เทพศิรินทร์

DSA Events
SUN
SAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
หน้าแรก
ประวัติสมาคมนักเรียนเก่า
ทำเนียบนายกสมาคม
คณะกรรมการสมาคม
ชมรมครูเก่าเทพศิรินทร์
หอเกียรติยศนักเรียนเก่า
บทความจากนักเรียนเก่า
การสนับสนุนโรงเรียน
ตารางเทียบรุ่น
อัลบั้มรูป
อัลบั้มวีดีโอ
เพลงเทพศิรินทร์
เทพศิรินทร์ network
แฟ้มจดหมายข่าว
สมาชิกเว็บฯ ของแต่ละรุ่น
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
ติดต่อเรา

โรงเรียนเทพศิรินทร์
Green-Yellow Pages
เว็บบอร์ด

Social Network

facebook twitter youtube


จำนวนครั้งเข้าชม

DSA98 (178)
DSA104 (146)
DSA97 (86)
DSA105 (50)
DSA100 (49)
DSA109 (45)
DSA102 (44)
DSA101 (42)
DSA110 (41)
DSA99 (37)

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 1284
จำนวนนักเรียนเก่าทั้งหมด 46719
ตำนานนักเรียนหญิงเทพศิรินทร์

ตำนานนักเรียนหญิงของเทพศิรินทร์

                                                          โดยดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ทศ. ๐๔-๐๖

              

ในทำเนียบรายชื่อนักเรียนเทพศิรินทร์จากอดีตจนถึงปัจุบัน (แสดงอยู่ในหนังสือที่ระลึกงานชื่นชุมนุม ๔๒ เดือนมีนาคม ๒๕๔๒) มีข้อมูลที่น่าสนใจเรื่องหนึ่ง คือ มีชื่อของนักเรียนหญิงอยู่ ๒ คน อยู่ในรุ่นเข้าเรียนปี ๒๕๓๗ ได้แก่ เลขประจำตัว ๓๒๐๕๖  น.ส. นิตยา คงกล่อมและเลขประจำตัว ๓๒๐๖๒ น.ส.ยุพเรศ ถาวรกัลปชัย   ชาวเทพศิรินทร์หลายคนทราบเรื่องที่เคยมีนักเรียนหญิงที่เทพศิรินทร์มาก่อน (โดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน)  แต่เชื่อว่าส่วนใหญ่แล้ว คงไม่ทราบความเป็นมาที่ชัดเจน  ผู้เขียนได้ประมวลเรื่องราวจากเอกสารและการสัมภาษณ์นักเรียนหญิงและอดีตผู้บริหารโรงเรียนที่เกี่ยวข้องสรุปได้ดังนี้

             ในปี ๒๕๓๗ ตามนโยบายขยายโอกาสการศึกษาระดับมัธยมปลายไปยังต่างจังหวัด กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้จัดตั้งโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ตำบลคลองเปร็ง อ.เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และมอบหมายให้โรงเรียนเทพศิรินทร์ โดยผู้อำนวยการณรงค์ กาญจนานนท์ เป็นผู้รับผิดชอบเตรียมการก่อตั้งโรงเรียนจนกว่าจะมีอาคารเรียน  โรงเรียนนี้ในที่สุดได้ชื่อว่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี  ในกระบวนการเตรียมการจัดหานักเรียน ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนที่จะให้เป็นนักเรียนรุ่นแรกของโรงเรียน โดยฝากเรียนที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ก่อน  เนื่องจากจะเป็นโรงเรียนสหศึกษา จึงรับสมัครทั้งนักเรียนหญิงและชาย  จากจำนวนผู้สมัครที่เป็นหญิง ได้คัดเลือกไว้เพียง ๓ คนรวมกับนักเรียนชายเป็นชั้นเรียนพิเศษประมาณ ๓๐ คน ( นักเรียนชายส่วนหนึ่งเป็นผู้จบที่ม.๓ จากเทพศิรินทร์ แต่ไม่ได้รับคัดเลือกให้เรียนต่อม.๔โดยตรง จึงเท่ากับได้โอกาสพิเศษครั้งนี้)  นักเรียนชุดนี้เริ่มแรกปักชื่อย่อโรงเรียนบนเสื้อว่า “ต.อ.ท.ศ.”( มาจากชื่อชั่วคราว”เตรียมอุดมเทพศิรินทร์”) แต่ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนนโยบายว่านักเรียนชุดนี้ไม่ต้องย้ายไปเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมเปร็งฯ  ทางโรงเรียนเทพศิรินทร์จึงเปลี่ยนสถานภาพให้เป็นนักเรียนเทพศิรินทร์ปกติ  เรียนต่ออีกสองปีจนจบชั้นมัธยมปลายในปี ๒๕๓๙  ในหนังสือที่ระลึกของรุ่น ๒๕๓๖-๒๕๓๙ มีภาพของนักเรียนหญิงทั้งสองคนอยู่ด้วย  โดยมีทั้งภาพเดี่ยวใส่เสื้อปักท.ศ. และภาพหมู่ร่วมกับเพื่อนร่วมชั้น  ( สำหรับนักเรียนหญิงคนที่สาม คือ น.ส. กัญญธร ฟองวัฒนกุล เลขประจำตัว ๓๒๐๖๐ ได้สอบเทียบตอนชั้นม.๕ จึงไม่มีชื่อในทะเบียนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมปลาย)

