เทพศิรินทร์

DSA Events
SUN
SAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
หน้าแรก
ประวัติสมาคมนักเรียนเก่า
ทำเนียบนายกสมาคม
คณะกรรมการสมาคม
ชมรมครูเก่าเทพศิรินทร์
หอเกียรติยศนักเรียนเก่า
บทความจากนักเรียนเก่า
การสนับสนุนโรงเรียน
ตารางเทียบรุ่น
อัลบั้มรูป
อัลบั้มวีดีโอ
เพลงเทพศิรินทร์
เทพศิรินทร์ network
แฟ้มจดหมายข่าว
สมาชิกเว็บฯ ของแต่ละรุ่น
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
ติดต่อเรา

โรงเรียนเทพศิรินทร์
Green-Yellow Pages
เว็บบอร์ด

Social Network

facebook twitter youtube


จำนวนครั้งเข้าชม

DSA98 (178)
DSA104 (146)
DSA97 (86)
DSA105 (50)
DSA100 (49)
DSA109 (45)
DSA102 (44)
DSA101 (42)
DSA110 (41)
DSA99 (37)

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 1284
จำนวนนักเรียนเก่าทั้งหมด 46719


หม่อมแม้น เกิดเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๐๙ ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ท่านเป็นธิดาคนเล็กของ เจ้า พระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ [วร บุนนาค] สมุหพระกลาโหม ในสมัยร.๕ กับท่านผู้หญิงอิ่ม และ เป็นหลาน สาวของ สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ ( ช่วง บุนนาค ) ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ คุณแม้นมีพี่ น้องร่วมบิดามารดา ๙คน โดยพี่หญิงของท่านสองคนได้เป็นเจ้าจอมมารดาในองค์พระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๕ คือ เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ (เจ้าจอมมารดาแพ) และ เจ้าจอมมารดา โหมด ( เจ้าจอมมารดาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรฯ และ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาศ)

______________________________________
เมื่อปี พ.ศ.๒๔๒๒ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสู่ขอ คุณแม้น เพื่อให้เสกสมรส กับ สม เด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภาณุรังษี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สะใภ้หลวงพระราชทานให้เป็นหม่อม ของสมเด็จพระอนุชาธิราช หม่อมแม้นมีโอรสธิดา กับ สมเด็จพระราชปิตุลาฯ เจ้าฟ้าภาณุรังษี ๓ องค์คือ

๑. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธ์ภาณุพงศ์ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช
ทรงได้รับปริญญา B.A. วิชากฏหมายและการปกครอง จาก ม.เคมบริดจ์ อังกฤษ

๒. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริวงศ์วัฒนเดช
( พระอนุสาวรีย์ประดิษฐาน ณ ห้องโถงชั้น๒ ตึกแม้นนฤมิตร์ )
เสด็จไปศึกษาวิชาทหารในประเทศเยอรมัน ทรงสิ้นพระชนม์ขณะศึกษาชั้นปีที่๓

๓. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตร์มงคล
( พระชายาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร )


______________________________________
หม่อมแม้นถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๔๓๘ อายุ๓๐ปี ได้รับการพระราชทานเพลิงเมื่อวันที่ ๑กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๕๑ พร้อมพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศิริวงศ์วัฒนเดช ( พระโอรสของสมเด็จพระราชปิตุลา กับหม่อมแม้น ซึ้งสิ้นพระชนม์ระหว่างศึก ษาวิชาทหารที่เยอรมัน) ที่เมรุหลวงวัดเทพศิรินทราวาส และได้บรรจุอัฐิที่อนุสาวรีย์ในตึกแม้นนฤมิตร และหล่อรูปท่านทั้งสองเอาไว้

องค์สมเด็จพระราชปิตุลาฯ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ ทรงสนิทเสน่หากับหม่อมแม้น พระชายายิ่งนัก มิได้ทรงมี หม่อมห้ามใดๆ จนเมื่อหม่อมแม้น ถึงแก่อนิจกรรม ขณะที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมเขตร์มงคล พระ ชันษาเพียง ๒พรรษาเศษ ในปีพุทธศักราช ๒๔๓๘ อีกนานหลายปีต่อมาจึงทรงมีหม่อมห้ามอีก

______________________________________


ด้วยความเศร้าในพระหฤทัยสมเด็จพระปิตุลาฯ จึงทรงอยากจะอุทิศพระราชกุศลแก่พระชายาจึงได้ทรง พระราชทานทุนทรัพย์ เพื่อก่อสร้างตึกแม้นนฤมิตร [นามพระราชทานจากรัชกาลที่ ๕] เพื่อเป็นอาคาร เรียนแก่โรงเรียนเทพศิรินทร์ ตึกแม้นแล้วเสร็จใช้เป็นที่เรียนเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๔๕

ลงชื่อเข้าใช้

Username
Password
ลืมรหัสผ่าน ?
สมัครสมาชิกเว็บไซต์