน : นักเขียน
นักเขียนสารคดีและบันเทิงคดี ผลงานเรื่องอยู่อย่างรักธรรมชาติ ได้รับการยกย่องให้เป็นเล่มหนึ่งในหนังสือดีวิทยาศาสตร์ ๘๘ เล่ม


ปรีชา อินทรปาลิต ( ป.อินทรปาลิต) นักเขียนและสื่อมวลชน : นักเขียน
นักเขียนนวนิยายยอดนิยม ผลงานหัสนิยายเรื่องพล นิกร กิมหงวน ได้รับการยกย่องเป็นเล่มหนึ่งในหนังสือดี ๑๐๐ เล่มที่คนไทยควรอ่าน


ศรีรัตน์ สถาปนวัฒน์ นักเขียนและสื่อมวลชน : นักเขียน
นักเขียนรุ่นอมตะ งานเขียนนวนิยายเพื่อสังคมเรื่องแผ่นดินนี้ของใครได้รับการยกย่องให้เป็นเล่มหนึ่งในหนังสือดี ๑๐๐ เล่มที่คนไทยควรอ่าน


เลียว ศรีเสวก ( อรวรรณ ) นักเขียนและสื่อมวลชน : นักเขียน
นักเขียนและนักหนังสือพิมพ์ผู้มีผลงานมากมาย เป็นทั้งนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมสมาคมหนังสือพิมม์ในพระบรมราชูปถัมภ์


พลอากาศเอกหะริน หงสกุล นักเขียนและสื่อมวลชน : นักเขียน
ท.ศ.3371 เข้าเรียนปี 2474 ประธานรัฐสภา มีผลงานเขียนประจำในนิตยสารและวารสารหลายฉบับ อาทิ ต่วยตูน ชื่นชุมนุมเทพศิรินทร์ รางวัลนราธิปประจำปี พ.ศ. 2546


กุมุท จันทร์เรือง นักเขียนและสื่อมวลชน : นักเขียน
ท.ศ. ๓๙๗๔ เข้าเรียนปี ๒๔๗๔ นักเขียน นักแปลหนังสือตัวยง ผลงานสำคัญคือ สยามในอดีต


นายแพทย์ เฉก ธนะสิริ นักเขียนและสื่อมวลชน : นักเขียน
เข้าเรียนปี 2477 นักเขียนหนังสือแนวสุขภาพ หนังสือเรื่องชีวิตนี้มหัศจรรย์ยิ่งนัก ได้รับการยกย่องให้เป็นเล่มหนึ่งในหนังสือดีวิทยาศาสตร์ ๘๘ เล่ม รางวัลนราธิปประจำปี พ.ศ. 2549


พันตำรวจเอก(พิเศษ) ปกรณ์ ปิ่นเฉลียว ( ชื่อเดิม ไมรา ) นักเขียนและสื่อมวลชน : นักเขียน
ท.ศ.4885 เข้าเรียนปี 2477 นักเขียนเรื่องสั้นที่มีชื่อเสียง


วาทิน ปิ่นเฉลียว ( ต่วยตูน) นักเขียนและสื่อมวลชน : นักเขียน
นักเขียนและนักเขียนการ์ตูน ผู้ก่อตั้งหนั งสือต่วยตูน รางวัลนราธิป ปี ๒๕๔๙


รัตนะ ยาวะประภาษ นักเขียนและสื่อมวลชน : นักเขียน
ท.ศ. 5460 เข้าเรียนปี 2481 บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ นักเขียนเรื่องสั้นและบทกวี ผู้บุกเบิกงานเขียนกลอนเปล่า งานกวีโดยนามปากการาช รังรองที่ทะยอยตีพิมพ์ในคอลัมน์ขอบกรุงของหนังสือพิมพ์ชาวกรุงได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในหนังสือดี ๑๐๐ เล่มที่คนไทยควรอ่าน


เจตนา นาควัชระ นักเขียนและสื่อมวลชน : นักเขียน
นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญวรรณคดีวิจารณ์ หนังสือเรื่องวรรณไวทยากร ฉบับวรรณคดี ได้รับการยกย่องให้เป็นเล่มหนึ่งในหนังสือดี ๑๐๐ เล่มที่คนไทยควรอ่าน


ครรชิต มาลัยวงศ์ นักเขียนและสื่อมวลชน : นักเขียน
ราชบัณฑิต นักเขียนบทความและนวนิยายวิทยาศาสตร์ หนังสือเรื่องจากลูกคิดสู่คอมพิวเตอร์ ได้รับการยกย่องเป็นเล่มหนึ่งในหนังสือดีวิทยาศาสตร์ ๘๘ เล่ม


อดุล จันทร์ศักดิ์ นักเขียนและสื่อมวลชน : นักเขียน
เข้าเรียนปี ๒๕๐๑ กวีชื่อดังนามปากกาธารี และอัคนี หฤทัย ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์


ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ (วินนี่ เดอะ ปุ๊) นักเขียนและสื่อมวลชน : นักเขียน
ท.ศ.9020 เข้าเรียนปี 2502 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย นักเขียนสารคดีแนวสาระบันเทิง อุปนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย


ทองแถม นาถจำนง (โชติช่วง นาดอน) นักเขียนและสื่อมวลชน : นักเขียน
ท.ศ. 11078 เข้าเรียนปี 2511 นักเขียน นักแปลดีเด่น รางวัลสุรินทราชา ปี พ.ศ.๒๕๕๔ นายกสมาคมนักกลอน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามรัฐ


ธีรภาพ โลหิตกุล (ชื่อเดิมอนุโรจน์) นักเขียนและสื่อมวลชน : นักเขียน
ท.ศ. 12996 เข้าเรียนปี 2515 นักเขียนสารคดีและช่างภาพชื่อดัง ผลงานสารคดีท่องเที่ยวได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นประจำปีหลายครั้ง


สมศักดิ์ มหามงคลชัย ( ส. เทพรำเพย) นักเขียนและสื่อมวลชน : นักเขียน
ท.ศ.16276 เข้าเรียนปี 2520 นักเขียนสารคดี นวนิยายและบทกวี เขียนให้หนังสือชื่นชุมนุมเป็นประจำ


นิวัต พุทธประสาท นักเขียนและสื่อมวลชน : นักเขียน
ท.ศ. 23283 เข้าเรียนปี 2527 นักเขียนผู้มีผลงานรวมเรื่องสั้นและนวนิยายหลายเล่ม ได้รับรางวัลช่อการะเกดยอดนิยมจากผลงานเรื่องสั้น “ภาพสุดท้าย” และเป็นผู้ก่อตั้ง Thai-writer.com เว็บไซต์วรรณกรรมแห่งแรกของประเทศไทย


ปราบดา หยุ่น นักเขียนและสื่อมวลชน : นักเขียน
ท.ศ. 24009 เข้าเรียนปี 2528 นักเขียนผู้มีผลงานหลากหลายแนว ผลงานรวมเรื่องสั้นชื่อความน่าจะเป็นได้รับรางวัลซีไรต์ปี ๒๕๔๕


พิทักษ์ ไทรงาม นักเขียนและสื่อมวลชน : นักเขียน
( ฮ.นิกฮูอี้) ท.ศ. 25912 เข้าเรียนปี 2530 นักเขียนนวนิยายและเรื่องสั้นที่มีผลงานมาก ผลงานนวนิยายเรื่องกูคือพระเจ้าเข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์


ปลาเงิน กนิษฐานนท์ นักเขียนและสื่อมวลชน : นักหนังสือพิมพ์
ท.ศ. 1812 เข้าเรียนปี 2462-3 นักหนังสือพิมพ์เก่า


ไตรรัตน์ สุนทรประภัสสร์ ( ชื่อเดิม เจ็ง สุนทรประภัสสร์) นักเขียนและสื่อมวลชน : นักหนังสือพิมพ์
ท.ศ. 8636 เข้าเรียนปี 2501 บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ สื่อธุรกิจ บรรณาธิการข่าวต่างประเทศของ นสพ. เดลินิวส์


ชูพงศ์ มณีน้อย นามปากกา แม่ลูกจันทร์ นักเขียนและสื่อมวลชน : นักหนังสือพิมพ์
นักเขียน/นัก นสพ. ท.ศ.8745 เข้าเรียนปี 2501


สุรพันธ์ ปานผา นักเขียนและสื่อมวลชน : นักหนังสือพิมพ์
นักหนังสือพิมพ์ บรรณาธิการ ผู้จัดทำหนังสือ ๑๐๘ ปีเทพศิรินทร์


บรรยงค์ สุวรรณผ่อง นักเขียนและสื่อมวลชน : นักหนังสือพิมพ์
กรรมการ ผู้จัดการ/บรรณาธิการ.บริษัทหนังสือพิมพ์อีคอนนิวส์ จำกัด


สรรพสิริ วิรยศิริ นักเขียนและสื่อมวลชน : สื่อมวลชนอื่น
ท.ศ. 3663เข้าเรียนปี 2469 อดีตผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ผู้บุกเบิก ข่าวโทรทัศน์ยุคแรกของเมืองไทย ผู้บุกเบิกวงการโฆษณาของประเทศไทย บุคคลแรกที่สร้างภาพยนตร์แอนิเมชันในประเทศไทย


พลตรีถาวร ช่วยประสิทธิ์ ( ชื่อเดิมตุ๊ ช่วยประสิทธิ์ ) นักเขียนและสื่อมวลชน : สื่อมวลชนอื่น
ท.ศ. 5024 เข้าเรียนปี 2478 รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พ.ศ.๒๕๒๐


