เทพศิรินทร์

DSA Events
SUN
SAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
หน้าแรก
ประวัติสมาคมนักเรียนเก่า
ทำเนียบนายกสมาคม
คณะกรรมการสมาคม
ชมรมครูเก่าเทพศิรินทร์
หอเกียรติยศนักเรียนเก่า
บทความจากนักเรียนเก่า
การสนับสนุนโรงเรียน
ตารางเทียบรุ่น
อัลบั้มรูป
อัลบั้มวีดีโอ
เพลงเทพศิรินทร์
เทพศิรินทร์ network
แฟ้มจดหมายข่าว
สมาชิกเว็บฯ ของแต่ละรุ่น
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
ติดต่อเรา

โรงเรียนเทพศิรินทร์
Green-Yellow Pages
เว็บบอร์ด

Social Network

facebook twitter youtube


จำนวนครั้งเข้าชม

DSA98 (178)
DSA104 (146)
DSA97 (86)
DSA105 (50)
DSA100 (49)
DSA109 (45)
DSA102 (44)
DSA101 (42)
DSA110 (41)
DSA99 (37)

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 1284
จำนวนนักเรียนเก่าทั้งหมด 46719
คำบันทึกการจัดตั้งสมาคมนักเรียนเก่าฯ
คำบันทึกการจัดตั้งสมาคมนักเรียนเก่าฯ
โดย พล.ร.ต.ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี
ความปรารถนาที่จะได้รวมพวกรวมพ้อง ที่กระจัดกระจายกันอยู่ให้ได้มาสมัครสมานสามัคคีดังที่เคยได้อยู่ร่วม สำนักเรียนร่วมกันมา ได้เป็นเหมือนไฟคุกรุ่นในดวงใจ ของนักเรียนเทพศิรินทร์กลุ่มหนึ่ง นับได้ว่าได้มีการ ไหวตัวร่วมประชุมปรึกษาหาลู่ทางกันครั้งแรกใน ปี พ.ศ.๒๔๗๒ ครั้งที่๒ ในปี พ.ศ.๒๔๗๓ และปรากฏเป็นรูป ร่างขึ้น เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๔๗๔ ซึ่งมีสมาชิกมาร่วมประชุม ช่วยกันออกความคิดเห็น ในการก่อตั้งสมาคม นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ประมาณ ๕๐คน ที่โฮเต็ลวังพญาไท มี่ทั้งคนหนุ่มคนแก่ มีทั้งผู้น้อยผู้ใหญ่ ทั้งยังได้พระ เจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุมภฎพงศ์ บริพัตร(กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์พินิต) ผู้ทรงสร้างสมาคมนักเรียนเก่าเทพ ศิรินทร์ในประเทศอังกฤษเป็นองค์ประธานจากการ ประชุมคราวนั้นทำให้โครงการของสมาคมฯ ได้ก่อร่างสร้างขึ้น และมาสำเร็จรูปครบครันในการประชุมต่อมาโดยมี สมาชิกประมาณ ๑๗๐คน มาร่วมประชุมที่วังสวนกุหลาบ เมื่อ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๔ ซึ่งได้พิจารณา และ รับรองข้อบังคับของสมาคม อันมีวัตถุประสงค์ในสาระสำคัญว่า

"จะรักษาและส่งเสริมสามัคคีธรรม ซึ่งสมาชิกได้มาจากสถานศึกษา"

และได้เลือกตั้งกรรมการชุดแรกของสมาคมฯ คือ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุมภฎพงศ์บริพัตร(กรมหมื่นนคร สวรรค์ศักดิ์พินิต) ทรงดำรงตำแหน่งนายกกรรมการ พระยาปรีชานุสาสน์ นายทวีศักดิ์ วิริยศิริ เป็นเลขานุการ นาย เทียนเซี้ยง(เทียนสถิตย์) กรรณสูต พระสุทัศน์พงษ์พิสุทธิ์ นายกุหลาบ สายประดิษฐ์ และพระยาจรัลชวนะเพท(ในฐา นะอาจารย์ผู้ปกครองโรงเรียนเทพศิรินทร์) เป็นกรรมการ บัดนี้ "สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์" ได้อุบัติขึ้นในมา ตุภูมิ (ในประเทศไทย) ในบ้านเมืองของเราเป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว อันนับเป็นก้าวแรกที่จะนำไปสู่ความเติบใหญ่ ต่อไปในอนาคตอย่างไม่มีวันจะเสื่อมสูญ
ลงชื่อเข้าใช้

Username
Password
ลืมรหัสผ่าน ?
สมัครสมาชิกเว็บไซต์