เทพศิรินทร์

DSA Events
SUN
SAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
หน้าแรก
ประวัติสมาคมนักเรียนเก่า
ทำเนียบนายกสมาคม
คณะกรรมการสมาคม
ชมรมครูเก่าเทพศิรินทร์
หอเกียรติยศนักเรียนเก่า
บทความจากนักเรียนเก่า
การสนับสนุนโรงเรียน
ตารางเทียบรุ่น
อัลบั้มรูป
อัลบั้มวีดีโอ
เพลงเทพศิรินทร์
เทพศิรินทร์ network
แฟ้มจดหมายข่าว
สมาชิกเว็บฯ ของแต่ละรุ่น
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
ติดต่อเรา

โรงเรียนเทพศิรินทร์
Green-Yellow Pages
เว็บบอร์ด

Social Network

facebook twitter youtube


จำนวนครั้งเข้าชม

DSA98 (178)
DSA104 (146)
DSA97 (86)
DSA105 (50)
DSA100 (49)
DSA109 (45)
DSA102 (44)
DSA101 (42)
DSA110 (41)
DSA99 (37)

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 1284
จำนวนนักเรียนเก่าทั้งหมด 46719
๑. ภาพอาทิพย์อุทัยทอแสงบนพื้นทะเล หมายถึง "ภาณุรังษี" และ "วังบูรพาภิรมย์" โดย "ภาณุรังษี" นี้เป็นพระนามของสมเด็จ พระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุ์วงศ์วรเดช ผู้ทรงประทานตรานี้ให้แก่โรงเรียนเมื่อ ปีพ.ศ.๒๔๖๗ พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเอนกอนันตมากมายแก่โรงเรียน อาทิทรงเป็นผู้ทูลขอให้ทรงสถาปนาโรงเรียน ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ.๒๔๓๘ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นการสถาปนาโรงเรียนแบบถาวรและทรง ถือว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนในดูแลของพระองค์ด้วย และ พระองค์ยังเป็นผู้พระราชทานทุนทรัพย์สร้าง "ตึกแม้นนฤมิตร" เพื่อ อุทิศพระกุศลแก่หม่อม แม้น ภาณุพันธ์ ชายาอันเป็นที่รักยิ่งของพระองค์อีกด้วย๒. อักษร"ม" หมายความถึง "หม่อมแม้น ภาณุพันธ์ ณ อยุธยา" ชายาอันเป็นที่รักขององค์สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิ มุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุ์วงศ์วรเดช เพื่อเป็นอนุสาวรียที่ระลึกถึงหม่อมแม้น ว่าถ้าไม่มีหม่อมแม้น การกำเนิด ตึกแม้นนฤมิตร ก็คงไม่มีดังนั้นโรงเรียนเทพศิรินทร์ ก็คงยังไม่มีจึงเป็นความหมายที่ ควรระลึกไว้
๓. ช่อดอกรำเพย หมายถึง พระนามแห่งสมเด็จพระนางเจ้าเทพศิรินทราบรมราชินี ทรงมีนามเดิมว่าพระองค์เจ้ารำเพยภม ราภิรมย์พระบรมราชชนนีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพาศาภิมุข ซึ่งทั้ง ๒ พระองค์ทรงสร้างพระอาราม และโรงเรียนเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมราชชนนี ทำเครื่องหมายดอกรำเพยไว้เพื่อให้ คนรุ่นหลัง รู้ไว้ว่าพระนามเทพศิรินทร์นี้ได้มาจากพระองค์ท่านเป็นนามมหามงคลยิ่งควรที่จะรักษาไว้ให้ดี
๔. พุทธภาษิต “นสิยา โลก วฑฺฒโน” คติพจน์ประจำโรงเรียนเทพศิรินทร์ ซึ่งมีความหมายว่า ”ไม่ควรเป็นคนรกโลก”

ลงชื่อเข้าใช้

Username
Password
ลืมรหัสผ่าน ?
สมัครสมาชิกเว็บไซต์