เทพศิรินทร์

DSA Events
SUN
SAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
หน้าแรก
ประวัติสมาคมนักเรียนเก่า
ทำเนียบนายกสมาคม
คณะกรรมการสมาคม
ชมรมครูเก่าเทพศิรินทร์
หอเกียรติยศนักเรียนเก่า
บทความจากนักเรียนเก่า
การสนับสนุนโรงเรียน
ตารางเทียบรุ่น
อัลบั้มรูป
อัลบั้มวีดีโอ
เพลงเทพศิรินทร์
เทพศิรินทร์ network
แฟ้มจดหมายข่าว
สมาชิกเว็บฯ ของแต่ละรุ่น
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
ติดต่อเรา

โรงเรียนเทพศิรินทร์
Green-Yellow Pages
เว็บบอร์ด

Social Network

facebook twitter youtube


จำนวนครั้งเข้าชม

DSA98 (178)
DSA104 (146)
DSA97 (86)
DSA105 (50)
DSA100 (49)
DSA109 (45)
DSA102 (44)
DSA101 (42)
DSA110 (41)
DSA99 (37)

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 1284
จำนวนนักเรียนเก่าทั้งหมด 46719


ในปี พ.ศ. ๒๔๖๖ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าหญิงนิภานภดล กรมขุนอู่ทองเขตรขัตติยนารีซึ่งในปีนั้น พระองค์ทรงเจริญ พระชนม์ได้ ๒๘ พรรษา เสมอด้วยพระชนมพรรษาแห่งองค์สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ผู้ทรงเป็นพระอัยยิกาเจ้า ด้วย เหตุนี้พระองค์จึงทรงต้องการกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อเป็นการสนองพระเดชพระคุณแห่งสมเด็จพระอัยยิกาเจ้า

วัดเทพศิรินทราวาสเป็นพระอารามที่ สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาขึ้นเพื่อเป็นอนุสาวรีย์แห่งพระราชชนนี สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ด้วยเหตุนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าหญิงนิภานภดล จึงทรงบริจาคทุนทรัพย์เพื่อ สร้างอาคารเรียนพระปริยัติธรรมขึ้นในพระอารามนี้ ให้การศึกษาพระปริยัติธรรมของสงฆ์ในพระอารามนี้ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง จะได้พัฒนาเกื้อกูลอย่างไม่ขาดสาย

ทรงบริจาคทุนทรัพย์ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อสร้างอาคาร แต่ระหว่างการก่อสร้างนั้น ได้เกิดมหาสงครามขึ้นในยุโรป ซึ่ง ส่งผลทำให้ราคาที่กำหนดไว้แต่เดิมนั้น ไม่เพียงพอแก่การก่อสร้าง ซึ่งราคาได้ขึ้นอีกถึง ๒๒,๐๐๐ บาท จึงได้ทรงบริจาคทุน ทรัพย์อีกครั้ง พร้อมกับมีผู้ร่วมศรัทธาสมทบทุนอีก ในการก่อสร้างครั้งนี้

อาคารเรียนพระปริยัติธรรมหลังนี้ได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ และ ทรงถวายแด่วัดเทพศิรินทราวาส ในวันประสูติของพระองค์ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๗

จนถึง ปีพ.ศ.๒๔๗๓ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าหญิงนิภานภดล กรมขุนอู่ทองเขตรขัตติยนารี ทรงบริจาคเงินอีก เพื่อเป็นค่าทาสีตึกนิภานภดลให้เป็นจำนวน ๑๕๐ บาทตึกนิภานภดลได้รับภัยทางอากาศ ในตอนปลายของของสงครามโลกครั้งที่๒ เช่นเดียวกับตึกอื่นๆของ โรงเรียนเทพศิรินทร์ หลังสงครามโลกครั้งที่๒ ทางวัดได้จัดให้มีอาคารใหม่ใช้เป็นสถานปริยัติธรรม ตึกนิภานภดล จึงถูกทอดทิ้งร้างไม่มีการบูรณะ ปฎิสังขรณ์มาเป็นเวลากว่า ๒๐ปี เมื่อนายบุญอวบ บูรณะบุตร มาเป็นอาจารย์ใหญ่ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๓ ได้ปรึกษากับทางสมาคม นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ จากนั้น พลเอกกฤษณ์ สีวะรา ในฐานะนายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ พร้อมด้วยอาจารย์ ใหญ่ได้เข้านมัสการพระธรรมธัชมุนี(เอื้อน ชินทตโร) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส เพื่อขออนุญาติใช้ตึกนิภานภดล ให้เป็น สถานที่ศึกษาโดยท่านเจ้าอาวาสไม่ขัดข้อง และ ยังอนุญาตให้ใช้ศาลาสองหลัง หน้าพระอุโบสถด้วยตั้งแต่ ปีการศึกษา๒๕๑๓ ทางโรงเรียนได้รับเงินงบประมาณของ กระทรวงศึกษาธิการ เปิดประมูลบูรณะซ่อมแซมตึกนิภานภดล ให้คืนสภาพดีดังเดิม ช่างประมูลรับซ่อมเป็นเงิน ๑๔๙,๐๐๐บาท กระทรวงได้เงินในการนี้ ๗๐,๐๐๐บาท โรงเรียนได้ใช้เงินบำรุงการศึกษาสมทบ อีก๗๙,๐๐๐บาท เริ่มซ่อมตั้งแต่วันที่๑๔ ธันวาคมพ.ศ.๒๕๑๔ ใช้เวลาซ่อม ๒เดือน ทางสมาคมนักเรียนเก่าได้สร้างโต๊ะเรียน ๘๐ตัวสำหรับใช้ภายในตึกนิภานภดลด้วย

ในปี พ.ศ.๒๕๓๖ เป็นปีที่ครบรอบการสถาปนาโรงเรียนเทพศิรินทร์ครบ๑๐๘ปี หรือ ๙รอบ ทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมาคมนักเรียนเก่าฯ และ สมาคมผู้ปกครองและครูได้มีมติร่วมกันหาทุนซ่อมแซมตึกนิภานภดลโดยจัดสร้างวัตถุมงคล รุ่น๑๐๘ปีเทพศิรินทร์ ขึ้นเพื่อใช้เป็นงบประมาณในการซ่อมแซมตึกนิภานภดลจำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐บาท โดยเริ่มทำ การซ่อมแซมตึกนิภาฯ ในวันที่ ๒๗ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๓๖ และแล้วเสร็จเปิดใช้ได้เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๗

ลงชื่อเข้าใช้

Username
Password
ลืมรหัสผ่าน ?
สมัครสมาชิกเว็บไซต์