พันเอก (พิเศษ)การุณ เก่งระดมยิง นักเขียนและสื่อมวลชน : สื่อมวลชนอื่น
(11 ธันวาคม พ.ศ. 2461 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2547) ผู้ก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารสื่อสารและโทรทัศน์ โฆษกรายการโทรทัศน์และวิทยุ


ประพจน์ สาครบุตร นักเขียนและสื่อมวลชน : สื่อมวลชนอื่น
ท.ศ. 6839เข้าเรียนปี 2489 ผู้ประกาศข่าวคนแรกของกรมประชาสัมพันธ์


อุดม จะโนภาษ นักเขียนและสื่อมวลชน : สื่อมวลชนอื่น
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของวงการโทรทัศน์


อบ ไชยวสุ (ฮิวเมอริสต์) วงการศิลปะและบันเทิง : ศิลปินแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๒๙ สาขาวรรณศิลป์


หม่อมราชวงศ์มิตรารุณ เกษมศรี วงการศิลปะและบันเทิง : ศิลปินแห่งชาติ
พ.ศ. ปี ๒๕๓๐ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม


พลโท พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ วงการศิลปะและบันเทิง : ศิลปินแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๐ สาขาศิลปะการแสดง ( ภาพยนตร์ ละคร )


ประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง วงการศิลปะและบันเทิง : ศิลปินแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๑ สาขาศิลปะการแสดง ( ดนตรีสากล –นักแต่งเพลง)


นายอดุล จันทรศักดิ์ วงการศิลปะและบันเทิง : ศิลปินแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๑ สาขาวรรณศิลป์ ( กวีนิพนธ์)


หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ วงการศิลปะและบันเทิง : ศิลปินแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๑ (ดนตรีสากล-ขับร้อง) เทพศิรินทร์ รุ่น ๒๔๘๕


ศิริ วิชเวช วงการศิลปะและบันเทิง : ศิลปินแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๑ ท.ศ. ๖๔๑๐ เข้าปี ๒๔๘๗ สาขา ศิลปะการแสดง ( คีตศิลป์ –ดนตรีไทย)


ระบิล บุนนาค ร.บุนนาค วงการศิลปะและบันเทิง : ทัศนศิลป์
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นักถ่ายภาพชั้นนำของไทย บุคคลนักอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๕


พันเอก จำลอง อรัณยกานนท์ วงการศิลปะและบันเทิง : ทัศนศิลป์
4382/2475 นายกสมาคมฯสถาปนิกสยามฯหลายสมัย


รองศาสตราจารย์ เลิศ อุรัสยะนันทน์ วงการศิลปะและบันเทิง : ทัศนศิลป์
ท.ศ. 5328เข้าเรียนปี 2480 อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬา


รศ รังสรรค์ ต่อสุวรรณ วงการศิลปะและบันเทิง : ทัศนศิลป์
สถาปนิกชื่อดัง ออกแบบอาคารขนาดใหญ่มากมาย


พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลกาล ศิลปะการแสดง : ศิลปิน/นักแสดง/นักดนตรี
บทพระนิพนธ์ แหวนทองเหลือง


พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล ศิลปะการแสดง : ศิลปิน/นักแสดง/นักดนตรี
ทรงเป็นผู้มีความสำคัญต่อวงการภาพยนตร์ และโทรทัศน์มีบทพระนิพนธ์ อาทิเช่น เรือนแพ พันท้ายนรสิงห์


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธุ์เพ็ญศิริจักรพันธุ์ ศิลปะการแสดง : ศิลปิน/นักแสดง/นักดนตรี
ทรงเป็นผู้แต่งเนื้อร้องประกอบบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน


พร้อมสิน ศรีบุญเรือง (พันคำ) ศิลปะการแสดง : ศิลปิน/นักแสดง/นักดนตรี
(30 เมษายน พ.ศ. 2465-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2535) ผู้กำกับและผู้สร้างภาพยนตร์ระดับตุ๊กตาทองชื่อดังของไทย พระเอกนักแสดง นักพากย์ภาพยนตร์ นักแปลบทพากย์ภาพยนตร์ต่างประเทศ


สมบัติ เมทะนี ศิลปะการแสดง : ศิลปิน/นักแสดง/นักดนตรี
เทพศิรินทร์รุ่น 2497 ดาราภาพยนต์ยอดนิยมตลอดกาล


สมมาตร ไพรหิรัญ เปี๊ยก ศิลปะการแสดง : ศิลปิน/นักแสดง/นักดนตรี
(ท.ศ.รุ่น12-14) ดารานักแสดง


ปฐมพงษ์ สมบัติพิบูลย์ โป่ง ศิลปะการแสดง : ศิลปิน/นักแสดง/นักดนตรี
(ท.ศ.14761 ) เป็นนักร้องในแนว เฮฟวี่ร็อก วง ดิโอฬารโปรเจกต์ และหิน เหล็ก ไฟ ผู้ประพันธ์เพลงจตุรมิตร 2542


