เทพศิรินทร์

DSA Events
SUN
SAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
หน้าแรก
ประวัติสมาคมนักเรียนเก่า
ทำเนียบนายกสมาคม
คณะกรรมการสมาคม
ชมรมครูเก่าเทพศิรินทร์
หอเกียรติยศนักเรียนเก่า
บทความจากนักเรียนเก่า
การสนับสนุนโรงเรียน
ตารางเทียบรุ่น
อัลบั้มรูป
อัลบั้มวีดีโอ
เพลงเทพศิรินทร์
เทพศิรินทร์ network
แฟ้มจดหมายข่าว
สมาชิกเว็บฯ ของแต่ละรุ่น
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
ติดต่อเรา

โรงเรียนเทพศิรินทร์
Green-Yellow Pages
เว็บบอร์ด

Social Network

facebook twitter youtube


จำนวนครั้งเข้าชม

DSA98 (178)
DSA104 (146)
DSA97 (86)
DSA105 (50)
DSA100 (49)
DSA109 (45)
DSA102 (44)
DSA101 (42)
DSA110 (41)
DSA99 (37)

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 1284
จำนวนนักเรียนเก่าทั้งหมด 46719
ราชสีห์ สวมเสื้อ
ราชสีห์ สวมเสื้อ
โดย : ฮ. นิกฮูกี้ ..... นายพิทักษ์ ไทรงาม

ขอสารภาพตั้งแต่บรรทัดแรกนี้เลยว่า หัวข้อเรื่องข้างต้นนั้น เป็นไปเพื่อให้เตะตาเตะใจ จริงอยู่หัวข้อเรื่องนั้น มีส่วนกับเนื้อหาที่จะเขียนเหมือนคำพูดทุกคำ เราสามารถโยงให้เข้ากับเรื่องราวทุกเรื่องได้ดังนั้นที่ต้องทำคือ สรรหาคำที่จะเรียกร้องความสนใจ

สิงห์เป็นสิงห็ได้นั้นเพราะมีหัวใจสิงห์ ถ้าสิงห์ไม่มีหัวใจสิงห์เสียแล้วรูปลักษณะก็ไม่ต่างอะไรจากหมาและแม้ว่า สิงห์ จะหางด้วน ขาขาด หรือ ใกล้ตาย สิงห์ที่รักษา ศักดิ์ศรีของตน ไว้ได้ก็ยังคงเป็นสิงห์ อยู่วันยังค่ำ แม้ตายก็ ตายอย่างสิงห์

ถ้าสิงห์ทอดร่างของตนไว้กับแผ่นดิน คนภายนอกอาจจะมองเพียงภายนอกว่านี่คือสิงห์ โดยไม่รู้แท้จริงแล้วว่า ก่อนตายสิงห์เป็นสิงห์จริงหรือไม่

เปรียบดังคน มีหัว มีหู มีตา มีจมูก เดินได้ เราจะเรียกว่าคนก็ไม่ถูกนัก เพราะ หมาก็มีอวัยวะ เหมือนคน แทบทุก อย่าง แต่ที่เขาเรียกว่านั่นคือหมา นี่คือคนเพราะหัวใจของคนปกติสูงกว่าหมา ถ้าเมื่อใดคนทำตนไม่ต่างจากหมา คนนั้นก็สูญสิ้นความเป็นคนของตนไป

คุณค่ามีอยู่ 2 อย่างคือ

1.คุณค่าภายนอก คือสิ่งที่คนอื่นมองเห็น เช่นหน้าตา ฐานะ คุณค่าภายนอกเช่นนี้ย่อมหมดสิ้นไปได้ เป็นที่ตำหนิติ เตียนของผู้อื่นได้

2.คุณค่าภายใน คือความประพฤติของเรา หัวใจของเราไม่ว่าใครจะมาโพทนาว่าเราชั่วแต่เราไม่ได้เป็นเช่นนั้น เราก็ หาได้ไม่เป็นคนชั่วตามคำเขาไม่ หรือว่าใครมาชมว่าเราดีแต่เราไม่ได้เป็นเช่นนั้น เราก็หาได้เป็นคนดีตามคำเขาไม่


พระพุทธศาสนาสอนให้มนุษย์รู้จักแสวงหาและรักษาคุณค่าภายในของตนเอา ไว้ถ้าใครสามารถแสวงคุณค่าภายใน เข้ามาในตน และรักษาไว้ได้ คนนั้นย่อมมีความสุขความเจริญย่อมมิพักต้องสงสัย

