เทพศิรินทร์

DSA Events
SUN
SAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
หน้าแรก
ประวัติสมาคมนักเรียนเก่า
ทำเนียบนายกสมาคม
คณะกรรมการสมาคม
ชมรมครูเก่าเทพศิรินทร์
หอเกียรติยศนักเรียนเก่า
บทความจากนักเรียนเก่า
การสนับสนุนโรงเรียน
ตารางเทียบรุ่น
อัลบั้มรูป
อัลบั้มวีดีโอ
เพลงเทพศิรินทร์
เทพศิรินทร์ network
แฟ้มจดหมายข่าว
สมาชิกเว็บฯ ของแต่ละรุ่น
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
ติดต่อเรา

โรงเรียนเทพศิรินทร์
Green-Yellow Pages
เว็บบอร์ด

Social Network

facebook twitter youtube


จำนวนครั้งเข้าชม

DSA98 (178)
DSA104 (146)
DSA97 (86)
DSA105 (50)
DSA100 (49)
DSA109 (45)
DSA102 (44)
DSA101 (42)
DSA110 (41)
DSA99 (37)

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 1284
จำนวนนักเรียนเก่าทั้งหมด 46719


เมื่อพระ ธรรมไตรโลกาจารย์ (เดช) ถึงมรณภาพแล้ว มีพระบรมราชโองการทรงตั้งพระวินัยรักขิต (กาฬนาโม นาม) เป็นเจ้าอาวาสต่อมา ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๓๗ นั้น ก่อนแต่ที่ได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสและได้รับแล้วมา ท่านอยู่ที่กุฎีหม่อมแย้มในคณะใต้คราวที่ได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสนี้ ท่านมีอายุ ๔๙ ปี พรรษา ๒๙

ท่านเจ้าอาวาสไม่มีความรู้ภาษาบาลี ย่อมขัดข้องในการที่จะเป็นผู้จัดการโรงเรียน ตามระเบียบของมหามกุฎราชวิทยาลัย เพราะผู้จัดการโรงเรียนภาษาบาลีจะต้องเป็นครูสั่งสอนด้วยเหตุฉะนั้น แม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะโปรดให้มีเจ้าอาวาสขึ้นแล้วก็ดี ก็ยังจะต้องทรงพระราชกังวลถึงการโรงเรียนอีกส่วนหนึ่ง ในครั้งนั้นทรงพระราชดำริเห็นว่า หม่อมเจ้าพระศรีสุคตคัตยานุวัตร วัดราชบพิธ ทรงสามารถอำนวยการโรงเรียนภาษาบาลีวัดนั้นให้เป็นระเบียบเจริญขึ้น และยังทรงมีตำแหน่งเป็นกรรมการในมหามกุฎราชวิทยาลัยอีกด้วย อันแสดงพระคุณวุฒิสามัตถิยภาพให้ปรากฎ เป็นที่ทรงหวังพระราชหฤทัยได้ว่า ถ้าโปรดให้มาอำนวยการโรงเรียนภาษาบาลีวัดเทพศิรินทร์ คงจะทรงทะนุบำรุงให้รุ่งเรืองสืบต่อไปได้เป็นแน่ จึงทรงอาราธนาให้หม่อมเจ้าพระศรีสุคตคัตยานุวัตร มาทรงบัญชาการโรงเรียนภาษาบาลีวัดนี้ และทรงกำกับหน้าที่เจ้าอาวาสด้วย โปรดให้มีกระบวนแห่เป็นอย่างผู้จะไปครองวัด ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ศกนั้นฝ่ายในวัดเทพศิรินทร์ก็จัดการรับเสด็จ ตลอดถึงถวายเครื่องสักการะตามธรรมเนียม หม่อมเจ้าพระศรีสุคตคัตยานุวัตรประทับที่โรงเรียนเจ้าพระยานรรัตน ฯ คณะกลาง มีภิกษุสามเณรโดยเสด็จมาอยู่ด้วยหลายรูป การโรงเรียนย้ายจากโรงเรียนเจ้าพระยานรรัตน ฯ ไปสอนที่กุฎีท่านเจ้าอาวาสเก่าในคณะเหนือ

