เทพศิรินทร์

DSA Events
SUN
SAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
หน้าแรก
ประวัติสมาคมนักเรียนเก่า
ทำเนียบนายกสมาคม
คณะกรรมการสมาคม
ชมรมครูเก่าเทพศิรินทร์
หอเกียรติยศนักเรียนเก่า
บทความจากนักเรียนเก่า
การสนับสนุนโรงเรียน
ตารางเทียบรุ่น
อัลบั้มรูป
อัลบั้มวีดีโอ
เพลงเทพศิรินทร์
เทพศิรินทร์ network
แฟ้มจดหมายข่าว
สมาชิกเว็บฯ ของแต่ละรุ่น
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
ติดต่อเรา

โรงเรียนเทพศิรินทร์
Green-Yellow Pages
เว็บบอร์ด

Social Network

facebook twitter youtube


จำนวนครั้งเข้าชม

DSA98 (178)
DSA104 (146)
DSA97 (86)
DSA105 (50)
DSA100 (49)
DSA109 (45)
DSA102 (44)
DSA101 (42)
DSA110 (41)
DSA99 (37)

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 1284
จำนวนนักเรียนเก่าทั้งหมด 46719นายรวก

นายคำ

นายเปลี่ยน
พ.ศ.๒๔๓๑
อาจารย์ที่๑โรงเรียน
วัดเทพศิรินทราวาส
พระยาโอวาทวรกิจ
มิ.ย. ๒๔๔๕ - เม.ษ.๒๔๔๖
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนประถม
ตัวอย่างวัดเทพศิรินทร์
พระยาจรัลชวะนะเพท
(ชุ่ม กสิผลิน)
๒๗ เม.ษ. ๒๔๔๖
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนประถมตัวอย่างวัดเทพศิรินทร์ ต่อมาโรง เรียนเปลี่ยนฐานะเป็น โรงเรียนมัธยมแผนกภาษาต่างประเทศ ท่านได้เป็นอาจารย์ผู้ปกครอง เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๕๐ คู่กับ นายเอช.อี.สไปวีส์ ซึ่งได้เป็นอาจารย์ใหญ่ในแผนกวิชาการ

ขุนอนุศิษฐ์วิบูลย์
พ.ศ.๒๔๓๕
ครูใหญ่โรงเรียนมูลสามัญ
ชั้นสูงวัดเทพศิรินทราวาส
นายเอฟ.ยี.เทรส์
(F.G.Trayes)
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ วัดเทพศิรินทร์ เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๔๔๕
ต่อมาย้ายตามโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ไปที่บ้าน สมเด็จเจ้าพระยา เมื่อ ปี พ.ศ.๒๔๕๐
นายเอช.อี.สไปวีส์
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมศึกษาแผนกภาษาต่างประเทศ หรือโรงเรียนสวนกุหลาบอังกฤษวัดเทพศิรินทร์ เมื่อ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๕๐ และย้ายไปเป็นอาจารย์ใหญ่โรง เรียนสวนกุหลาบ เมื่อ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๕๒

นายตี.ยัดจ์
(T.Judge)
รักษาการณ์ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๕๒ ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่เมื่อ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๙ จนถึงแก่กรรมเมื่อ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๔๖๒
นายเย.เอช.เซดชวิค
(J.H. Sedgewick)
เป็นอาจารย์ใหญ่เมื่อ ๑๗ พ.ค. ๒๔๖๒
ถึง วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๓
นายเอ็น.แอล.เซลลีย์
(N.L.Sellery)
รักษาการณ์ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เมื่อ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๓
ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๖
จากนั้นได้ลาออกจากราชการ เมื่อ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๔๗๘ ท่านได้ เข้ามาสอนในเมืองไทยและอยู่ที่เทพศิรินทร์เพียงแห่งเดียวตั้งแต่เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๔๕๔ จนกระทั่งลาออกจากราชการ ท่านอยู่ที่เทพศิ รินทร์นานถึงเกือบ ๒๔ ปี
พระสันธิวิทยาพัฒน์
(ไล่เฮียง สิริสิงห์)
ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เมื่อ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๘
ต่อมาย้ายไปเป็นผู้ช่วยอธิบดีกรม ศึกษาธิการ เมื่อเดือน ม.ค. ในปี พ.ศ. ๒๔๗๙
พระดรุณพยุหรักษ์
(บุญเย็น ธนะโกเศศ)
ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เมื่อ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๙
พ้นตำแหน่งเมื่อ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๑
หลวงชุณหกสิการ
(ชุ้น อ่องระเบียบ)
ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เมื่อ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๑
พ้นตำแหน่ง เมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๔๘๒
หลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ
(สวัสดิ์ สุมิตร)
ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เมื่อ ต้นปี พ.ศ. ๒๔๘๒
พ้นตำแหน่งเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๕
นายถวิล ดารากร ณ อยุธยา
ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๘๕
พ้นตำ แหน่ง เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค. ในปี พ.ศ. ๒๔๙๐
หลวงจรัสการคุรุกรรม
(จรัส บุนนาค)
ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เมื่อ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐
พ้นตำแหน่งเมื่อ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๔๙๑
นายสวัสดิ์ ภูมิรัตน์
ป.ม. , อ.บ.
ดำรงตำแหน่งเมื่อ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๑
พ้นตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๐๒
นายดำรง มัธยมนันทน์
ป.ม. , ธ.บ.
ดำรงตำแหน่งเมื่อ ๑๗ พฤษภาาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
พ้นตำแหน่งเมื่อ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๖
นายบุญอวบ บูรณะบุตร
ป.ม. , ธ.บ.
ดำรงตำแหน่งเมื่อ ๒ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๐๗
พ้นตำแหน่งเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๘
นายเจตน์ แก้วโชติ
ป.ม. , อศ.บ.
ดำรงตำแหน่งเมื่อ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๘
พ้นตำแหน่งเมื่อ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๐
นายเจือ หมายเจริญ
ป.ม. , อ.บ. , ค.บ.
ดำรงตำแหน่งเมื่อ ๒๐ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๒๐
พ้นตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๓
นายชาลี ถาวรานุรักษ์
กศ.บ.
ดำรงตำแหน่งเมื่อ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๓
พ้นตำแหน่งเมื่อ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๐
นายอุดม วัชรสกุณี
ค.ม.
ดำรงตำแหน่งเมื่อ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐
พ้นตำแหน่งไปเป็นหัวหน้า กองการมัธยมศึกษาเมื่อ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๓
นายณรงค์ กาญจนานนท์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ ปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๓
พ้นตำแหน่งไปเป็น ผู้ช่วย อธิบดีกรมสามัญศึกษา เมื่อ ปลายปี พ.ศ.๒๕๔๒
นายมังกร กุลวานิช
ดำรงตำแหน่ง
เมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึง พ.ศ.๒๕๔๖
พ้นตำแหน่งไปเป็นรองอธิบดีกรมสามัญศึกษา
นายสมชัย เชาว์พานิช
ดำรงตำแหน่ง
เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๖ ถึง พ.ศ.๒๕๔๗
นายประกาศิต ยังคง
ดำรงตำแหน่ง
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๖ ถึง ๒๕๕๑
นายคงวุฒิ ไพบูลย์ศิลป
ดำรงตำแหน่ง
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๑ ถึง ๒๕๕๒
สุทธิศักดิ์ เฟื่องเกษม
ดำรงตำแหน่ง
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๒ ถึง ปัจจุบัน

ลงชื่อเข้าใช้

Username
Password
ลืมรหัสผ่าน ?
สมัครสมาชิกเว็บไซต์