นักเรียนเทพศิรินทร์ก็เช่นเดียวกัน เราจะเป็นสิงห์เพียงใส่เสื้อที่ปักตัวอักษร ท.ศ. เช่นนั้น หรือว่าเราจะเป็นสิงห์ที่ แม้ไม่ได้เป็นนักเรียนเทพศิรินทร์ ความเป็นสิงห์คือมีศักดิ์ศรีของตัวเอง ดุจเดียวกับที่นักเรียนเทพศิรินทร์มีศักดิ์ ศรีของตนคือมีความดีงาม

โรงเรียนเทพศิรินทร์สอนให้นักเรียนเป็นคนดีควบคู่ไปกับการมีวิชาความ รู้ ในความเป็นโรงเรียนของทุกโรงเรียนมี เป้าหมายที่สำคัญอันดับแรกคือ สอนให้นักเรียนเป็นคนดี ส่วนการมีวิชาความรู้เป็นเพียงผล พลอยได้อันประเสริฐ เท่านั้น

ถ้านักเรียนเทพศิรินทร์รู้สึกภูมิใจว่าตนคือนักเรียนเทพศิรินทร์ ก็ต้องรักษาศักดิ์ศรีในความเป็นนักเรียนเทพศิรินทร์ เอาไว้ คือดำรงตนให้เป็นคนดี

ในอดีตอันเนิ่นนานมา คนเก่าๆเล่าให้ฟังว่าแม้เห็นแต่ไกลก็รู้ว่าเด็กคนไหนคือนักเรียนเทพศิรินทร์ นักเรียนเทพศิรินทร์ สมัยก่อนรักษากฏระเบียบของโรงเรียนเป็นอันดีกติกาของโรงเรียนมีว่านักเรียน ต้องตัดผมสั้น กางเกงยาวเพียงเข่า นัก เรียนเทพศิรินทร์ทุกคนก็ปฏิบัติตาม จนคนโดยทั่วไปแม้ไม่เห็นอักษรที่ปักอยู่ตรงเสื้อก็รู้ได้ทันทีว่า เด็กคนนั้น คือนักเรียนเทพศิรินทร์

จะไม่เปรียบเทียบกับนักเรียนในสมัยนี้ เพียงแต่ต้องการบอกว่า ถ้านักเรียนเทพศิรินทร์หรือคนที่จบจากโรงเรียนเทพ ศิรินทร์แล้ว ไม่ได้ทำตนให้เป็นคนดี จะกล่าวอ้างว่าตนคือนักเรียนเทพศิรินทร์หาได้ไม่

เพราะความเป็นนักเรียนเทพศิรินทร์ไม่ได้มีความสำคัญตรงที่คุณต้องใส่ เสื้อที่ปักตัวอักษร ท.ศ. .......... ไม่เช่นนั้นแล้วจับ หมามาห่มหนังสิงห์จะว่ามันเป็นสิงห์ก็ได้ หรือจับหมามาใส่เสื้อปักอักษร ท.ศ. ก็สามารถบอกได้ว่ามันเป็นเด็กเทพศิรินทร์

ไม่ได้แกล้งพูดประชด แต่มันเป็นเช่นนั้นจริงๆ ถ้าเราไม่รักษาศักดิ์ศรีของเราเอาไว้ ใครจะมารักษาศักดิ์ศรีให้เรา ศักดิ์ศรี แห่งความเป็นคนคือการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นคนนั้นไว้จึงจะชื่อว่าเป็นคน

คุณค่าของความเป็นคนไม่ได้อยู่ที่การปีกเสื้อด้วยอักษรอะไร ไม่ได้สำคัญว่าคุณจะเป็นนักเรียนเทพศิรินทร์เพียงเพราะ คุณมาเรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนที่อยู่ตรงข้ามสโมสรรถไฟ

คุณค่าของความเป็นคนอยู่ที่ความประพฤติ คุณจะเอ่ยอ้างได้เต็มปากว่าคุณคือนักเรียนเทพศิรินทร์ก็ต่อเมื่อคุณเป็นคนดี

เมื่อเป็นได้ดังนี้แล้วโรงเรียนเทพศิรินทร์จักภูมิใจในตัวคุณ

= = = ฮ. นิกฮูกี้ = = =
ลงชื่อเข้าใช้

Username
Password
ลืมรหัสผ่าน ?
สมัครสมาชิกเว็บไซต์