การที่โปรดให้มีกระบวนแห่ในคราว เมื่อหม่อมเจ้าพระศณีสุคตัตยานุวัตรเสด็จจากวัดราชบพิธมาอยู่วัดนี้นั้น ย่อมเป็นที่เข้าใจได้ว่า คงจะไม่ทรงมุ่งแต่ให้หม่อมเจ้าพระศรีสุคตคัตยานุวัตรมาทรงจัดการโรงเรียน อย่างเดียว จะต้องทรงหวังถึงการภายหน้าต่อไปอีก ถ้าพระวินัยรักขิตถึงมรณภาพลง ก็จะได้โปรดให้หม่อมเจ้าพระศรีสุคตคัตยานุวัตรเป็นเจ้าอาวาสทีเดียว ดีกว่าที่จะทรงอาราธนาพระเถระจากวัดอื่นมาครอง เพราะวัดที่ตั้งเป็นหลักแล้ว ถ้าผู้อยู่วัดอื่นจะมาเป็นเจ้าอาวาส ไม่ใช่จัดการให้เรียบร้อยโดยง่ายและได้เร็ว จะต้องมีเหตุขัดข้องหลายอย่าง หากพระในวัดนั้นได้เป็นเจ้าอาวาสเอง ย่อมสะดวกกว่ากันหลายประการ

ธุรการในทางปกครองยังไม่ได้แก้ไขดัด แปลงอันใด แม้การศึกษาก็เหมือนกัน เพราะเป็นแต่เริ่มต้น รุ่งขึ้นปีมะแม พ.ศ. ๒๔๓๘ กำหนดพระราชทานเพลิงศพพระธรรมไตรโลกาจารย์ (เดช) ที่สุสานหลวงหลังวัด ซึ่งเริ่มงานวันที่ ๒๗ เมษายน รุ่งขึ้นวันที่ ๒๘ ก็พระราชทานเพลิงศพเช้าวันที่ ๒๙ เก็บอัฐิตามธรรมเนียม พอถึงเวลาเย็นวันนั้นเอง ท่านเจ้าอาวาสอาพาธเป็นอหิวาตกโรค และถึงมรณภาพ เวลา ๒ นาฬิกา ๔๐ นาที วันอังคารที่ ๓๐ เดือนนั้น รวมเวลาที่ปกครองวัดเพียง ๑ เดือนเศษ เป็นการน่าสลดใจยิ่งนัก แต่ชีวิตของท่านก็เป็นประโยชน์แก่วัดนี้มานาน เพราะเมื่อแรกยกวัด ท่านเป็นปลัดของท่านเจ้าอาวาสองค์ที่ ๑ ธรรมดาวัดใหม่จะต้องกังวลด้วยการก่อสร้าง เป็นภาระหนักและมากอย่าง ท่านก็ได้เป็นกำลังช่วยในกิจการแผนกนี้ตลอดมา ครั้นถึงวาระที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสขึ้นบ้าง แม้จะมีเวลาน้อยยิ่งกว่าท่านผู้ใด แต่ก็ควรปลื้มใจมาก ที่ได้หม่อมเจ้าพระศรีสุคตคัตยานุวัตรมาทรงจัดการโรงเรียน ซึ่งต่อมาก็นับว่าวันที่วัดเทพศิรินทราวาสได้ก้าวขึ้นสู่ความเจริญโดยลำดับ จึงนับว่าระยะเวลาอันสั้นของท่านนั้นมีค่าพอที่จะทำให้เกิดความพึงใจไม่น้อย เลย

ลงชื่อเข้าใช้

Username
Password
ลืมรหัสผ่าน ?
สมัครสมาชิกเว็บไซต์