เทพศิรินทร์

DSA Events
SUN
SAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
หน้าแรก
ประวัติสมาคมนักเรียนเก่า
ทำเนียบนายกสมาคม
คณะกรรมการสมาคม
ชมรมครูเก่าเทพศิรินทร์
หอเกียรติยศนักเรียนเก่า
บทความจากนักเรียนเก่า
การสนับสนุนโรงเรียน
ตารางเทียบรุ่น
อัลบั้มรูป
อัลบั้มวีดีโอ
เพลงเทพศิรินทร์
เทพศิรินทร์ network
แฟ้มจดหมายข่าว
สมาชิกเว็บฯ ของแต่ละรุ่น
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
ติดต่อเรา

โรงเรียนเทพศิรินทร์
Green-Yellow Pages
เว็บบอร์ด

Social Network

facebook twitter youtube


จำนวนครั้งเข้าชม

DSA98 (178)
DSA104 (146)
DSA97 (86)
DSA105 (50)
DSA100 (49)
DSA109 (45)
DSA102 (44)
DSA101 (42)
DSA110 (41)
DSA99 (37)

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 1284
จำนวนนักเรียนเก่าทั้งหมด 46719
ผมอยู่รุ่นไหนกันแน่

เหตุเกิดมาจากงานชื่นชุมนุมเทพศิรินทร์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2552   ซึ่งเป็นงานพบปะสังสรรค์ของบรรดาเหล่านักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ทุกรุ่น   ก่อนเข้างานก็จะมีการลงทะเบียนของผู้มาร่วมงาน   ซึ่งต้องมีการถามถึงรุ่นของผู้ที่มาลงทะเบียน   ทำให้บรรดาเพื่อนร่วมรุ่นของผมบางท่านที่ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับสมาคมนักเรียนเก่าฯ ไม่ทราบว่ารุ่นที่ตัวเองเรียนจบมานั้นที่ถูกต้อง คือ รุ่นอะไร   ส่วนมากจำได้เพียงว่าอยู่รุ่น 100 แค่นั้น   แต่มีอีกจำนวนมาก (เข้าใจว่าเกือบทั้งรุ่น) ไม่ทราบเลขรุ่นตัวเองที่สมาคมนักเรียนเก่าฯ ได้กำหนดใช้เรียก คือ รุ่น 25-28 (100)   จึงเดือดร้อนถึงผมที่ต้องให้ข้อมูล   เมื่อผมบอกพวกท่านๆ ทั้งหลาย (พวกเอ็งนั้นแหละ) ว่าอยู่รุ่นใด   จึงมีคำถามจากเพื่อนๆ มากมาย   เช่น ที่มาของการเรียกเลขรุ่น   ใครเป็นผู้กำหนด   ทำไมไม่เหมือนกับที่อื่น   เมื่อพบกับคำถามมากมายจากมนุษย์เจ้าปัญหา   ทำให้ผมต้องกลับมาหาคำตอบและตั้งคำถามเกี่ยวกับการเรียกเลขรุ่นของเหล่าบรรดาลูกแม่รำเพยเพิ่มขึ้นมาอีก

ปัจจุบันสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ ใช้ปีพุทธศักราชสองหลักสุดท้ายที่จบการศึกษาในชั้นมัธยมเป็นเลขรุ่น   แต่การศึกษาของประเทศไทยมีชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  จึงเป็นที่มาของการเรียกเลขรุ่นที่เป็น 2 หลัก และ 2 ชุด   โดยมีเครื่องหมาย ยติภังค์ (-) คั่นกลาง   ดั่งเช่น รุ่นของผมคือรุ่น 25-28 (100)   หมายถึงนักเรียนเทพศิรินทร์รุ่นผมจบมัธยมศึกษาตอนต้นในปีพุทธศักราช 2525 และมัธยมศึกษาตอนปลายในปีพุทธศักราช 2528   ส่วนตัวเลขในวงเล็บหมายถึง   อายุของโรงเรียนเทพศิรินทร์ในปีที่ผมจบมัธยมศึกษาตอนปลาย   ส่วนเรื่องที่มาของกฎเกณฑ์นี้   ด้วยปัญญาอันน้อยนิดของผมไม่สามารถหาคำตอบได้   ถ้าเรื่องนี้ไม่มีอะไรแล้วผมก็ไม่ต้องเขียนให้เปลืองกระดาษ   แต่การณ์หาเป็นเช่นนั้นไม่   เพราะผมมีข้อสงสัยขึ้นมาทันที เช่น