นครินทร์ กิ่งศักดิ์ ป้าง ศิลปะการแสดง : ศิลปิน/นักแสดง/นักดนตรี
(ท.ศ. รุ่น24-27 (99) นักร้องชื่อดัง


ศรัทธา ศรัทธาทิพย์ (รัก) ศิลปะการแสดง : ศิลปิน/นักแสดง/นักดนตรี
เทพศิรินทร์รุ่น 24-27(99) นักแสดงและผู้กำกับภาพยนตร์


สมชาย เข็มกลัด(เต๋า) ศิลปะการแสดง : ศิลปิน/นักแสดง/นักดนตรี
เทพศิรินทร์รุ่น 31-34(106) นักแสดงและนักร้อง นักฟุตบอลเทพศิรินทร์และเยาวชนทีมชาติไทย


ศัลย์ อิทธิสุขนันท์ (เอิร์ธ) ศิลปะการแสดง : ศิลปิน/นักแสดง/นักดนตรี
เทพศิรินทร์รุ่น 31-34(106)พิธีกร/วีเจ


สมเกียรติ จันทรพราหมณ์ (เสนาลิง) ศิลปะการแสดง : ศิลปิน/นักแสดง/นักดนตรี
เทพศิรินทร์รุ่น 32-35(107)ดารา นักแสดง


ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์ ศิลปะการแสดง : ศิลปิน/นักแสดง/นักดนตรี
นักร้องนักแต่งเพลง ฉายา เจ้าชายเพลงละคร


อนุวัฒน์ สงวนศักดิ์ภักดี (บอย-พีชเมกเกอร์) ศิลปะการแสดง : ศิลปิน/นักแสดง/นักดนตรี
นักร้องแนวป๊อปมีชื่อ


อานัส ฬาพานิช (ชื่อจริง/ชื่อมุสลิมว่าอนัส) ศิลปะการแสดง : ศิลปิน/นักแสดง/นักดนตรี
เทพศิรินทร์รุ่น 36-39(111)ดารา นักแสดง


เปรม วิไลเจริญพัฒน์ (ชื่อใหม่ ธุวชิต วิไลโอฬาร) ศิลปะการแสดง : ศิลปิน/นักแสดง/นักดนตรี
ท.ศ.29469 รุ่น 2537-40 (112) นักร้องนำ วง Peak


สำราญ กัลยาณมิตร ศิลปะการแสดง : ดนตรี
ท.ศ.3318 เข้าเรียนปี 2469 นักประพันธ์เพลง นักแปล ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์


สุทิน เทศารักษ์ ศิลปะการแสดง : ดนตรี
ท.ศ. 5921เข้าเรียนปี 2484 รุ่น2485 ศิลปินไวโอลินชื่อดังของไทย นักแต่งทำนองเพลง เช่น เพลง ม่านไทรย้อย


วรพล กาญจน์วีระโยธิน ศิลปะการแสดง : ดนตรี
ท.ศ.17249 เข้าเรียนปี 2521 รุ่น 23-26 นักฟลุตมือหนึ่งของไทย อาจารย์ประจำคณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร


นายแพทย์บรรจง กรลักษณ์ วงการกีฬา : ผู้บริหารการกีฬา
ท.ศ.998 เข้าเรียนปี 2456 นายกลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ศัลยแพทญ์ทางสมอง และนักฟุตบอลโรงเรียนรุ่นใหญ่ปี 2465-2466


เมืองเริง วสันตสิงห์ วงการกีฬา : ผู้บริหารการกีฬา
นายกลอนเทนนิสไทย นายกสมาคมนร.เก่าเทพศิรินทร์ ฯคนที่11 นักกีฬาดีเด่นของเทพฯ


เจือ จักษุรักษ์ วงการกีฬา : ผู้บริหารการกีฬา
ผู้ให้กำเนิดตำนานกีฬาหลากหลายชนิดในประเทศไทย ปรมาจารย์มวยสากลของไทย


สวัสดิ์ เลขยานนท์ วงการกีฬา : ผู้บริหารการกีฬา
ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย คนแรก กรรมการโอลิมปิคไทยยุคแรก เลขานุการคนแรกสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย


พันเอก อนุ รมยานนท์ วงการกีฬา : ผู้บริหารการกีฬา
นายกสมาคมฟุตบอลไทย และอีกหลายสมาคมกีฬาไทย


เฉลิม เชี่ยวสกุล วงการกีฬา : ผู้บริหารการกีฬา
รองผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ประธานบริษัทเวทีราชดำเนิน จำกัด


พร พาณิชภักดิ์ วงการกีฬา : ผู้บริหารการกีฬา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สิน นายสสนามมวยราชดำเนิน


ศจ.ม.ร.ว.แหลมฉาน หัสดินทร วงการกีฬา : ผู้บริหารการกีฬา
ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย เลขาธิการสมาคมฟุตบอลหลายสมัย นักฟุตบอลเทพศิรินทร์ นายกสมาคมฯ สถาปนิกสยามฯ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ


ม.ร.ว.เจตจันทร์ ประวิตร วงการกีฬา : ผู้บริหารการกีฬา
คุณชายลูกหนังแห่งสยามประเทศ ผู้ก่อตั้งสโมสรราชประชา


โกวิท สุจริตกุล วงการกีฬา : ผู้บริหารการกีฬา
3697/ 2472ประธานราชกรีฑาสโมสร นักบริดจ์มือหนึ่งของประเทศไทย


ไพบูลย์ วัชรพรรณ วงการกีฬา : ผู้บริหารการกีฬา
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย นักกรีฑาทีมชาติ


พลตำรวจเอกชุมพล โลหะชาละ ชื่อเดิม หงส์ โลหะชาละ วงการกีฬา : ผู้บริหารการกีฬา
4627/2477 รุ่น 2478 ประธานสมาพันธ์แบดมินตันแห่งเอเชีย นายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รองอธิบดีกรมตำรวจ


ธนา ไชยประสิทธิ์ วงการกีฬา : ผู้บริหารการกีฬา
หัวหน้าคณะนักกีฬาโอลิมปิก นายกสมาคมกีฬา


สมชาย ศิวะโกเศศ วงการกีฬา : นักฟุตบอล
นักฟุตบอลเทพศิรินทร์ชนะเลิศฟุตบอลรุ่นกลาง ๒ปีซ้อน และชนะเลิศรุ่นใหญ่ปี พ.ศ.๒๔๗๐ เคยเป็นผู้ฝึสอนทีมชาติชุดเยาวชน


สลวย อัศวนนท์ วงการกีฬา : นักฟุตบอล
นักฟุตบอลชนะเลิศรุ่นใหญ่ พ.ศ.๒๔๗๐, นักยูยิดสู ชนะเลิศปี พ.ศ.๒๔๖๙


พลอากาศตรีด๊อกเตอร์สวัสดิ์ ศรีศุข วงการกีฬา : นักฟุตบอล
(สอบได้ที่2ของประเทศ247 นร.ทุนรัฐบาล และนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของเทพฯ) แชมป์ฟุตบอลรุ่นกลางติดต่อกันถึง ๓ ปีซ้อนในปี ๒๔๗๖-๗๘


สาย กาญจนมุสิก วงการกีฬา : นักฟุตบอล
ชนะเลิศกรีฑา และฟุตบอล ผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลของสมาคมนักเรียนเก่าฯ ชุดครองถ้วยพระราชทานถ้วยน้อย


นิยม บุนนาค วงการกีฬา : นักฟุตบอล
นักฟุตบอลชนะเลิศ รุ่นกลาง๓ปีซ้อน พ.ศ.๒๔๗๖-๗๗-๗๘


ช่วง สูงตรง วงการกีฬา : นักฟุตบอล
นักฟุตบอลชนะเลิศรุ่นกลาง๓ปีซ้อน พ.ศ.๒๔๗๖-๗๗-๗๘


โสภณ หะยาจันทรา วงการกีฬา : นักฟุตบอล
นักฟุตบอลทีมชาติชุดโอลิมปิคที่ออสเตรเลีย ปี พ.ศ.๒๔๙๖ ครั้งแรกของทีมฟุตบอลชาติไทย


สืบสวัสดิ์ ชาญวิธะเสนา วงการกีฬา : นักฟุตบอล
6526/ 2488 รุ่น2492 ผู้รักษาประตูทีมชาติ


สุพจน์ พานิช วงการกีฬา : นักฟุตบอล
นักฟุตบอลกัปตันทีมชาติและเทพศิรินทร์ ทีมชาติแข่งกีฬาโอลิมปิกที่เม็กซิโก


ดร.ประเทศ สูตะบุตร วงการกีฬา : นักฟุตบอล
นักฟุตบอลทีมชาติ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์


พลอากาศโท เนาวรัตน์ ปาณานนท์ วงการกีฬา : นักฟุตบอล
นักฟุตบอลทีมชาติ๒๕๐๖-๒๕๑๖ ปีกซ้ายโรงเรียนนายเรืออากาศชุดชนะเลิศ


รศ.อัษฎางค์ ปาณิกบุตร วงการกีฬา : นักฟุตบอล
นักฟุตบอลทีมชาติหลายสมัย คณบดีและนักวิชาการทางรัฐศาสตร์


มนัส รัตนติสร้อย วงการกีฬา : นักฟุตบอล
นักฟุตบอลทีมชาติ


ไพโรจน์ วาณิชกะ วงการกีฬา : นักฟุตบอล
ปีกขวาทีมชาติไทย ชนะเลิศทีมธรรมศาสตร์ และทีมทหารอากาศหลายครั้ง


พ.ต.อ.วิชัย ชุ่มจินดา วงการกีฬา : นักฟุตบอล
ทีมชาติเยาวชนอายุไม่เกิน ๒๐ปี ชนะเลิศครองถ้วย นายกรัฐมนตรีของมาเลเซียในปี พ.ศ.๒๕๐๕