                 การที่โรงเรียนเทพศิรินทร์มีส่วนเตรียมการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมเปร็งฯทำให้มีเหตุการณ์ที่ทำให้มีชื่อโรงเรียน”เทพศิรินทร์เปร็งวิสุทธาธิบดี”เกิดขึ้นอยู่หนึ่งเดือนเศษ  ผู้เขียนแปลกใจว่าทำไมจึงมีการตั้งชื่อโรงเรียนเพียงระยะสั้นเช่นนี้ จึงพยายามหาข้อเท็จจริงเรื่องนี้โดยสอบถามจากผู้ใหญ่ฝ่ายเทพศิรินทร์และกระทรวงศึกษาฯที่เกี่ยวข้องรวม ๔ ท่าน  ทุกท่านแจ้งว่าไม่คิดว่าเคยมีการใช้ชื่อนี้  แต่ในที่สุด ผู้เขียนสามารถค้นพบสำเนาประกาศของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๗ จัดตั้งโรงเรียนเทพศิรินทร์เปร็งวิสุทธาธิบดี( มัธยมศึกษาตอนปลาย) ขึ้นที่ตำบลคลองเปร็ง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา  แต่หลังจากนั้นเพียงหนึ่งเดือนเศษ กระทรวงศึกษาก็มีประกาศอีกฉบับหนึ่ง อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเทพศิรินทร์ เปร็งวิสุทธาธิบดี( มัธยมศึกษาตอนปลาย) เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เปร็งวิสุทธาธิบดี เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๗ โดยระบุเหตุผลว่าเพื่อความเหมาะสม  หลังจากที่ผู้เขียนนำข้อเท็จจริงเรื่องนี้ไปพูดคุยกับผู้ใหญ่ที่เคยหารือไว้ก่อนแล้ว  จึงประมวลได้ว่าน่าจะเป็นคำขอมาจากชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ซึ่งไม่ประสงค์จะใช้ชื่อ”เทพศิรินทร”  แต่ต้องการใช้ชื่อที่เป็นกลางมากกว่าคือ “เตรียมอุดม”และสันนิษฐานกันว่าการประกาศใช้ชื่อ”เทพศิรินทร์เปร็งวิสุทธาธิบดี”ในครั้งแรกนั้น คงมีผู้ตั้งเรื่องอย่างเร่งรีบผ่านไปถึงรัฐมนตรีให้ลงนามในประกาศเลย หลายท่านที่ผู้เขียนพูดคุยด้วยจึงจำไม่ได้ว่ามีเรื่องเช่นนี้

ลงชื่อเข้าใช้

Username
Password
ลืมรหัสผ่าน ?
สมัครสมาชิกเว็บไซต์