1.   การเรียกเลขรุ่นตามปีพุทธศักราชสองหลักสุดท้ายที่จบการศึกษานั้นไม่น่าจะเป็นปัญหา   ถ้า ถ้า ถ้า โรงเรียนของเรามีอายุไม่เกินหนึ่งศตวรรษ   แต่ปัจจุบันโรงเรียนเทพศิรินทร์มีอายุมากกว่าหนึ่งร้อยปีแล้วนั่น   แล้วปัญหาจะเกิดได้อย่างไร   ผมขอยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมสักเรื่อง   สมมตินะครับ สมมติ   ถ้ามีนักเรียนเทพศิรินทร์ที่จบการศึกษามัธยมปลายในปีพุทธศักราช 2609   แล้วต่อมาท่านนั้นได้มีโอกาสดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้บัญชาตำรวจแห่งชาติ (รรท.ผบ.ตร.)   เฉกเช่นเดียวกับท่านนายกสมาคมฯ ของผม   แล้วต่อมาจะมีกล่าวถึงนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ที่เคยดำรงตำแหน่ง รรท.ผบ.ตร. เป็นนักเรียนเก่าฯ รุ่น 07-09 จะหมายถึง พลตำรวจเอกปทีป   ตันประเสริฐ (ที่จบในปีพุทธศักราช 2509)   หรือหมายถึงนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายในปีพุทธศักราช 2609   เพราะฉะนั้นการใช้เลขรุ่นในปัจจุบันสามารถมีนักเรียนเก่าฯ รุ่นอื่นสามารถมีเลขรุ่นเหมือนกันได้เมื่อผ่านไปมากว่าหนึ่งร้อยปี   ไม่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่น   ทำให้เกิดความสับสนได้   ถ้าจะคิดว่ากรณีที่ผมยกตัวอย่างมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย   แต่ที่ผมยกตัวอย่างต้องการให้เห็นอย่างชัดเจน   ซึ่งอาจจะเกิดกับนักเรียนเก่าฯ ท่านใดก็ได้ (ขนาดชัดเจนยังเกิดการสับสนได้)   หรือจะคิดว่าเป็นเรื่องมโนสาเร่ก็ได้   แต่ถ้าเราแก้ไขหรือป้องกันได้จะไม่ดีกว่าหรือ

2.   มีนักเรียนเก่าฯ อาวุโสหลายท่านกล่าวว่า   การใช้เลขรุ่นแบบเทพศิรินทร์ในปัจจุบันไม่เหมือนกับสถาบันอื่น   ทำให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว   เพราะสถาบันอื่น (หรือเกือบทั้งหมด) ใช้การเลขรุ่นที่เป็นลำดับของรุ่นของสถาบันนั้นๆ ผมก็ไม่มีข้อโต้แย้งสำหรับประเด็นนี้   แต่การไม่เหมือนผู้อื่นทำให้เกิดเป็นข้อสงสัยต่างๆ ตามมา (หรือเป็นข้อสงสัยของผมเพียงแต่ผู้เดียว)   ถ้าเป็นเช่นก็ควรคำนึงถึงข้อดีและข้อเสียในประเด็นนี้เป็นพิเศษ