สุรพล บุญญาวิวัฒน์ วงการกีฬา : นักฟุตบอล
ท.ศ.2515-17 นักฟุตบอลทีมชาติ ทีมการท่าเรือชนะเลิศถ้วยควีนคัพ ชนะเลิศเอฟ.เอ.คัพ ชนะเลิศไทยแลนด์ซอกเกอร์ลีก


วสิน มาศพงศ์ วงการกีฬา : นักฟุตบอล
นักฟุตบอลผู้รักษาประตูทีมชาติและเทพศิรินทร์


ทิวากร สุขสด วงการกีฬา : นักฟุตบอล
เทพศิรินทร์รุ่น 24-27(99) นักฟุตบอลทีมชาติ


กฤษฎา พงษ์รื่น วงการกีฬา : นักฟุตบอล
ท.ศ. 23439 เข้าเรียนปี 2527เทพศิรินทร์รุ่น 26-29(101) นักฟุตบอลทีมชาติ แชมป์เดาะบอลโค้กคัพประเทศไทย


ประสงค์ พันธุ์สวัสดิ์ วงการกีฬา : นักฟุตบอล
เทพศิรินทร์รุ่น 27-30(102) ยอดนักฟุตบอลนักเรียนของเทพศิรินทร์ นักฟุตบอลทีมชาติ ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมโรงเรียนเทพศิรินทร์


ภูเมศร์ อั้งสุวรรณากูล วงการกีฬา : นักฟุตบอล
เทพศิรินทร์รุ่น 28-31(103) นักฟุตบอลผู้รักษาประตูทีมชาติ


ธงชัย สุขโกกี วงการกีฬา : นักฟุตบอล
เทพศิรินทร์รุ่น 30-33(105) นักฟุตบอลผู้รักษาประตูทีมชาติ


อนุรักษ์ ศรีเกิด วงการกีฬา : นักฟุตบอล
เทพศิรินทร์ รุ่น 32-35(107) มิดฟีลดิ์ชื่อดัง นักฟุตบอลทีมชาติ


ณรงค์ วิเศษศรี วงการกีฬา : นักฟุตบอล
เทพศิรินทร์รุ่น 34-37(109) นักฟุตบอลผู้รักษาประตูทีมชาติ


เจษฎา จิตสวัสดิ์ วงการกีฬา : นักฟุตบอล
นักฟุตบอลทีมชาติ


วรวุฒิ วังสวัสดิ์ วงการกีฬา : นักฟุตบอล
นักฟุตบอลทีมชาติ


ไพฑูรย์ เทียบมา วงการกีฬา : นักฟุตบอล
นักฟุตบอลทีมชาติ


นริศ ทวีกุล วงการกีฬา : นักฟุตบอล
นักฟุตบอลผู้รักษาประตูทีมชาติ


จักกริช บุญคำ วงการกีฬา : นักฟุตบอล
นักฟุตบอลทีมชาติ


พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดชภาณุพันธุ์ (หม่อมเจ้าพีรพงศ์ภาณุเดชภาณุพันธุ์ ) เจ้าชายดาราทอง วงการกีฬา : นักกีฬาประเภทอื่น
ทศ.1705 ทรงเป็นนักกีฬานักขับรถแข่งที่มีชื่อเสียงในยุโรป ระดับโลก


ม.จ.ภีศเดช รัชนี วงการกีฬา : นักกีฬาประเภทอื่น
ตัวแทนทีมชาติไทยแข่งขันเรือใบเอเชี่ยนเกมส์ ได้รับเหรียญทอง


พล.ต.อ.พงษ์อำมาตย์ อมาตยกุล วงการกีฬา : นักกีฬาประเภทอื่น
นักกีฬาโอลิมปิคคนแรกของไทย แข่งขันกรีฑาประเภทวิ่ง ๔๐๐เมตร ในกีฬาโอลิมปิค ที่ประเทศฟินแลนด์ รองอธิบดีกรมตำรวจ


ย่งโม่ สัมบุณณานนท์ วงการกีฬา : นักกีฬาประเภทอื่น
นักมวยรุ่น ก. เหรียญทอง


เป้งเทียม ไชยพฤกษ์ วงการกีฬา : นักกีฬาประเภทอื่น
ชนะเลิศการแข่งขันห้อยโหน ๓ ปีซ้อน และ นักกีฬาฟุตบอลรุ่นเล็ก ในปี พ.ศ.๒๔๖๙


เทพ(สาย) ผลพันธิน วงการกีฬา : นักกีฬาประเภทอื่น
ชนะเลิศยูยิดสู ปี พ.ศ.๒๔๖๙


นาวาอากาศเอกจำรัส ศุภวงศ์ ชนะเลิศยูยิดสู วงการกีฬา : นักกีฬาประเภทอื่น
ตัวแทนประเทศไทยชนะเลิศกอล์ฟนานาชาติ (๖ ประเทศ)