3.   เลขสองตัวหรือสามตัวในวงเล็บ   หมายถึงอายุของโรงเรียนที่นักเรียนเทพศิรินทร์รุ่นนั้นจบการศึกษาในระดับมัธยมปลาย   เช่น รุ่น 25-28 (100) จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีพุทธศักราช 2528 ซึ่งเป็นปีที่โรงเรียนมีอายุหนึ่งร้อยปี   (ซึ่งเป็นที่นิยมเรียนกันอย่างไม่เป็นทางการของบรรดาเหล่าลูกแม่รำเพยในรุ่นหลังๆ เช่น รุ่น 100 หรือรุ่น 104) เป็นการแสดงนัยว่าเป็นรุ่นในทศวรรษที่ 26   ถ้าเป็นรุ่นในทศวรรษที่ 27 คือ รุ่น 25-28 (200)   คำถามจึงมีอยู่ว่า   นักเรียนเทพศิรินทร์ที่เข้าเรียนในปีพุทธศักราช 2428 จะใช้เลขรุ่นในวงเล็บด้วยเลขอะไร   เพราะสมาคมนักเรียนเก่าฯ ให้ใช้ปีพุทธศักราชที่จบการศึกษาในระดับมัธยมปลายแล้วเทียบกับอายุของโรงเรียน   เป็นการนับรุ่นจบจึงมีปัญหากับรุ่นที่เข้าเรียนเป็นรุ่นแรกว่าจะใช้ตัวเลขในวงเล็บเป็นตัวเลขใด   สมมติว่าระบบการศึกษาในปีพุทธศักราช 2428 เหมือนกับในปีพุทธศักราช 2521 (ประถม 6 ปี มัธยมต้น 3 ปี มัธยมปลาย 3 ปี) ตัวเลขในวงเล็บของนักเรียนที่เข้าเรียนในปีพุทธศักราช 2428 คือ -5   ถ้าจะให้สอดคล้องกับปัจจุบันต้องเรียกรุ่นนี้ว่า ท.ศ. 24-28 (-5) ข้อสงสัยของผมก็คือ จะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร  ด้วยความที่ผมอ่อนด้อยต่อประสบการณ์   ผมไม่เคยพบว่า มีสถาบันการศึกษาใดที่เป็นระบบการศึกษาแบบปิดมีการนับรุ่นจบ (นอกจากโรงเรียนที่เป็นเพื่อนเรามามากกว่าหนึ่งร้อยปี) ส่วนมากจะเป็นการนับรุ่นที่เข้าศึกษาและนับต่อกันเรื่อยไปทำให้ทราบว่ารุ่นนี้คือรุ่นใด   ไม่มีรุ่นอื่นแต่มีเลขรุ่นเหมือนกันจนเกิดความสับสน   ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงคำถามที่ผมสงสัยอยู่   แม้แต่โรงเรียนที่เพื่อนเราก็พยายามมาหลายปีแล้วในการใช้เลขรุ่นแบบนับเข้าแต่ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จ   ถ้าเป็นการนับรุ่นเข้าเรียน   เลขรุ่นของผมคือ ท.ศ. 25-28 (95)

ทั้งหมดที่ผมตั้งเป็นประเด็นขึ้นมานั้นไม่ได้ต้องการอะไร   นอกจากเสียงสะท้อนจากเหล่าลูกแม่รำเพยทั้งหลาย   มีความคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไร   โดยส่งเสนอความคิดเห็นมาที่สมาคานักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ โทรสารเลขหมาย 0-2251-4414   E-mail : staff@debsirinalumni.org   หรือตั้งกระทู้ใน debsirinalumni.org   หรือคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระ (มีเรื่องที่สำคัญควรทำมากกว่า) จึงไม่สัญญาณตอบรับจากท่านทั้งหลาย   ผมก็ยินดีรับความเห็นของท่านโดยภาษากาย   เพียงแต่ถ้าต้องการแก้ไขใดๆ ก็ควรรีบดำเนินการ   การให้เวลาผ่านไปอย่างเนิ่นนานจะทำให้การแก้ไขเป็นได้ยาก   เพราะประวัติศาสตร์ที่ยาวนานจะทำให้มีข้อมูลมากขึ้น 

เด็ก แบก กลอง

ลงชื่อเข้าใช้

Username
Password
ลืมรหัสผ่าน ?
สมัครสมาชิกเว็บไซต์