ประจันต์ วัชรปาน วงการกีฬา : นักกีฬาประเภทอื่น
ชนะเลิศยูยิดสู รุ่น ค. ปี พ.ศ.๒๔๗๖-๗๗-๗๘ และรุ่น พ. ปี พ.ศ.๒๔๗๙ ชนะเลิศพุ่งแหลนรุ่นใหญ่ปี พ.ศ.๒๔๗๙


ไพบูลย์ วัชรพรรณ วงการกีฬา : นักกีฬาประเภทอื่น
เป็นนักกรีฑาทีมชาติไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๗ เจ้าของสถิติวิ่ง๑๐๐เมตร โดยใช้เวลาต่ำกว่า๑๑วินาทีคนแรก ของไทย


เสรี จารุจินดา วงการกีฬา : นักกีฬาประเภทอื่น
ท.ศ.8864 ปี พ.ศ. 2501 นักเทนนิสทีมชาติไทย เดวิสคัพปี 1960 - 1961 เหรียญทองซีเกมส์ คู่ผสม


วิชิต เชี่ยวเวช วงการกีฬา : นักกีฬาประเภทอื่น
นักกีฬายิงปืนทีมชาติไทย เหรียญทองเอเชี่ยนเกมส์ ได้เหรียญรางวัล ๔๙ เหรียญทอง ๑๕ เงิน ๖ ทองแดง


วัลลภ จิราทรวัฒนะ วงการกีฬา : นักกีฬาประเภทอื่น
นักกีฬาว่ายน้ำดีเด่นติดทีมชาติตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๒๗-๒๗-๒๘ ผู้ตัดสินโปโลน้ำ


ชัยสิทธิ์ ชัยทัศน์ วงการกีฬา : นักกีฬาประเภทอื่น
ทีมชาติเทเบิลเทนนิสนับสิบปี และเล่นอาชีพในประเทศสวีเดน


สวัสดิ์ โอสถานุเคราะห์ ภาคธุรกิจ : เจ้าของกิจการ ซีอีโอ
ผู้บุกเบิกบริษัทเต็กเฮงหยู( โอสถสภา)


กมล สุโกศล ภาคธุรกิจ : เจ้าของกิจการ ซีอีโอ
ผู้ก่อตั้งบริษัทสุโกศล


นายแพทย์มาลา ศีตะจิตต์ ภาคธุรกิจ : เจ้าของกิจการ ซีอีโอ
ผู้ก่อตั้ง มาลาพลาสติก บริษัท มาลาเคมี อุตสาหกรรม จำกัด


กร สุริยสัตย์ ภาคธุรกิจ : เจ้าของกิจการ ซีอีโอ
เทพศิรินทร์ รุ่น ๒๔๘๕ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริษัทในเครือโตชิบา ประเทศไทย ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์


จุลจิตต์ บุณยเกตุ ภาคธุรกิจ : เจ้าของกิจการ ซีอีโอ
กรรมการผู้อำนวยการบริษัทไทยออยล์


ณรงค์ ศรีสอ้าน ภาคธุรกิจ : นักธุรกิจที่มีชื่อเสียง
ท.ศ. ๒๔๘๕ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธ.กสิกรไทย ประธานกรรมการบริษัทหลายบริษัท


ดร.อาทร ติตติรานนท์ ภาคธุรกิจ : นักธุรกิจที่มีชื่อเสียง
ท.ศ. 5094 เข้าปี พ.ศ.2478 ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจประกันภัยของไทย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที. ไอ. ไอ. จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด


ร้อยตำรวจเอกสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ภาคธุรกิจ : นักธุรกิจที่มีชื่อเสียง
เทพศิรินทร์ รุ่น ๒๔๘๕ ประธานกรรมการบริษัท โอสถสภา จำกัด ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงคมนาคม


พลเอกเฉลิมชัย จารุวัตร ภาคธุรกิจ : นักธุรกิจที่มีชื่อเสียง
ผู้บุกเบิกวงการท่องเที่ยว


พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ภาคธุรกิจ : นักธุรกิจที่มีชื่อเสียง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจม.ปูนซิเมนต์ไทย


ฉายศักดิ์ แสง-ชูโต ภาคธุรกิจ : นักธุรกิจที่มีชื่อเสียง
ท.ศ.7808 เข้าเรียนเทพศิรินทร์ ปี 2495 รุ่น 00_02 นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท การบินไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มกระดาษ บจม.ปูนซิเมนต์ไทย


รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ภาคธุรกิจ : นักธุรกิจที่มีชื่อเสียง
รุ่น21-23 กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มกระดาษ บจม.ปูนซิเมนต์ไทย


วรภัค ธันยาวงศ์ ภาคธุรกิจ : นักธุรกิจที่มีชื่อเสียง
รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพานิชย์


พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์ (หม่อมเจ้าสุขุมาภินันท์ บริพัตร) ภาคประชาชน : ผู้ทำประโยชน์ให้สังคม
(15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466 - 10 เมษายน พ.ศ. 2546) ทศ.4336 เลขาธิการสภากาชาดไทยและทรงเป็นอุปนายก ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย


ดร.ปุ๋ย โรจนบุรานนท์ ภาคประชาชน : ผู้ทำประโยชน์ให้สังคม
อุปนายกพุทธสมาคม เผยแพร่ความรู้ทางหนังสือและวิทยุ


พันเอกวิเชียร บุรณศิริ ภาคประชาชน : ผู้ทำประโยชน์ให้สังคม
ทศ.4989 เข้าเรียนปี2478 นายกพุทธสมาคม นายกสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของสมเด็จพระจักรพรรดิ์คนแรก


วราพงษ์ พงษ์บริบูรณ์ ภาคประชาชน : ผู้ทำประโยชน์ให้สังคม
(ลุงขาวไขอาชีพ ๒๖ มิถุนายน ๒๔๗๑- ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑) จบชั้นมัธยมต้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นักประชาสัมพันธ์ นักพูด นักประดิษฐ์ นักสังคมสงเคราะห์ ผู้จัดตั้ง บริษัท ซื้อขายความคิด (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นที่แลกเปลี่ยนนวัตกรรมและความคิดทางปัญญา


มรว. เทพฤทธิ์ เทวกุล ภาคประชาชน : ผู้ทำประโยชน์ให้สังคม
ผู้เชี่ยวชาญการเกษตร งานฝนหลวง นักออกแบบนวัตกรรมด้านการประดิษฐ์วิจัยทางผลงานด้านการประดิษฐ์วิจัย


พระอุดมประชาทร ( อลงกต ติกฺขปญฺโญ ) ภาคประชาชน : ผู้ทำประโยชน์ให้สังคม
เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี


พระราชครูวามเทพมุณี ภาคประชาชน : ผู้ทำประโยชน์ให้สังคม
พราหมณ์ราชสำนัก


นายแพทย์ชู ศีตะจิต “พระเชฏฐไวทยาการ” ภาคประชาชน : ผู้ทำประโยชน์ให้โรงเรียนและสมาคมนักเรียนเก่า
นายกสมาคมนร.เก่าเทพฯ


ร.อ. เอนก บุโรดม ภาคประชาชน : ผู้ทำประโยชน์ให้โรงเรียนและสมาคมนักเรียนเก่า
ผู้ช่วยเหลือโรงเรียนและสมาคมนักเรียนเก่าอย่างต่อเนื่อง


สำเร็จ โชติมงคล ภาคประชาชน : ผู้ทำประโยชน์ให้โรงเรียนและสมาคมนักเรียนเก่า
ท.ศ. ๐๙-๑๑ นักเรียนติดบอร์ด ผู้แต่งเพลงเชียร์เทพศิรินทร์ เลขาธิการสมาคมสองสมัย


จรัญ บุณยรัตพันธุ์ (นายจำนงราชกิจ) ภาคประชาชน : ผู้ควรยกย่องอื่น
รองราชเลขาธิการ ราชเลขาธิการ ผู้ประพันธ์คำร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ยูงทอง


ร้อยเอก ทศ พันธุมเสน ภาคประชาชน : ผู้ควรยกย่องอื่น
ทศ.3517 เข้าเรียนปี พ.ศ. 2471 จบชั้นมัธยมปีที่8 ได้ที่ 1 ของประเทศ เข้าเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สอบชิงทุนรัฐบาลไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ


ศาสตราจารย์นายแพทย์ดนัย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ภาคประชาชน : ผู้ควรยกย่องอื่น
ทศ.4606 เข้าเรียนปี2476 แพทย์ประจำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


พลโท นายแพทย์หม่อมหลวงจินดา สนิทวงศ์ ภาคประชาชน : ผู้ควรยกย่องอื่น
ทศ.1969 ป เข้าเรียนปี2467 และ ทศ.2889 เข้าเรียนปี2476 แพทย์ประจำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


สมบุญ ไผทฉันท์ ภาคประชาชน : ผู้ควรยกย่องอื่น
เข้าปี ทศ. 4702เข้าเรียนปี2477 นายกสโมสรไลออนส์สากลในประเทศไทย เลขานุการคณะกรรมการบริษัทข้าวไทย


นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ภาคประชาชน : ผู้ควรยกย่องอื่น
ทศ.24136เข้าเรียนปี2528 รุ่น 27-30(102) คะแนนอันดับหนึ่งร.ร.นายเรืออากาศไทย ได้ทุนไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา รางวัลเกียรติยศคะแนนสูงสุดอันดับหนึ่งของโรงเรียนนายเรืออากาศสหรัฐอเมริกา


ลงชื่อเข้าใช้

Username
Password
ลืมรหัสผ่าน ?
สมัครสมาชิกเว็บไซต์